Wzorce pismUmowa kupna sprzedaży samochodu

Umowa kupna sprzedaży samochodu

Gotowy wzór umowy kupna sprzedaży samochodu. Co powinna zawierać? Na co zwrócić uwagę? Prawa i obowiązki kupującego i sprzedającego samochód. Dodatkowe zapisy i zgłoszenie sprzedaży auta.

Umowa kupna sprzedaży jest dokumentem umożliwiającym nowemu właścicielowi zarejestrowanie pojazdu na siebie. Równie ważna jest dla sprzedającego – dokumentuje fakt zbycia pojazdu, więc co może być istotne, gdy nabywca nie dopełni formalności związanych z przerejestrowaniem auta bądź ubezpieczeniem, popełni wykroczenia lub nie opłaci OC. Warto również pamiętać, że po podpisaniu umowy kupna sprzedaży samochodu nie tylko kupujący, ale i sprzedający powinien udać się do Wydziału Komunikacji, by dopełnić formalności i zgłosić zbycie pojazdu (może to też zrobić za pośrednictwem strony internetowej lub listownie).

Umowa kupna-sprzedaży samochodu – PLIKI DO POBRANIA

Umowa kupna-sprzedaży samochodu – wzór (DOC) 
Umowa kupna-sprzedaży samochodu – wzór (PDF)

Sprzedaż pojazdu – o czym pamiętać i na co zwrócić uwagę?

Przed wypełnieniem umowy warto przyjrzeć się dokumentom i na podstawie zdjęcia sprawdzić, czy kupujący jest faktycznym kupującym, a sprzedający – sprzedającym, albo posiada upoważnienie, które zostanie dołączone do umowy. To istotne, bo może okazać się, że auto zostało sprzedane bez wiedzy i zgody właściciela, bądź kupione „na słupa” w celu rozmontowania na części, co jest nielegalne.

Jeżeli w dowodzie rejestracyjnym nie figurują dane obecnego właściciela pojazdu, bo nie przerejestrował on jeszcze auta na siebie, trzeba żądać wydania oryginału poprzedniej umowy kupna-sprzedaży. Braki w ciągłości umów stanowią wadę prawną, która nie pozwoli na zarejestrowanie auta. Prawo przewiduje wyjątki od tej reguły. Gdy dane odnoszące się do zbywcy pojazdu zawarte w dowodzie własności pojazdu dołączonym do wniosku o rejestrację są niezgodne z danymi właściciela zawartymi w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu (jeżeli była wydana), jako dowód własności wymagany do rejestracji rozumie się wszystkie dokumenty potwierdzające fakt przeniesienia prawa własności pojazdu. Przepisu tego nie stosuje się w przypadku, gdy przeniesienie prawa własności pojazdu nastąpiło za granicą lub gdy zbywcą pojazdu zgłoszonego do pierwszej rejestracji jest przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie obrotu pojazdami, który sprowadził ten pojazd z zagranicy. Każdy kolejny dokument przenoszący własność trzeba okazać w oryginale – informuje szczeciński e-urząd (http://eurzad.szczecin.pl/).

Co powinna zawierać umowa kupna sprzedaży pojazdu?

Widniejące w części wzorów umów pola do wpisania koloru pojazdu czy numeru silnika nie muszą być wypełnione. Kluczowy są natomiast numery rejestracyjny i VIN oraz marka i model pojazdu, czyli informacje identyfikujące przedmiot transakcji. Poza datą na umowie warto wpisać także godzinę transakcji. Rozwieje to wszelkie wątpliwości odnośnie sprawcy wykroczeń drogowych. Kwota na umowie bywa celowo zaniżana względem faktycznej wartości transakcji, by zmniejszyć wysokość podatku od kupna pojazdu. W interesie kupującego jest jednak wpisanie faktycznej wartości auta. Jeżeli tuż po zakupie okaże się, że pojazd miał ukryte wady, nie będzie miał on żadnych podstaw, by dochodzić pełnej kwoty wydanej na auto.

Dodatkowe zapisy w umowie kupna-sprzedaży auta

Zarówno w ogłoszeniu sprzedaży, jak i umowie bardzo poważnie należy podchodzić do wszelkich deklaracji o bezwypadkowości, stanie technicznym czy przebiegu pojazdu. Lepiej nie zapewniać kupującego o kwestiach, co do których nie ma się całkowitej pewności. Na umowie warto wręcz wymienić wszystkie usterki czy nieprawidłowości – w tym naprawy powypadkowe, aktualne uszkodzenia nadwozia, niepoprawnie działające elementy wyposażenia (np. klimatyzację) czy podejrzenie, że auto mogło mieć w przeszłości przekręcony licznik. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy. Kupujący zaś nie będzie mógł wykazać, że o wadach nie wiedział, jeżeli zostaną one określone w umowie.

Umowa kupna-sprzedaży pojazdu nie ma jednego, odgórnie narzuconego wzoru czy formy (np. wydruku – może być w całości spisana odręcznie). Można skorzystać z gotowych wzorów lub samodzielnie skonstruować umowę – najważniejsze, by zawierała dane sprzedającego, kupującego, pojeździe i kwocie zakupu. Obie strony mogą uzgodnić treść umowy i zaakceptować ją własnymi podpisami.

Poinformowanie urzędu i ubezpieczyciela o sprzedaży pojazdu

Spisanie umowy sprzedaży samochodu z nowym właścicielem nie jest ostatnim krokiem dla sprzedającego. Dla własnego interesu sprzedający w ciągu 30 dni powinien udać się do Wydziału Komunikacji i zgłosić, że nie jest już właścicielem pojazdu. Za niepowiadomienie nie grożą co prawda żadne sankcje, ale sprzedający nie poniesie wtedy kosztów mandatów i innych wykroczeń spowodowanych przez nowego nabywcę pojazdu, jeśli ten nie przerejestruje samochodu na siebie (kupujący musi to uczynić w ciągu 30 dni, a w chwili obecnej wywołanej przez pandemię – 180 dni od daty zawarcia umowy). Sprzedający oczyści się też w ten sposób z innych ewentualnych problemów, o które zostanie niesłusznie oskarżony, np. kradzieży paliwa przez nowego właściciela. O sprzedaży pojazdu należy także poinformować ubezpieczyciela (w ciągu 14 dni). Zabezpiecza to interes sprzedającego, który w przypadku, gdy kupujący nie dopełni niezbędnych formalności (przerejestrowania pojazdu i zgłoszenia faktu zakupu ubezpieczycielowi) nie będzie otrzymywał wezwań do zapłaty OC.

Redakcja poleca również:

Kompendium wiedzy na temat rejestracji samochodu

Najczęściej popełniane błędy przy rejestracji auta

Jakie formalności załatwić po sprzedaży pojazdu?

Nie przegap najnowszych artykułów! Obserwuj Wybór Kierowców na FACEBOOKU
NEWSY
Polecane
Wybór redakcji