Umowa najmu okazjonalnego

Umowa najmu okazjonalnego nie jest tak popularna, jak zwykła umowa najmu lokalu. Z czego to wynika i jakie są różnice między tymi dwoma dokumentami, które mogą zawrzeć między sobą wynajmujący i najemca?

Umowa najmu okazjonalnego – charakterystyka

Wiele osób zastanawia się, czym tak właściwie jest umowa najmu okazjonalnego. Ten rodzaj dokumentu został wprowadzony w Polsce ponad dwadzieścia lat temu na podstawie ustawy o ochronie praw lokatorów. To oznacza, że głównym celem tej umowy jest zabezpieczenie praw właściciela mieszkania, których w pełni nie gwarantuje zwykła umowa najmu.

Główną cechą umowy najmu okazjonalnego jest prawo wynajmującego do rozpoczęcia procedury eksmisji najemcy, jeśli konsekwentnie unika płacenia czynszu lub zaniedbuje lokal. Taką umowę można podpisać jedynie na czas określony wynoszący maksymalnie 10 lat, po upływie tego okresu umowa może być przedłużona o kolejne 10 lat.

Istotnym elementem umowy najmu okazjonalnego, jest zgłoszenie jej podpisania przez wynajmującego odpowiedniemu naczelnikowi urzędu skarbowego. Ma na to 14 dni od wprowadzenia się najemcy do lokalu.

Trzeba zaznaczyć, że w umowie najmu okazjonalnego przedmiotem jest wyłącznie lokal mieszkalny, który nie zostanie wykorzystany do działalności gospodarczej. Dodatkowo należy załączyć do niej obowiązkowe dokumenty, bez których umowa będzie nieważna.

Obowiązkowe dokumenty, które trzeba dołączyć do umowy najmu okazjonalnego

Sama umowa musi określać wysokość czynszu oraz termin zapłaty, a także wskazać dodatkowe opłaty za media. Należy wspomnieć, że wynajmujący musi powiadomić i podać powody ewentualnej podwyżki czynszu. Jednak oprócz tego, do umowy muszą zostać dołączone trzy rodzaje oświadczeń, które są zabezpieczeniem dla wynajmującego:

  • Oświadczenie o poddaniu się procedurze eksmisji. Musi je złożyć najemca jako akt notarialny. W tym dokumencie jest zapis o opuszczeniu lokalu w określonym terminie,
  • Oświadczenie o wskazaniu innego mieszkania. Ten dokument również musi złożyć najemca. Należy w nim podać adres „zapasowego” mieszkania, w którym może zamieszkać najemca po dokonaniu eksmisji (czas wypowiedzenia trwa 7 dni, wcześniej decyzja musi zostać przekazana przez wynajmującego na piśmie). Jeśli w trakcie trwania umowy najemca utraci prawo do mieszkania w tym lokalu, to musi wskazać nowy w ciągu 21 dni,
  • Oświadczenie właściciela „zapasowego” mieszkania. Musi on wyrazić zgodę na piśmie na zamieszkanie w jego lokalu najemcy po eksmisji. Takie oświadczenie musi być podpisane przez notariusza.

Umowa najmu okazjonalnego a zwykła umowa najmu – podstawowe różnice

Między tymi dwoma umowami można znaleźć kilka podstawowych różnic. Umowa najmu okazjonalnego to dokument, który ma przede wszystkim zabezpieczyć wynajmującego, a takiej gwarancji nie daje w pełni zwykła umowa najmu. Prawdopodobnie przez tę różnicę częściej podpisywane są normalne umowy najmu, ponieważ nie „odstraszają” warunkami jak umowa najmu okazjonalnego.

Kolejną różnicą jest czas trwania umowy. Przy najmie okazjonalnym może on wynieść maksymalnie 10 lat z możliwością przedłużenia. Z kolei zwykła umowa najmu ma okres obowiązywania zarówno przez czas określony, jak i nieokreślony.

Nie da się ukryć, że przy zwykłej umowie najmu jest mniej formalności. Jeśli wynajmujący i najemca podpiszą umowę najmu okazjonalnego, to trzeba przedstawić dodatkowe oświadczenia z podpisem notariusza oraz złożyć ją w odpowiednim urzędzie skarbowym.

Zobacz także:

Umowa najmu mieszkania – jak powinna wyglądać?

Umowa najmu garażu/miejsca postojowego – jak powinna wyglądać?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj