Prywatność

Polityka prywatności serwisu Wybór Kierowców
www.wyborkierowcow.pl

Niniejsza Polityka prywatności powstała, aby umożliwić każdemu zainteresowanemu zapoznanie się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych w serwisach internetowych Grupy Wybór. Niniejsza Polityka prywatności odnosi się do wszystkich stron internetowych należących do Grupy Wybór tj. www.wyborkierowcow.plwww.markanr1.plwww.pewnywybor.pl

Celem niniejszej Polityki prywatności jest przedstawienie informacji o wszystkich aspektach procesu dotyczącego pozyskiwania, przetwarzania oraz zabezpieczania Twoich danych osobowych w trakcie korzystania przez Ciebie z naszej strony internetowej oraz usług z nią powiązanych. Wyjaśniamy także zasady oraz cele pozyskiwania tych danych. Procesy te są dokonywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 RODO, dane osobowe to wszystkie informacje odnoszące się do zidentyfikowanej lub mogącej być zidentyfikowanej osoby fizycznej, np. jej imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, itp., w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

Według art. 4 ust. 2 RODO, przetwarzanie danych osobowych oznacza każdą operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. Udostępnione przez Ciebie dane osobowe przetwarzamy w różnych celach, przy czym w zależności od celu, zastosowanie mogą mieć różne sposoby zbierania, podstawy prawne przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz okresy przechowywania.

Podanie przez Ciebie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraziłeś zgodę. W przypadku, gdy postanowisz nie podawać nam niezbędnych do realizacji zamówienia Twoich danych osobowych i nie wyrazisz zgody na ich przetwarzanie, nie będziemy mogli zrealizować Twojego zamówienia.

Przestrzegamy polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne. Wierzymy, że zapoznanie się z naszą polityką prywatności pozwoli Ci poczuć się bezpiecznie.

Prosimy, abyś pamiętał, że w każdej chwili masz prawo do aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych. Możesz to zrobić samodzielnie, jak i korzystając z naszej pomocy, której chętnie udzielimy.

Zaufani partnerzy

Zaufani Partnerzy to podmioty, z którymi współpracuje Wydawca w celu zapewnienia usług na najwyższym poziomie i które mogą realizować działania marketingowe. Zaufanymi Partnerami są m.in. podmioty działające w branży e-commerce, reklamodawcy oraz działające w ich imieniu domy mediowe i sieci reklamowe, a także inne podmioty z branży reklamy, z którymi współpracuje Wydawca lub które są rekomendowane przez międzynarodowe organizacje branżowe tj. Związek Pracodawców Branży Internetowej (IAB). Sieci reklamowe to m.in. podmioty oferujące usługi automatyzacji sprzedaży i zakupu reklamy internetowej tj. platformy udostępniające powierzchnię reklamową reklamodawcom, platformy zbierania i zarządzania danymi o użytkownikach na potrzeby reklamodawców, a także do kupowania powierzchni reklamowej przez reklamodawców, z którymi współpracuje Wydawca. Zdarza się, że w przypadku, gdy Klienci zlecają Wydawcy umieszczenie reklamy na powierzchniach Wydawcy za pośrednictwem Zaufanego Partnera będącego np. siecią reklamową Wydawca nie jest w stanie podać jego nazwy.

Administratorzy Twoich danych osobowych

BGG Krzysztof Burmajster z siedzibą: ul. Górnośląska 3/114, 00-443 Warszawa, e-mail: iod@bgg.pl Jako administrator Twoich danych Wydawca decyduje o celach i sposobach przetwarzania Twoich danych osobowych tj. decyduje w jaki sposób Twoje dane będą wykorzystywane. Ponadto zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa administratorem Twoich danych mogą być także Zaufani Partnerzy.

Przetwarzania danych

Wydawca przetwarza Twoje dane, które podajesz lub pozostawiasz podczas Twojej aktywności na stronach Wydawcy w tym te, które udostępniasz w historii przeglądania witryn w ramach korzystania z naszych serwisów.

Przetwarzamy także dane, które pozostawiasz podczas Twojej aktywności na naszych witrynach w ramach serwisu internetowego tj. w szczególności te, które zapisywane są w plikach cookie. Dane te obejmują np. informacje dot. odwiedzanych stron i miejsc, czas wizyty w danym miejscu, interesujących Cię treściach reklamowych, Twoje wyszukiwania, Twoje kliknięcia, sposób korzystania z naszych Usług, informacje o: urządzeniu końcowym lub typie i rodzaju przeglądarki w systemie operacyjnym, w tym jego lokalizację, informacje o dostawcy usług reklamowych.

Ponadto przetwarzamy dane, które podajesz nam w ramach formularza (tj. e-mail). Są one wykorzystywane jedynie na potrzeby przesłania newslettera.

Przetwarzanie przez Wydawcę Twoich danych, które podajesz lub pozostawiasz podczas Twojej aktywności na naszych witrynach w ramach korzystania z serwisu internetowego Grupy Wybór jest niezbędne w celu świadczenia przez Wydawcę usług drogą elektroniczną z uwagi na konieczność dopasowania wszelkiego rodzaju treści do Twoich zainteresowań, umożliwienia Ci bezpiecznego i optymalnego korzystania z naszych usług/udostępnienie treści w ramach naszego serwisu.

Wyświetlane reklamy mogą być profilowane i targetowanie biorąc pod uwagę Twoje następujące dane i wedle następujących kryteriów:

• Twoja aktywność w ramach serwisów internetowych Grupy Wybór,
• Twoja lokalizacja;
• informacje przechowywane na Twoich urządzeniach końcowych, w szczególności takie jak typ i rodzaj urządzenia końcowego, rodzaj przeglądarki w systemie operacyjnym, system operacyjny, język.

Cele przetwarzania danych osobowych

Za Twoją dobrowolną zgodą Twoje dane mogą być przetwarzane do celów marketingowych, w tym do analizowania i do profilowania, w odniesieniu do produktów i usług podmiotów trzecich. W razie wyrażenia tej zgody dane mogą być przetwarzane przez Wydawcę oraz Zaufanych Partnerów, w tym Klientów Wydawcy. Klientami Wydawcy są podmioty, które korzystają z usług reklamowych Wydawcy. W celu przedstawienia Ci interesujących Ciebie reklam reklamodawcy chcieliby mieć możliwość przetwarzania Twoich danych dotyczących odwiedzanych przez Ciebie witryn w ramach serwisów internetowych. W każdej chwili możesz ograniczyć czy wycofać udzieloną przez siebie zgodę. Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu świadczenia usługi Wydawcy i mogą być przetwarzane w celu dopasowania treści witryn internetowych Wydawcy do Twoich zainteresowań (np. personalizowanie treści w Usługach), a także wykrywania botów i nadużyć, zapewnienia bezpieczeństwa Usługi oraz dokonania pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług Wydawcy, jak również w celu prowadzenia marketingu i promocji własnych usług Wydawcy.

Okres przechowywania danych osobowych

W przypadku przetwarzania przez Wydawcę Twoich danych w celach marketingowych na podstawie udzielonej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania lub ograniczenia przez Ciebie zgody na takie przetwarzanie. W odniesieniu do usług Wydawcy Twoje dane będą przetwarzane przez okres, w którym usługi te będą świadczone oraz czasami, po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie, jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń. W takim przypadku dane będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji tego typu celów.
W przypadku przetwarzania przez Wydawcę Twoich danych na podstawie uzasadnionego interesu administratora tj. jeżeli chodzi o dopasowanie treści witryn internetowych Wydawcy do Twoich zainteresowań, a także wykrywanie botów i nadużyć, zapewnienie bezpieczeństwa Usługi oraz dokonywanie pomiarów statystycznych i udoskonalenie usługi, Twoje dane będą przetwarzane w tych celach do momentu skutecznego wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług Wydawcy.

Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych jest Twoja dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych, w tym na profilowanie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. W odniesieniu do świadczenia usługi Wydawcy Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO (jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą).
Jeżeli chodzi o dopasowanie treści portalu Wydawcy do Twoich zainteresowań, a także wykrywanie botów i nadużyć, pomiary statystyczne i udoskonalenie usługi, marketing bezpośredni, Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes administratora). Uzasadnionym interesem administratora jest dopasowanie treści usług Wydawcy np. serwisu internetowego do Twoich potrzeb (np. personalizowanie treści w usługach), zapewnienie bezpieczeństwa tych usług, a także ich ciągłe udoskonalanie, dokonywanie pomiarów statystycznych, analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych Wydawcy (marketing bezpośredni).

Wymóg podania danych

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne. W razie niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostawianych przez Ciebie w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu. Podanie danych w celu realizacji usług Wydawcy jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona. Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści witryn internetowych Wydawcy do Twoich zainteresowań, wykrywania botów i nadużyć w usługach Wydawcy, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług Wydawcy jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług Wydawcy. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

Przekazywanie danych osobowych

Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT, dostawcom usług adserwera, agencjom marketingowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. Twoje dane mogą być również przekazywane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania.
Na podstawie Twojej dobrowolnej zgody na przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych Twoje dane, które udostępniasz w historii przeglądania stron (w tym zapisywane w plikach cookies) są przekazywane Wydawcy, w tym Klientom Wydawcy, a także mogą być przekazywane naszym Zaufanym Partnerom.
Twoje dane mogą być także przekazywane poza terytorium EOG, ponieważ niektórzy z naszych Zaufanych Partnerów mają siedzibę poza terytorium EOG (np. Google czy Facebook). W takim przypadku sprawdzamy, czy wskazani Zaufani Partnerzy dają gwarancję wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) stosownie do zapisów art. 46 ust. 2 RODO.

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych:
1. prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
2. prawo żądania sprostowania Twoich danych
3. prawo do usunięcia Twoich danych (w określonych sytuacjach),
4. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
5. prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych.

W zakresie w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:
1. prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
2. prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Wydawcy, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Wydawca przesłał Twoje dane do innego administratora. Jednakże Wydawca dokona tego, o ile będzie to technicznie możliwe.

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu administratora możesz dodatkowo skorzystać z prawa do wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych swoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, w tym profilowania. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej. W terminie jednego miesiąca od otrzymania żądania Inspektor Ochrony Danych poinformuje Cię o podjętych działaniach w związku z Twoim żądaniem. Z uwagi na skomplikowany charakter żądania wskazany termin może zostać przedłużony o kolejne 2 miesiące.

Polityka cookies

Niniejsza Polityka Cookies stanowi załącznik do Polityki Prywatności, stanowiący jej integralną część.

Wchodząc na nasze strony internetowe jako Użytkownik wyrażasz zgodę na stosowanie przez nas tj. Grupę Wybór plików cookies i innych podobnych technologii. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia.
Niniejsza Polityka Cookies odnosi się do plików, które są umieszczone na wszystkich stronach internetowych należących do Grupy Wybór tj. www.wyborkierowcow.plwww.markanr1.plwww.pewnywybor.pl

Pliki cookies (ciasteczka)

Pliki cookies to dane, które są zapisywane w plikach tekstowych na Twoich urządzeniach końcowych (komputer, smartfon, tablet) podczas przeglądania naszych stron internetowych.

Zawartość plików cookies

Pliki cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą; czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz nazwę. Czasami cookies zawierają także unikalny numer identyfikujący Użytkownika. Wydawca nie jest w stanie ustalić Twojej tożsamości na podstawie tego numeru.

Cel korzystania z plików cookies

Wydawca korzysta z plików cookies w następujących celach:
1. świadczenia usług,
2. ułatwienia prezentacji i targetowania reklam m.in. w sposób uwzględniający Twoje oczekiwania
i zainteresowania,
3. dopasowania treści i reklamy do Twoich oczekiwań, zainteresowań i Twojego miejsca zamieszkania,
4. zapamiętania Twoich odwiedzin na stronie i preferencji dotyczących strony (np. język, układ, rozmieszczenie treści),
5. tworzenia anonimowych statystyk odnoszących się do sposobu korzystania przez Ciebie z naszych stron tak, abyśmy mogli stale je poprawiać.

Stosowane rodzaje plików cookies

W ramach naszych Stron stosujemy dwa zasadnicze rodzaje plików:
cookies tymczasowe – to pliki, które są przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zamknięcia przeglądarki. Pozostają one na Twoim urządzeniu tylko podczas korzystania z naszych stron.
cookies stałe – to pliki, które są przechowywane bądź przez czas określony w parametrach plików cookies bądź do czasu ich usunięcia. Pamiętaj, że w ustawieniach przeglądarki możesz ustawić czas, przez jaki pozostaną one w pamięci przeglądarki, a także możesz je usunąć. Te pliki zezwalają na przesyłanie informacji na serwer za każdym razem, kiedy odwiedzasz naszą stronę.
cookies zewnętrzne – to pliki zawierające informacje od naszych Zaufanych Partnerów. Na podstawie Twojej zgody nasi Zaufani Partnerzy mogą dopasowywać wyświetlane reklamy do Twoich oczekiwań.

Dodatkowo stosujemy:

1. niezbędne pliki cookies, które umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach naszych stron internetowych np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelnienia,
2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania,
3. wydajnościowe pliki cookies, które umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania
ze stron internetowych,
4. funkcjonalne pliki cookies, które umożliwiają „zapamiętywanie” wybranych przez Ciebie ustawień i personalizację Twojego interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu,
z którego pochodzisz, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej etc.,
5. reklamowe pliki cookies, które umożliwiają dostarczanie Tobie treści reklamowych bardziej dostosowanych do Twoich zainteresowań,
6. statystyczne pliki cookies, które służą do obliczania statystyk dotyczących stron internetowych.

Inne technologie

Przetwarzamy dane dotyczące Twojej lokalizacji geograficznej korzystając z technologii udostępnianej przez przeglądarkę internetową, z której korzystasz. Wykorzystujemy te dane w celu zaprezentowania Ci reklam odnoszących się do produktów i usług dostępnych w pobliżu. Zawsze musisz jednak wyrazić zgodę na korzystanie przez nas z precyzyjnej lokalizacji, którą w każdej chwili możesz wycofać korzystając z ustawień Twojej przeglądarki internetowej. Korzystamy także z technologii umożliwiającej dokonanie pomiarów statystycznych w szczególności takie jak: Google Analytics, Gemius Megapanel, Hotjar, które są udostępnione przez naszych Zaufanych Partnerów. Zaufani Partnerzy na Twoich urządzeniach końcowych zamieszczają kody, które zbierają dane i służą do zliczania statystyk i optymalizacji naszych Usług. Zawsze możesz sprzeciwić się zbieraniu przez nich danych poprzez zmianę ustawień Twojej przeglądarki internetowej.

Wtyczki społecznościowe

Wykorzystujemy wtyczki portali społecznościowych (Facebook), które umożliwiają temu portalowi społecznościowemu uzyskanie informacji o Twojej aktywności w naszym serwisie internetowym i przypisanie tych informacji do Twojego profilu w tymże portalu. Wtyczki umożliwiają udostępnienie następujących Twoich danych osobowych: nr IP urządzenia, identyfikator przeglądarki, treści publikowane w naszym serwisie internetowym.