Oświadczenie pod groźbą odpowiedzialności karnej

Nie da się ukryć, że samo brzmienie oświadczenia pod groźbą odpowiedzialności karnej brzmi poważnie i groźnie, jednak to tylko pierwsze wrażenie. Kiedy dokładnie trzeba złożyć takie oświadczenie?

Czym jest oświadczenie pod odpowiedzialnością karną?

Najprościej mówiąc, takie oświadczenie jest dokumentem, który potwierdza, że podpisujący ma świadomość kary za podanie fałszywych danych, oświadczeń czy zeznań. Oświadczenia pod odpowiedzialnością karną nie można dołączyć do zwykłych umów handlowych.

Oświadczenie pod odpowiedzialnością karną opiera się na konkretnych przepisach z Kodeksu Karnego, konkretnie na art. 233, który składa się z 6 paragrafów i kilku podpunktów.

Kiedy trzeba złożyć oświadczenie pod odpowiedzialnością karną?

Taki dokument stosowany jest zazwyczaj w sądach, kiedy trzeba potwierdzić prawdziwość zeznań. Muszą go podpisać również tłumacze, rzeczoznawcy czy biegli, których opinie oraz ekspertyzy mają kluczowe znaczenie przy wyjaśnianiu sprawy.

Jednak oświadczenie pod odpowiedzialnością karną składa się także przy załatwianiu spraw w urzędach, gdzie prawdziwość danych jest bardzo ważna. Można tutaj podać przykład chociażby wniosku o wydanie dowodu osobistego czy prawa jazdy. Przy wypełnianiu tych papierów należy oświadczyć, że jest się świadomym odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych informacji. Ci, którzy wymagają takiego oświadczenia pod odpowiedzialnością karną, powinni również uprzedzić osobę o konsekwencjach za podanie fałszywych danych.

Jak wygląda oświadczenie pod odpowiedzialnością karną?

Taki dokument powinien być jasno określony jako „oświadczenie”, a także zawierać dane składającego oraz datę i miejsce złożenia. Poza tym musi znaleźć się podstawa prawna, czyli wspomniany wyżej art. 233 z Kodeksu Karnego.

Formuła w oświadczeniu pod odpowiedzialnością karną brzmi zazwyczaj: „ja, niżej podpisany, świadomy odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych na podstawie art. 233 Kodeksu Karnego, oświadczam że…”. Oczywiście nie jest to ściśle określony schemat i oświadczenie może być sformułowane inaczej. Obowiązkowo pod treścią musi znaleźć się podpis osoby, która składa oświadczenie.

Polecamy również:

Oświadczenie o braku tablic rejestracyjnych. Kiedy trzeba je złożyć?

Oświadczenie o sprowadzeniu samochodu zza granicy. Kto musi je wypełnić?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj