Wzorce pismEwidencja przebiegu pojazdu (kilometrówka): wzór, stawki za km (2022)

Ewidencja przebiegu pojazdu (kilometrówka): wzór, stawki za km (2022)

Po co prowadzi się ewidencję przebiegu pojazdu? Kto jest zobowiązany do jej regularnego wypełniania? Między innymi odpowiedzi na te pytania można znaleźć w poniższym artykule.

Ewidencja przebiegu pojazdu do końca 2018 roku – kto musiał prowadzić?

Popularną „kilometrówkę” do podatku dochodowego musieli regularnie prowadzić przedsiębiorcy wykorzystujący w działalności prywatne samochody, nienależące do majątku firmy.

Umowa najmu samochodu – jak ją spisać? Wzór (DOC, PDF)

Zmiana sposobu rozliczania „kilometrówki”

Od początku 2019 roku, przedsiębiorcy, którzy chcą wykorzystywać swój prywatny samochód w działaniach firmy, nie muszą prowadzić ewidencji przebiegu pojazdu do rozliczenia PIT. Teraz wystarczy, że właściciel działalności odliczy 20% wydatków na eksploatację do kosztów przedsiębiorstwa.

Zlikwidowano także obowiązek prowadzenia ewidencji pojazdu dla samochodów wykonujących zadania firmy na podstawie umowy użyczenia lub umowy krótkoterminowego najmu. W tym przypadku właściciel może odliczyć 75% wydatków na eksploatację do kosztów uzyskania przychodu.

Umowa użyczenia samochodu – jak ją spisać? Wzór (DOC, PDF)

Warto wspomnieć, że kiedy właściciel będzie chciał uznać 100% wydatków na eksploatację auta za koszt uzyskania przychodu, to musi prowadzić szczegółową ewidencję pojazdu.

Kogo nadal obowiązuje ewidencja przebiegu pojazdu?

Do prowadzenia ewidencji pojazdu nadal są zobowiązani pracownicy przedsiębiorstwa używający swojego samochodu. Rozliczają się zgodnie ze stawką określoną w ustawie. W 2022 roku kwota za przejechany kilometr wynosi:

  • samochód osobowy (do 900 cm³) – 0,5214 zł,
  • samochód osobowy (powyżej 900 cm³) – 0,8358 zł,
  • motocykl – 0,2302 zł,
  • motorower – 0,1382 zł.

Do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu są zmuszeni również podatnicy VAT chcący odliczyć koszt zakupu lub użytkowania określonego pojazdu. Obowiązuje to samochody do 3,5 tony, działające jedynie dla wykonania zadań przedsiębiorstwa.

Ewidencja przebiegu pojazdu (kilometrówka) – wzory do pobrania

Ewidencja przebiegu pojazdu (kilometrówka) – wzór (DOC)
Ewidencja przebiegu pojazdu (kilometrówka) – wzór (PDF)

Struktura „kilometrówki” dla przedsiębiorcy i pracownika

Ewidencja przebiegu pojazdu prowadzona przez właściciela przedsiębiorstwa dla odliczenia 100% kosztów musi zawierać numer rejestracyjny auta, okres prowadzenia ewidencji, stan licznika w dniu rozpoczęcia i zakończenia ewidencji. Ponadto należy też podać stan licznika na koniec okresu rozliczeniowego. Muszą być też określone informacje o wyjeździe – data, cel, trasa, przejechane kilometry oraz podpis kierowcy.

Ewidencja przebiegu pojazdu prowadzona przez pracownika wygląda podobnie, jednak zawiera ona kilka innych informacji. Trzeba w niej też podać stawkę za kilometr (wymienione wyżej), przejechane kilometry, a także wynik mnożenia stawki i liczby przejechanych kilometrów.

Polecamy również:

Ewidencja przebiegu samochodu (kilometrówka) do celów VAT – wzór pisma

Ewidencja przebiegu samochodu (kilometrówka) do celów PIT – wzór pisma

1 KOMENTARZ

NEWSY
Polecane
Wybór redakcji