Wzorce pismUmowa najmu samochodu. Jak ją spisać? Wzór umowy najmu auta

Umowa najmu samochodu. Jak ją spisać? Wzór umowy najmu auta

Umowa najmu może się kojarzyć przede wszystkim z wynajmowaniem mieszkania. Jednak dotyczy ona również samochodów. Czy posiadanie auta na podstawie tej umowy jest opłacalne?

Kto powinien się zdecydować na samochód w oparciu o umowę najmu?

Umowa najmu samochodu może być atrakcyjna dla przedsiębiorców. Jeśli firma świadcząca usługi związane z transportem potrzebuje natychmiast kilku pojazdów, to może je otrzymać podpisując umowę najmu z odpowiednią spółką. Może to dotyczyć np. przewozu osób lub taksówkarzy. 

Na wynajęcie samochodu mogą się również zdecydować prywatne osoby, które potrzebują pojazd w jakimś określonym celu, np. dłuższa podróż po kilku krajach. Wtedy są one zobowiązani jedynie do zapłaty czynszu w wyznaczonym terminie. 

Umowa kupna-sprzedaży samochodu – gotowy wzór (DOC, PDF)

Co musi się znaleźć w umowie najmu auta?

Najważniejsze informacje, jakie muszą się znaleźć obowiązkowo w dokumencie, to dane obydwu stron. Kolejne punkty określają, co jest przedmiotem umowy i jakie są warunki jego użytkowania, np. cel czy teren, po którym będzie się poruszał. Muszą być też zawarte szczegóły odnoszące się do kosztów ponoszonych przez dwie strony oraz same podpisy akceptujące warunki. Są to najistotniejsze dane z perspektywy zapisów kodeksu cywilnego. 

Kto jest stroną w umowie najmu samochodu?

Osoby składające swoje podpisy na dokumencie są określani jako Wynajmujący i Najemca. Pierwszy jest stroną oferującą samochód, a Najemca to kierowca eksploatujący pojazd. 

Obie strony muszą przekazać swoje dane, czyli imię, nazwisko, adres, a także numer i seria dowodu osobistego lub informacje o przedsiębiorstwie, w którego imieniu będą składać podpis. 

Jak spisać umowę darowizny auta? Wzór umowy darowizny

Przedmiot umowy najmu samochodu

W umowie musi być określone, co dokładnie będzie przedmiotem najmu. W przypadku samochodu dotyczy to marki, modelu, roku produkcji czy numeru rejestracyjnego. Oprócz takich informacji, powinien być również uwzględniony stan techniczny, m. in. rodzaje płynów, moc silnika, ewentualnie homologacja. Zalicza się do tego także spis możliwych usterek pojazdu. Dodatkowo należy określić wyposażenie auta i dokumenty, które będą przekazane razem z nim Najemcy, czyli karta pojazdu lub dowód rejestracyjny. 

Określenie obowiązków Wynajmującego i Najemcy

Dokument powinien posiadać miejsce, gdzie wymienione będą obowiązki dwóch stron. Wynajmujący zazwyczaj odpowiada za: serwis, czyli przeglądy w wyznaczonych okresach, wszelkie naprawy, wymianę płynów, żarówek itp. Jest też zobowiązany do dostarczenia zastępczego samochodu jeśli wynajęty został ukradziony lub uległ poważnym uszkodzeniom. Musi także regularnie płacić ubezpieczenie. 

Umowa najmu garażu/miejsca postojowego – jak ją spisać? Wzór umowy

Natomiast Najemca musi przestrzegać ustalonych w umowie zasad użytkowania pojazdu. Powinien używać samochodu zgodnie z przeznaczeniem zapisanym w dokumencie najmu. Poza tym ma obowiązek płacić czynsz w ustalonej kwocie w terminie. W cenie czynszu zawarta jest m. in. opłata serwisowa, ubezpieczenie czy paliwo. Za opóźnienie Wynajmujący może obciążyć go odsetkami. 

Czas trwania umowy najmu auta

Umowa musi posiadać czas określony, czyli powinna być w niej wskazana data rozpoczęcia eksploatacji i jej zakończenia. 

Umowa najmu samochodu – wzory do pobrania

Umowa najmu samochodu – wzór (DOC)
Umowa najmu samochodu – wzór (PDF)

Rozwiązanie umowy najmu samochodu

Umowę można rozwiązać na kilka sposobów. Pierwszy to wypełnienie wszystkich warunków i zakończenie eksploatacji samochodu w wyznaczonym czasie. Wtedy umowa zostanie wypełniona. W takim wypadku Najemca musi tylko zwrócić pojazd w normalnym stanie użytkowania. 

Prawo do rozwiązania umowy w trakcie jej trwania przysługuje Najemcy jeśli Wynajmujący nie dotrzymuje zapisów, m.in. nie dostarczył pojazdu czy jego stan jest niezgodny z faktami określonymi w dokumencie.

Oświadczenie sprawcy kolizji – jak je spisać? Gotowy wzór pisma

Najemca może także wypowiedzieć umowę. Okres wypowiedzenia powinien być wcześniej uwzględniony w dokumencie. Chyba, że Wynajmujący rażąco naruszył warunki, np. nie dostarczył samochodu i nie odpowiada na wezwania, wtedy nie obowiązuje okres wypowiedzenia. 

Również Wynajmujący ma prawo do wypowiedzenia umowy. Może to nastąpić, jeśli Najemca nie płaci regularnie czynszu lub z nim zalega. 

Wszystkie spory, jakie mogą wyniknąć przy realizacji umowy, powinny być rozstrzygane przez odpowiednie sądy w oparciu o kodeks cywilny. 

Polecamy również:

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu: wzór, terminy, zgłoszenie online

Zawiadomienie o nabyciu pojazdu: gdzie to zrobić i w jakim terminie?

NEWSY
Polecane
Wybór redakcji