PoradyPoradyPrawo jazdy kategorii D. Wiek, cena, egzamin, pojazdy na które uprawnia

Prawo jazdy kategorii D. Wiek, cena, egzamin, pojazdy na które uprawnia

Prawo jazdy kategorii D uprawnia głównie do kierowania autobusami, ale nie tylko nimi. Oto najistotniejsze informacje na temat prawa jazdy kat. D (minimalny wiek, koszt kursu, egzamin, pojazdy na które daje uprawnienia).

Prawa jazdy kategorii D, w odróżnieniu od kategorii A czy B, z reguły nie wyrabia się dla własnej przyjemności czy wygody. Uprawnienia do kierowania autobusami są niezbędne do podjęcia pracy zarobkowej jako zawodowy kierowca przewożący osoby na trasach miejskich, krajowych lub międzynarodowych. Apele i kampanie społeczne zachęcające do podjęcia działań na rzecz dobra naszej planety niemal zawsze stawiają transport zbiorowy wyżej od poruszania się prywatnym samochodem, w związku z czym niektórzy, zwłaszcza mieszkańcy dużych miast, mimo pandemii pozostają wierni komunikacji zbiorowej. Rodzi to nieustanne zapotrzebowanie na kierowców autobusów, stąd nie brakuje chętnych na wyrobienie prawa jazdy kategorii D. Warto jednak pamiętać, że samo posiadanie tej kategorii nie uprawnia do podjęcia pracy zarobkowej jako kierowca – wymagane jest zaliczenie kursu kwalifikacji wstępnej (dotyczy kierowców autobusów i samochodów ciężarowych).

Poniżej prezentujemy najistotniejsze informacje na temat prawa jazdy kategorii D: jaki jest minimalny wiek do zapisania się na kurs, jakie są ich ceny i koszty dodatkowe, a także jak wygląda egzamin na prawo jazdy kategorii D.

Prawo jazdy kat. D – wymagany wiek

Kwestia minimalnego wieku kandydata na prawo jazdy kat. D od lat pozostaje niezmieniona. Wynosi on 24 lata z adnotacją, że można się zapisać na kurs, mając ukończone 23 lata i 9 miesięcy. Niższy limit wiekowy obowiązuje dla żołnierzy Sił Zbrojnych RP (21 lat) i funkcjonariuszy służb mundurowych (Państwowej Straży Pożarnej, Policji i Służby Granicznej; 19 lat). Wcześniejsze uzyskanie kategorii D (w wieku 21 lat) dla „zwykłego” obywatela jest możliwe, gdy posiada już on kategorię B (na samochody osobowe) i wykona kwalifikację wstępną pełną. Dopóki nie skończy on 23 lat, będzie mógł wozić pasażerów na trasach nieprzekraczających 50 km. Po ukończeniu 23 lat istnieje możliwość wyrobienia kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, która również da prawo do podjęcia pracy jako zawodowy kierowca autobusu.

Prawo jazdy kat. D – pojazdy, na które ono uprawnia

Wraz ze zdaniem egzaminu państwowego i odbiorem dokumentu prawa jazdy kategorii D otrzymujemy uprawnienia do kierowania nie tylko autobusami. Oto szczegółowa lista pojazdów, które można prowadzić, posiadając prawo jazdy kategorii D:

  • autobus, czyli pojazd samochodowy przeznaczony do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą;
  • zespół pojazdów złożony z autobusu oraz z lekkiej przyczepy (o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg);
  • pojazdy mieszczące się w łamach prawa jazdy kategorii AM;
  • ciągnik rolniczy (tylko w Polsce);
  • pojazd wolnobieżny, np. walec (tylko w Polsce);
  • zespół pojazdów złożony z ciągnika rolniczego oraz lekkiej przyczepy (o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg; tylko w Polsce);
  • zespół pojazdów złożony z pojazdu wolnobieżnego oraz lekkiej przyczepy (o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg; tylko w Polsce).

Prawo jazdy kat. D – cena kursu i inne koszty

Ceny kursów na prawo jazdy kategorii D nie są odgórnie określone i zależą od wielu czynników, m.in. renomy szkoły jazdy, zdawalności kierowców czy też lokalizacji ośrodka szkolącego. Należy nastawić się na wartości rzędu 5000-7000 zł, czasami nieco niższe lub wyższe. Nieco mniej (3800-5500 zł) zapłacą kierowcy posiadający już kategorię C.

Powyższa cena dotyczy samego kursu. Dodatkowe wydatki obejmują m.in. badanie lekarskie z orzeczeniem o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami mechanicznymi (200 zł), orzeczenie z poradni psychologicznej o braku psychicznych przeciwwskazań do zostania kierowcą zawodowym (150 zł), wykonanie zdjęcia do prawa jazdy (20-30 zł za kilka sztuk) oraz koszty samych egzaminów państwowych: teoretycznego (30 zł) i praktycznego (200 zł). Stawki są identyczne zarówno za pierwszą próbę, jak i kolejne. Przyszli kierowcy, nie do końca pewni swoich umiejętności, mogą wykupić dodatkowe godziny jazdy w ośrodku szkoleniowym lub uzupełniające kursy z części teoretycznej. Ostatni wydatek to opłata za wydanie prawa jazdy (100,50 zł).

Badanie lekarskie na prawo jazdy: na czym polega, ile kosztuje?

Prawo jazdy kat. D – jak wygląda kurs i egzamin państwowy?

By zapisać się na kurs prawa jazdy kat. D, wymagane jest posiadanie kategorii B lub oświadczenia potwierdzającego zdanie egzaminu państwowego na kategorię C. Przed udaniem się do ośrodka szkoleniowego należy uzyskać numer Profilu Kandydata na Kierowcę: można to zrobić, składając wniosek o wydanie prawa jazdy w wydziale komunikacji, lub online na stronie esp.pwpw.pl. Szkolenie na kategorię D standardowo trwa 80 godzin, z czego 20 obejmuje przygotowanie teoretyczne, a 60 – praktyczne. Kierowcy posiadający już kategorię C mają nieco mniej „jazd”, bo w wymiarze 40 godzin (czyli łącznie 60 godzin z teorią). W przypadku szkolenia teoretycznego każda godzina jest równa 45 minutom, zaś praktycznego – 60 minutom. W dobie pandemii niektóre ośrodki szkoleniowe realizują kursy teoretyczne drogą e-learningu, bez konieczności udawania się do placówki na zajęcia z „teorii”. Trudno określić jednoznaczny czas trwania kursu: można go zrealizować w kilka tygodni, a czasami wydłuża się on do kilku miesięcy (gdy np. trzeba wykupić dodatkowe jazdy).

Profil Kandydata na Kierowcę (PKK). Co to jest i jak go założyć?

Kandydat na kierowcę autobusu ma możliwość uczestnictwa w całości kursu (części teoretycznej i praktycznej), jak i tylko w części praktycznej z samodzielnym przygotowaniem do egzaminu teoretycznego. W przypadku drugiej opcji na egzamin z „teorii” można zapisać się od razu w WORD-ie po wyrobieniu PKK, natomiast z „praktyki” – po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu wewnętrznego w ośrodku szkoleniowym. Jeśli zapisaliśmy się na kurs teoretyczny i praktyczny, zapisanie na egzaminy państwowe będzie możliwe dopiero po zaliczeniu egzaminów wewnętrznych.

Prawo jazdy kat. D – egzamin teoretyczny

Egzamin teoretyczny realizowany jest w formie testu. Trwa 25 minut i składa się z 32 pytań: 20 z wiedzy podstawowej oraz 12 z wiedzy specjalistycznej. Pytania punktowane są w trzech stopniach (1, 2, 3 pkt). Łącznie można z niego uzyskać 74 punkty, z kolei wynik pozytywny otrzymuje się, zdobywając minimum 68 punktów. Test został tak skonstruowany, że niemożliwe jest cofanie się do wcześniej zaznaczonych odpowiedzi, dlatego wymaga on dużego skupienia od przyszłego kierowcy.

Prawo jazdy kat. D – egzamin praktyczny

Egzamin praktyczny obejmuje z kolei trzy kluczowe aspekty:

  • przygotowanie do jazdy, sprawdzenie stanu technicznego elementów samochodu mających wpływ za bezpieczeństwo jazdy;
  • zadania na placu manewrowym (m.in. parkowanie, ruszanie na wzniesieniu, jazda po łuku);
  • jazda w ruchu miejskim (m.in. sposób wykonywania manewrów na drodze, zachowanie wobec innych uczestników ruchu drogowego, umiejętność oceny potencjalnych lub rzeczywistych zagrożeń na drodze, skuteczność reagowania w przypadku powstania zagrożenia, sposób używania mechanizmów sterowania pojazdem).

Redakcja poleca przydatne materiały dla przyszłych kierowców:

Wniosek o wydanie prawa jazdy. Wzór dokumentu, opłaty, PKK

Jak zapisać się na prawo jazdy? Poradnik krok po kroku

NEWSY
Polecane
Wybór redakcji