Jak zapisać się na kurs prawa jazdy (2)

W dobie zachowywania dystansu społecznego prawo jazdy jest naprawdę przydatnym dokumentem. Przedstawiamy, krok po kroku, jak zapisać się na prawo jazdy i co trzeba przejść, by je zdobyć.

O zdobyciu prawa jazdy marzy duża część nastolatków, ale w ostatnich latach na wyrobienie uprawnień do kierowania pojazdami coraz częściej decydują się osoby w średnim lub nawet starszym wieku. Z jakiego powodu? Pandemia odegrała tu niemałą rolę, bowiem w pojazdach komunikacji zbiorowej trudno zachować dystans społeczny i wiele osób uważa samochód za bezpieczniejszy środek transportu. Niektórzy doceniają niezależność i komfort podróżowania własnym autem, nawet jeśli wiąże się to ze staniem w korkach.

Oczywistym faktem jest, że samochodem po drogach publicznych można się poruszać dopiero po „zrobieniu” prawa jazdy, a co za tym idzie – po przejściu kursu, zdaniu egzaminów i odbiorze dokumentu. Nie każdy jednak zdaje sobie sprawę, jak się do tego zabrać, tj. jak i gdzie zapisać się na prawo jazdy i co trzeba po kolei przejść, by je zdobyć. Poniżej przedstawimy, w punktach, poszczególne czynności towarzyszące wyrabianiu uprawnień do kierowania pojazdami.

1. Upewnienie się, że można przystąpić do kursu na prawo jazdy

Nim rozpoczniemy procedurę uzyskiwania prawa jazdy, zweryfikujmy, czy spełniamy wymagania, stawiane przyszłym kursantom. W Polsce prawo jazdy może otrzymać osoba, która mieszka w kraju od przynajmniej 185 dni i ukończyła wiek wymagany dla konkretnej kategorii. Nie oznacza to jednak, że osoby pełnoletnie mogą zapisać się na wszystkie kategorie: wyższa kategoria wiekowa obejmuje m.in. prawo jazdy kat. A. Do wyrobienia najpopularniejszej kategorii B wystarczy jednak 18 lat, a na kurs zapisać się można 3 miesiące przed ukończeniem pełnoletności.

2. Wykonanie badania lekarskiego na prawo jazdy

Na samym początku należy pójść do wykwalifikowanego lekarza badającego przyszłych kierowców. Można go znaleźć chociażby przez szkołę jazdy, w której planujemy realizować kurs na prawo jazdy. Badanie lekarskie kosztuje 200 zł. Po jego wykonaniu lekarz wydaje orzeczenie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami, które należy zanieść, wraz z innymi dokumentami, do wydziału komunikacji. W przypadku niektórych kategorii (np. C, D i pochodnych) wymagane są dodatkowe badania u lekarzy specjalistów. np. okulisty, neurologa czy diabetologia.

Na czym polega badanie lekarskie na prawo jazdy? Czy trzeba je powtarzać?

3. Wizyta w wydziale komunikacji celem uzyskania numeru PKK

Kolejny krok stanowi wizyta w wydziale komunikacji – najlepiej względem miejsca zameldowania, ale możliwe jest wykonanie wszelkich procedur również w innych placówkach (np. w miastach, gdzie aktualne przebywamy). Wiąże się to oczywiście z wydłużeniem czasu wyrabiania kluczowej kwestii dla przyszłego kierowcy, czyli Profilu Kandydata na Kierowcę. Ten indywidualnie nadawany numer jest ważny tylko dla procesu wyrabiania konkretnej kategorii prawa jazdy: nie można wobec tego z tym samym numerem PKK później zapisać się na kurs innej kategorii. Profil Kandydata na Kierowcę umożliwia wszelkim instytucjom (szkole jazdy, Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego) wgląd do danych kursanta i przebiegu kursu, w tym egzaminów wewnętrznych i państwowych. Nie ma zatem konieczności przynoszenia dokumentów do każdej z placówek, z jakimi musi zetknąć się przyszły kierowca.

Profil Kandydata na Kierowcę (PKK). Co to jest i jak go założyć?

Numer Profilu Kandydata na Kierowcę nadawany jest bezpłatnie, zazwyczaj w dniu przyjścia do wydziału komunikacji. Przypadki losowe (np. weryfikacja danych, przesyłanie dokumentów między urzędami) mogą wydłużyć ten czas do kilku dni lub tygodni, maksymalnie ok. 2 miesięcy. By go uzyskać, należy złożyć w wydziale komunikacji następujące dokumenty:

  • wniosek o wydanie prawa jazdy (do pobrania tutaj lub bezpośrednio w placówce, wydrukowany w formacie A4, nie ucięty ani nie przeniesiony na drugą stronę);
  • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami mechanicznymi (wystawione przez lekarza orzecznika posiadającego uprawnienia do badania kandydatów na kierowców);
  • aktualne zdjęcie (wymiary: 35 mm na 45 mm, lewy półprofil z odsłoniętym lewym uchem, bez nakrycia głowy);
  • dokument tożsamości (dowód osobisty lub, w przypadku cudzoziemców, paszport, wiza lub karta pobytu);
  • zaświadczenie o zameldowaniu (jeśli na dowodzie osobistym nie widnieje taka informacja);
  • ksero prawa jazdy (jeśli już posiadany uprawnienia na określoną kategorię);
  • orzeczenie psychologa o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem (dla osób ubiegających się o prawo jazdy kat. C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E);
  • zgoda rodziców lub opiekuna prawnego (w przypadku osób niepełnoletnich, podpisana w obecności urzędnika).

Zdjęcie do prawa jazdy – jak powinno wyglądać?

Dokumentów nie trzeba zanosić osobiście – można kogoś do tego upoważnić, wypełniając pełnomocnictwo. Upoważnienie kogoś z rodziny (małżonka, zstępnego, wstępnego, rodzeństwo) nic nie kosztuje, natomiast w przypadku osób spoza rodziny trzeba uiścić opłatę w wysokości 17 zł.

4. Zapisanie się na kurs w szkole jazdy i jego realizacja

Dalsza procedura obejmuje udanie się do wybranego ośrodka szkoleniowego celem zapisania się na kurs prawa jazdy. Realizowany jest w dwóch częściach – teoretycznej i praktycznej. Kurs rozpoczyna się od tej pierwszej. Co istotne, uczestnictwo w wykładach z „teorii” nie jest obowiązkowe: można się do niej przygotować samemu, np. poprzez zajęcia w formie e-learningu. Trzeba jednak pamiętać, że warunkiem rozpoczęcia kursu praktycznego jest wtedy zdanie państwowego egzaminu teoretycznego w WORD-zie. Można się na niego zapisać bezpośrednio po wyrobieniu numeru PKK.

Jak zapisać się na kurs prawa jazdy
Przyszli kierowcy mogą nauczyć się części teoretycznej samodzielnie i we własnym zakresie zapisać się na egzamin państwowy. Po jego zdaniu mogą przystąpić do realizacji praktycznej części kursu.

Jeśli w szkole jazdy zapisaliśmy się na kurs teoretyczny i praktyczny, przystąpienie do egzaminów państwowych będzie możliwe po zdaniu egzaminów wewnętrznych. W pierwszej kolejności potem zdaje się „teorię”, potem „praktykę”. Egzaminy państwowe są płatne w wymiarze 30 zł za teoretyczny i 140 zł za praktyczny (dotyczy kategorii B; dla innych kwoty mogą się różnić).

Egzamin teoretyczny na prawo jazdy – pytania (2021)

Liczba godzin na naukę (zarówno teoretyczną, jak i praktyczną) uzależniona jest od kategorii prawa jazdy. W przypadku kategorii B obie części trwają 30 godzin, z czego jedna godzina „teorii” równa się 45 minutom, a „praktyki” – 60 minutom. Część praktyczna obejmuje zarówno naukę jazdy na placu manewrowym, jak i w rzeczywistych warunkach drogowych. Istnieje możliwość dokupienia dodatkowych jazd, jeśli po standardowym wymiarze godzin nie jesteśmy jeszcze pewni swoich umiejętności „za kółkiem”.

5. Odbiór prawa jazdy

Po zaliczeniu egzaminów państwowych WORD wysyła stosowną informację do urzędu. Po wpłaceniu na konto opłaty za wydanie prawa jazdy (100,50 zł; przelewem lub na miejscu) rozpoczyna się proces wydawania dokumentu. Postęp prac można monitorować na stronie infocar.pl. Czas oczekiwania na odbiór prawa jazdy wynosi do 9 dni roboczych.

Polecamy także:

Wniosek o wydanie prawa jazdy – wzór dokumentu

Prawo jazdy kat. B – wiek, cena, egzamin, pojazdy na które uprawnia

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj