Wzorce pismOświadczenie o miejscu zamieszkania - wzór (DOC, PDF)

Oświadczenie o miejscu zamieszkania – wzór (DOC, PDF)

Oświadczenie o miejscu zamieszkania przydaje się podczas załatwiania wielu formalności, np. do rejestracji pojazdu. Oto gotowy wzór oświadczenia o miejscu zamieszkania (DOC, PDF).

Z koniecznością przedstawienia wypełnionego oświadczenia o miejscu zamieszkania można spotkać się w wielu życiowych momentach – głównie podczas załatwiania spraw w organach administracji lub też u podmiotów prywatnych (m.in. w urzędach czy szkołach). Z oświadczeniem o miejscu zamieszkania mogą się też zetknąć kierowcy, ponieważ potwierdzenie adresu zamieszkania wymagane jest w procesie rejestracji pojazdu. Potwierdza to art. 73 ustawy Prawo o ruchu drogowym, który mówi, że:

Rejestracji pojazdu dokonuje, na wniosek właściciela pojazdu, starosta właściwy ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania (siedzibę) lub czasowego zamieszkania, wydając decyzję o rejestracji pojazdu, dowód rejestracyjny i zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne.

Jednocześnie należy pamiętać, by nie mylić miejsca zamieszkania z miejscem zameldowania. Prawo określa miejsce zamieszkania jako miejscowość, w której dana osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu, a więc wiąże z nią swoje plany życiowe, osobiste i majątkowe. Zatem miejsce zameldowania wcale nie musi pokrywać się z miejscem zamieszkania. Za to drugie uznaje się bowiem adres, pod którym się aktualnie mieszka.

Oświadczenie o miejscu zamieszkania – co powinno zawierać?

Oświadczenie nie musi być długie: wystarczy, że zawiera konkretne informacje. Powinny się w nim znaleźć następujące dane:

  • miejscowość i data;
  • imię i nazwisko osoby składającej pismo;
  • adres osoby składającej pismo;
  • deklaracja o tym, że podany adres jest miejscem zamieszkania;
  • deklaracja o świadomości odpowiedzialności karnej wynikającej ze składania fałszywych zeznań;
  • podpis osoby składającej pismo.

Oświadczenie o miejscu zamieszkania – aktualny wzór (DOC, PDF)

Poniżej przedstawiamy gotowe wzory oświadczeń o miejscu zamieszkania w dwóch popularnych formatach.

Oświadczenie o miejscu zamieszkania – PLIKI DO POBRANIA

Oświadczenie o miejscu zamieszkania – wzór (DOC)
Oświadczenie o miejscu zamieszkania – wzór (PDF)

Polecamy także:

Oświadczenie sprawcy kolizji (gotowy wzór DOC i PDF)

Oświadczenie pod odpowiedzialnością karną – kiedy jest wymagane?

Nie przegap najnowszych artykułów! Obserwuj Wybór Kierowców na FACEBOOKU
NEWSY
Polecane
Wybór redakcji