Wzorce pismWniosek o wydanie/wymianę karty kierowcy: wzór, cena, dokumenty

Wniosek o wydanie/wymianę karty kierowcy: wzór, cena, dokumenty

Do prowadzenia samochodów ciężarowych z cyfrowymi tachografami wymagana jest karta, na której zapisywane są wszystkie istotne dane. Co jakiś czas niezbędna jest wymiana karty kierowcy. Jak ją wyrobić i ile to kosztuje?

Klasyczne tarczki tachografów powoli odchodzą do przeszłości. Samochody ciężarowe o masie przekraczającej 3,5 t oraz autobusy są bowiem wyposażane w cyfrowe tachografy, które kluczowe parametry na temat czasu pracy (czyli jazdy, postojów, odpoczynków i innych prac wykonanych przez kierowcę) zapisują w mikroprocesorach kart kierowców. Kierowca, który nie posiada takiej karty, nie może wykonywać przewozów samochodami posiadającymi cyfrowy tachograf.

wymiana karty kierowcy
Karty kierowców produkuje Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych. (fot. http://info-car.pl/)

Ponieważ karta umożliwia identyfikację kierowcy, każdy kierowca może posiadać tylko jedną kartę i może używać wyłącznie własnej karty. Karta kierowcy wydawana jest na 5 lat, przy czym okres ten nie może być dłuższy niż ważność prawa jazdy kierowcy. Po przekroczeniu daty ważności kierowca nie może korzystać z karty – musi wymienić ją na nową. Wymiana karty kierowcy jest też konieczna w przypadku jej uszkodzenia, zgubienia, kradzieży lub gdy zmieniliśmy dane osobowe lub odnośnie kraju i miejsca zamieszkania.

Opłata za wymianę (wydanie) karty kierowcy wynosi 172,20 zł. Należy ją wnieść na konto PWPW S.A. o numerze 04 1160 2202 0000 0000 6945 5545, w tytule podając NIP lub PESEL oraz imię i nazwisko kierowcy. Do złożenia wniosku oraz wniesienia opłaty za wydanie karty uprawniony jest tylko kierowca. Dopiero po dopełnieniu formalności może on otrzymać refundację wydatku od pracodawcy.

Czy przewozy można realizować bez karty kierowcy?

Odstępstwo od wymogu używania karty kierowcy przewidziano tylko w sytuacji, gdy karta została zgubiona, uszkodzona lub skradziona (w ostatnim z wymienionych przypadków wymagane jest zgłoszenie kradzieży karty na policję). Kierowca jest zobowiązany do zgłoszenia problemów związanych z kartą Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych – faxem lub mailowo. Dla własnego dobra kierowca powinien wystąpić z wnioskiem jak najwcześniej, gdyż bez karty może jeździć przez 15 dni. Wydłużenie tego okresu jest możliwe tylko, gdy czas te był konieczny na powrót do bazy. Do prowadzenia pojazdu wymagane jest posiadanie zaświadczenia, które PWPW S.A. wystawia na prośbę zamieszczoną w zgłoszeniu o zagubieniu/kradzieży/uszkodzeniu karty.

W przypadku braku karty pojazdu przy rozpoczynaniu jazdy konieczne jest wykonanie wydruku z tachografu i wpisaniu na nim danych kierowcy. Drugi wydruk z danymi zapisanymi przez tachograf robi się na koniec dnia pracy.

Wymiana karty kierowcy
Przedsiębiorca ma obowiązek pobierać dane z karty kierowcy karty co najmniej raz na 28 dni i przechowywać je przez 12 miesięcy. (fot. http://info-car.pl/)

Wniosek o wydanie karty kierowcy można złożyć w formie papierowej (wydrukowany i wypełniony wniosek przesyłamy tradycyjną pocztą) lub w formie elektronicznej z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Poza wnioskiem kierowca musi dostarczyć kopię obu stron prawa jazdy w skali 2:1 (na jednej stronie A4), fotografię (3,5x 4,5 cm) oraz kopię dowodu wniesienia opłaty. Rozpatrzenie wniosku oraz personalizacja karty trwa do 7 dni roboczych. Karty nadawane są listem zwykłym poleconym i termin dostarczenia przesyłki wynosi od 3 do 6 dni roboczych od daty nadania listu. Znacznie dłużej, bo 30 dni (+ czas wysyłki) zajmuje wydanie karty o którą kierowca wnioskował drogą pisemną. Kto mimo wszystko chce to zrobić, formularz na wydanie karty znajdzie tutaj.

Wniosek o wydanie/wymianę karty kierowcy – PLIK DO POBRANIA

Wniosek o wydanie/wymianę karty kierowcy – wzór (PDF)

Szczegóły dotyczące zamawiania karty kierowcy są dostępne na stronie Info-car.pl, która pozwala także na sprawdzenie statusu złożonego wniosku. Na tej samej stronie możliwe jest dokonanie formalności związanych z prawem jazdy (złożenie elektronicznego wniosku, dokonanie opłaty, sprawdzenie statusu itd.).

6 KOMENTARZE

NEWSY
Polecane
Wybór redakcji