Wzorce pismOświadczenie sprawcy kolizji. Jak je spisać? Co powinno się w nim znaleźć?

Oświadczenie sprawcy kolizji. Jak je spisać? Co powinno się w nim znaleźć?

By uzyskać odszkodowanie za stłuczkę spowodowaną przez innego kierowcę, do jego ubezpieczyciela trzeba dostarczyć wypełnione oświadczenie sprawcy kolizji. Jak je spisać? Co powinno zawierać?

Nawet drobna stłuczka, w której ucierpiał jeden element blacharski auta, dla większości osób jest trudną i stresującą sytuacją. W takich okolicznościach trudno o racjonalne myślenie. Niestety, by nie zostać wrobionym w szkodę, zwłaszcza gdy wina ewidentnie nie leży po naszej stronie, konieczne jest zachowanie trzeźwości umysłu. Jeśli jesteśmy przekonani o winie drugiej strony drogowej kolizji, nie bójmy się wezwać na miejsce mundurowych: być może nieuczciwy kierowca wtedy „zmięknie” i przyzna się do winy, dzięki czemu uzyskamy należne nam zadośćuczynienie. Przyjazd policji nie jest konieczny w przypadku wystąpienia tzw. kolizji drogowej, czyli zdarzenia, w którym „ucierpiały” tylko samochody (bez osób rannych lub zabitych); oczywiście pod warunkiem, że obydwie strony zgadzają się co do winnego całej sprawy.

Kiedy wzywać, a kiedy nie trzeba wzywać policji do wypadku?

Praktyka pokazuje, że problemy z właściwym załatwieniem spraw związanych ze stłuczką pojawiają się nawet wtedy, gdy sprawca od razu przyznaje się do winy. Z pozoru oczywista czynność, jaką jest spisanie wspólnego oświadczenia o zdarzeniu drogowym, staje się realnym problemem. Pół biedy, jeśli mamy gotowy formularz w samochodzie: można go pobrać z wielu stron internetowych, np. z witryny Polskiej Izby Ubezpieczeń. Pamiętajmy o wydrukowaniu dwóch egzemplarzy – dla poszkodowanego i sprawcy kolizji.

Jeśli w momencie stłuczki nie dysponujemy gotowym oświadczeniem do wypełnienia, możemy je sporządzić samodzielnie. Trzeba tylko pamiętać o tym, by zawierało ono wszystkie elementy z profesjonalnie przygotowanego dokumentu. Poniżej wyjaśniamy, co powinno się znaleźć w oświadczeniu o zdarzeniu drogowym.

Oświadczenie sprawcy kolizji 03
Wzajemne spisanie oświadczenia pozwala zaoszczędzić czas i jest korzystniejsze dla sprawcy kolizji: ten nie naraża się wtedy na mandat od wezwanej na miejsce policji.
 • Data i miejsce zdarzenia

Ważne kryterium, bowiem od daty wpisanej na oświadczeniu biegnie 3-letni okres na zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela sprawcy kolizji. Po upływie tego okresu nie otrzymamy należytego nam odszkodowania.

 • Szczegółowe dane poszkodowanego i sprawcy zdarzenia

Oświadczenie musi zawierać podstawowe informacje o obu stronach występujących w zdarzeniu. W związku z tym obaj kierujący powinni podać:

 1. imię i nazwisko oraz numer PESEL;
 2. adres zamieszkania/korespondencyjny;
 3. seria i numer dowodu osobistego z organem wydającym;
 4. seria i numer prawa jazdy z kategorią;
 5. telefon kontaktowy.
 • Informacje o pojazdach biorących udział w stłuczce

W oświadczeniu wpisujemy następujące dane dla obu samochodów (poszkodowanego i sprawcy):

 1. marka pojazdu, typ;
 2. numer rejestracyjny;
 3. kraj rejestracji;
 4. dane właścicieli pojazdów (imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania).

Pamiętajmy o tym, by rozróżnić kierującego od właściciela pojazdu. Nie zawsze jest to ta sama osoba, a odszkodowanie dostanie osoba figurująca w dowodzie rejestracyjnym jako właściciel.

 • Dane ubezpieczyciela sprawcy

Nie mając informacji o firmie ubezpieczającej sprawcę kolizji nie będziemy mogli egzekwować od niej zadośćuczynienia za szkody wyrządzone przez ich klienta. W tym celu podajemy dane polisy sprawcy:

 1. numer polisy OC;
 2. nazwa i adres zakładu ubezpieczającego;
 3. okres ważności ubezpieczenia.

Warto dodatkowo sprawdzić, czy przypadkiem nie wygasł termin obowiązywania umowy OC dla sprawcy kolizji. Można to szybko sprawdzić na stronie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w zakładce Sprawdź OC dla pojazdu. Jeśli druga strona nie miała ważnego ubezpieczenia, zgłośmy to swojemu ubezpieczycielowi.

Jak sprawdzić OC sprawcy wypadku? To tylko kilka minut!

 • Opis zdarzenia drogowego i poniesionych szkód

Przedstawiając zarys stłuczki na samym początku dokładnie określmy, kto jest sprawcą, a kto poszkodowanym w całym zdarzeniu. Następnie podajmy następujące informacje:

 1. okoliczności zdarzenia, tj. w jaki sposób powstała kolizja, jakie są jej skutki. Dla ułatwienia warto sporządzić szkic całej sytuacji, zawierający nazwy ulic, znaki drogowe, pasy ruchu i usytuowanie aut (podkreślając, jakie przepisy złamał sprawca kolizji) i dołączyć go do oświadczenia;
 2. stopień uszkodzenia obu pojazdów;
 3. stopień uszkodzenia przewożonych w samochodach rzeczy;
 4. zeznania świadków (jeśli takowi się znajdą), włącznie z danymi osobowymi i podpisami.

Oprócz tego poinformujmy o tym, że dysponujemy dokumentacją zdjęciową uszkodzeń samochodu. W dobie smartfonów może ją sporządzić niemal każdy.

 • Podpisy obu stron

Na koniec dopilnujmy, by sprawca kolizji podpisał się pod oświadczeniem (i my sami też).

Oświadczenie sprawcy kolizji 01
Do oświadczenia warto dołączyć także szkic zdarzenia, zdjęcia uszkodzeń samochodu oraz zeznania świadków.

Oświadczenie sprawcy kolizji drogowej – wzory DOC i PDF

Przygotowaliśmy gotowe wzory oświadczeń sprawcy kolizji drogowej o uproszczonej, czytelnej i łatwej do wypełnienia strukturze. W takie pismo warto wyposażyć się zawczasu, tj. pobrać i wozić w samochodzie licząc, że nigdy się nie przyda. Zachęcamy zatem do pobrania wzoru oświadczenia sprawcy wypadku/kolizji.

Oświadczenie sprawcy kolizji drogowej – PLIKI DO POBRANIA

Oświadczenie sprawcy kolizji – wzór (PDF)
Oświadczenie sprawcy kolizji – wzór (DOC)

Co dalej?

Z wypełnionym oświadczeniem udajemy się do ubezpieczyciela sprawcy – mamy na to 3 lata od daty zdarzenia, wpisanej w oświadczeniu. Doświadczenia innych kierowców sugerują jednak, by z tym nie zwlekać, a wręcz niezwłocznie zgłosić szkodę: przez tak długi okres sprawca może np. zmienić zdanie co do swojej winy i tym samym utrudnić nam uzyskanie odszkodowania. Wszelkimi formalnościami może się zająć również ubezpieczyciel poszkodowanego, pod warunkiem że świadczy usługi tzw. Bezpośredniej Likwidacji Szkód (BLS).

Redakcja poleca również:

Nietypowe kolizje – jak się zachować przy stłuczce z dyplomatą, pijanym kierowcą albo pojazdem bez OC?

Jak sprawdzić przebieg ubezpieczenia OC w bazie UFG?

Jak oszuści wyłudzają odszkodowania na stłuczkach?

Co zrobić, gdy w czasie kolizji nie mamy przy sobie dokumentów?

Nie przegap najnowszych artykułów! Obserwuj Wybór Kierowców na FACEBOOKU
NEWSY
Polecane
Wybór redakcji