Wzorce pismUmowa użyczenia samochodu. Jak ją spisać? Wzór umowy użyczenia auta

Umowa użyczenia samochodu. Jak ją spisać? Wzór umowy użyczenia auta

Dobrą alternatywą kupna używanego samochodu, jest zawarcie umowy użyczenia. Na czym dokładnie ona polega i kto może się na nią zdecydować?

Dla kogo umowa użyczenia jest najlepsza?

Taka forma umowy może okazać się atrakcyjna dla osób, których nie stać na zakup samochodu lub dla tych potrzebujących środka transportu do określonego celu. 

Jeśli młody kierowca oszczędza na kupno lepszego samochodu, a przez ten czas chciałby już zacząć aktywnie uczestniczyć w ruchu drogowym, to taka umowa może mu w tym pomóc. Podobnie przy wypożyczeniu auta do realizacji założonego planu. Tutaj umowa użyczenia może pomóc kierowcy przez posiadanie odpowiedniego auta do wykonania konkretnych zadań. 

Umowa kupna-sprzedaży samochodu – gotowy wzór (DOC, PDF)

Kto jest stroną w umowie użyczenia samochodu?

Strony w umowie są nazywane odpowiednio Użyczającym oraz Biorącym. Tym pierwszym jest osoba, która decyduje się wypożyczyć samochód, z kolei Biorący to przyszły użytkownik tego auta. Trzeba wspomnieć, że Użyczający nie musi być aktualnym właścicielem pojazdu, powinien natomiast posiadać zgodę właściciela na użyczenie samochodu. W przeciwnym razie może on pociągnąć Użyczającego do odpowiedzialności. Biorący w takim przypadku nie ponosi żadnej kary. 

Umowę mogą podpisać zarówno osoby fizyczne, jak i prawne. Wszystkie osoby fizyczne przy zawieraniu umowy muszą podać podstawowe dane, czyli imię, nazwisko, adres oraz pesel czy numer dowodu osobistego. Jeśli natomiast Użyczającym lub Biorącym jest osoba mająca zdolność prawną, to konieczna jest nazwa działalności, adres i NIP, może być też podany numer KRS.

Jak spisać umowę darowizny auta? Wzór umowy darowizny

Umowa użyczenia auta nie wymaga dodatkowych regulacji finansowych. Biorący nie musi płacić Użyczającemu za wypożyczenie, pokrywa tylko koszty eksploatacji czy ewentualnych uszkodzeń wyrządzonych podczas jazdy. 

Przedmiot umowy użyczenia samochodu

Przedmiotem umowy będzie użyczany pojazd. Niezbędne więc będzie zawarcie w dokumencie podstawowych informacji o samochodzie. Zalicza się do nich model, rok produkcji, numer rejestracyjny, moc i pojemność silnika czy kolor. Należy również wymienić istniejące wady auta, np. niesprawna część lub uszkodzone lusterko. 

W dokumencie może się też znaleźć sposób użytkowania pojazdu przez Biorącego. Wtedy musi on przedstawić cel, w jakim będzie eksploatował samochód. Jeśli takie określenie zostanie umieszczone w umowie, to powinno być przestrzegane. Ponadto może się również znaleźć zastrzeżenie, że pojazd ma być używany wyłącznie na terytorium danego kraju. 

Umowa najmu garażu/miejsca postojowego – jak ją spisać? Wzór umowy

Biorący, który wypożyczył pojazd w oparciu o umowę użyczenia, nie powinien oddawać go do dyspozycji osobom trzecim. Dopuszczalne są jedynie nagłe wypadki, np. transport do szpitala. 

Biorący odpowiada także za stan techniczny samochodu przez czas trwania umowy. Jest zobowiązany do pokrywania kosztów paliwa, naprawy szkód czy usterek. 

Użyczający ma prawo do żądania zwrotu wypożyczonego auta w czasie trwania umowy. Jednak może się to zdarzyć jedynie w nagłych wypadkach, np. trudna sytuacja materialna czy sprawy osobiste. 

Umowa użyczenia samochodu – wzory do pobrania

Umowa użyczenia samochodu – wzór (DOC)
Umowa użyczenia samochodu – wzór (PDF)

Czas obowiązywania umowy użyczenia samochodu

Okres ważności dokumentu zależy od postanowień obu stron. Pojazd można użyczyć na czas określony i nieokreślony. Decydując się na pierwszą opcję, strony muszą zawrzeć w umowie konkretną datę zakończenia wypożyczenia. Jeśli wybrany zostanie czas nieokreślony, to za zakończenie umowy uznaje się realizację założonego przez Biorącego celu, np. przetransportowanie wszystkich rzeczy z jednej miejscowości do drugiej.

Umowę można także rozwiązać za porozumieniem stron lub przez wypowiedzenie. W takim wypadku czas wypowiedzenia powinien być uwzględniony w dokumencie. 

Oświadczenie sprawcy kolizji – jak je spisać? Gotowy wzór pisma

Umowa użyczenia samochodu – postanowienia końcowe

W tym fragmencie dokumentu obie strony mogą zastrzec sobie możliwość wprowadzenia zmian już w czasie obowiązywania umowy. Wszystkie korekty będą musiały być wspólnie uzgodnione. W tej części może się też znaleźć informacja o liczbie przygotowanych kopii umowy.

Należy zaznaczyć, że umowa zaczyna być ważna nie z momentem złożenia obu podpisów, ale od przekazania Biorącemu użyczonego samochodu razem z wszystkim potrzebnymi dokumentami, m. in. dowód rejestracyjny czy karta pojazdu

Polecamy również:

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu: wzór, terminy, zgłoszenie online

Zawiadomienie o nabyciu pojazdu: gdzie to zrobić i w jakim terminie?

NEWSY
Polecane
Wybór redakcji