Wzorce pismWniosek o wydanie prawa jazdy. Wzór dokumentu, opłaty, PKK

Wniosek o wydanie prawa jazdy. Wzór dokumentu, opłaty, PKK

Zanim kandydat na kierowcę przystąpi do kursu nauki jazdy i praktycznego egzaminu, musi spełnić kilka formalności w odpowiednim urzędzie. Z poniższego tekstu dowiesz się, krok po kroku, jakie czynności trzeba wykonać, aby otrzymać prawo jazdy.

Wiek a prawo jazdy

Wydanie prawa jazdy na konkretną kategorię jest uzależnione od wieku kierowcy. Podział wiekowy został ukształtowany na podstawie przepisów i wygląda następująco:

  • Kategoria AM – wszyscy, którzy ukończyli 14 lat,
  • Kategoria A1, B1, T – wszyscy, którzy ukończyli 16 lat,
  • Kategoria A2, B, B+E, C1, C1+E – wszyscy, którzy ukończyli 18 lat,
  • Kategoria A – wszyscy, którzy ukończyli 20 lat (mają min. 2 lata prawo jazdy kat. A2) lub 24 lata (nie mają prawa jazdy kat. A2),
  • Kategoria C, C+E, D1, D1+E, Tramwaj – wszyscy, którzy ukończyli 21 lat,
  • Kategoria D, D+E – wszyscy, którzy ukończyli 24 lata.

Kierowca może rozpocząć kurs na wybraną kategorię 3 miesiące przed swoimi urodzinami.

Krok 1 – wymagane dokumenty przy wniosku o prawo jazdy

Do urzędu należy dostarczyć kilka papierów. Podstawowym jest wniosek o wydanie prawa jazdy, w którym trzeba podać m. in. dane personalne oraz kategorię o jaką stara się przyszły kierowca. Kolejny dokument to orzeczenie lekarskie mówiące o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem. Razem z powyższymi papierami, należy także przynieść aktualne zdjęcie i dowód osobisty.

Wniosek o wydanie prawa jazdy – PLIK DO POBRANIA

Wniosek o wydanie prawa jazdy – wzór (PDF)

Jeśli składający wniosek ma już prawo jazdy, ale stara się o inną kategorię, to musi też dostarczyć ksero tego dokumentu. Niepełnoletni powinni również przynieść zgodę rodziców albo opiekuna prawnego. Z kolei wszyscy, którzy starają się o prawo jazdy z kategorii C lub D są zobowiązani przedstawić w urzędzie dodatkowo orzeczenie psychologiczne.

Krok 2 – PKK, czyli profil kandydata na kierowcę

Po dostarczeniu dokumentów do urzędu, przyszły kierowca otrzymuje numer PKK (profil kandydata na kierowcę). Posiadanie tego numeru pozwoli na rozpoczęcie kursu na prawo jazdy oraz na przystąpienie do państwowego egzaminu.

Jeśli kursant zaliczył wszystkie egzaminy, ośrodek wysyła potwierdzenie do urzędu, gdzie złożono wcześniej papiery.

Krok 3 – opłata za wydanie prawa jazdy

Za wydanie prawa jazdy, urząd pobiera opłatę w wysokości 100,50 złotych. Po zaksięgowaniu wpłaty oraz po tym, jak ośrodek prześle potwierdzenie zdania egzaminów, zostanie zlecona produkcja dokumentu. Powinien być on gotowy w niecałe 2 tygodnie.

Zobacz także:

Jak sprawdzić status prawa jazdy?

Wymiana prawa jazdy: kiedy trzeba to zrobić? Koszty i terminy

NEWSY
Polecane
Wybór redakcji