Dowód rejestracyjny (2)

Dowód rejestracyjny zawiera kluczowe dane na temat samego pojazdu (auta, przyczepy, jednośladu itp.), ale i jego właścicieli. Po kolei wyjaśniamy wszystkie oznaczenia w rubrykach dowodu rejestracyjnego.

Nie da się legalnie użytkować pojazdu bez posiadania dowodu rejestracyjnego. Jest to dokument wydawany obowiązkowo podczas rejestracji pojazdu, a urząd go wystawiający (przypisany do konkretnego miasta Wydział Komunikacji) ma na to 30 dni od dokonania formalności związanych z rejestracją. Na czas przygotowywania stałego dowodu wydawany jest tzw. tymczasowy dowód rejestracyjny, zawierający tylko najistotniejsze dane pojazdu. W razie opóźnień w wystawieniu stałego dowodu, ważność tymczasowego ulega wydłużeniu o kolejne 14 dni.

Wzór wniosku o rejestrację pojazdu

Aktualnie użytkowane dowody rejestracyjne wydawane są od 1 października 2004 roku, a ich produkcją zajmuje się Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych. Jeszcze do niedawna zainteresowanie dowodami rejestracyjnymi pojazdów przez kierowców ograniczało się do konieczności wymiany dokumentu w przypadku wykorzystania miejsc na przeglądy, lub też wożenia ich w celu ukazania w razie kontroli policyjnej. Obecnie nie trzeba już robić ani jednego, ani drugiego. Na dobrą sprawę dowód może w spokoju leżeć w szufladzie przez długie lata, ponieważ policjant samodzielnie sprawdzi informacje na temat pojazdu w bazach CEPIK, a diagnosta wyda stosowne oświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego.

Choć kierowcy nie muszą już wozić ze sobą dowodów rejestracyjnych, warto przynajmniej orientacyjnie wiedzieć, co się w nich znajduje. Jest to bowiem niewielki, ale aż 6-stronnicowy dokument, z którego należy czerpać informacje np. podczas podawania danych urzędnikowi lub agentowi ubezpieczeniowemu.

Oto wyjaśnienia wszystkich oznaczeń w rubrykach dowodu rejestracyjnego pojazdu. W razie nagłej sytuacji odczytamy je z legendy umieszczonej pod miejscem na adnotacje urzędowe w dowodzie.

 • A – numer rejestracyjny pojazdu
 • B – data pierwszej rejestracji pojazdu
 • C – dane posiadacza dowodu rejestracyjnego i właściciela pojazdu, w tym:
  – C.1.1 – imię/nazwisko lub nazwa posiadacza dokumentu
  – C.1.2 – numer PESEL/REGON posiadacza dokumentu
  – C.1.3 – adres posiadacza dokumentu
  – C.2.1 – imię/nazwisko lub nazwa właściciela pojazdu
  – C.2.2 – numer PESEL/REGON właściciela pojazdu
  – C.2.3 – adres właściciela pojazdu
 • D – dane pojazdu, w tym:
  – D.1 – marka pojazdu
  – D.2 – typ pojazdu (z wariantem i wersją, jeśli występują)
  – D.3 – model pojazdu
 • E – numer identyfikacyjny pojazdu (VIN/nadwozia/podwozia/ramy)
 • F.1 – maksymalna masa całkowita pojazdu (kg)
 • F.2 – dopuszczalna masa całkowita pojazdu (kg)
 • F.3 – dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów (kg)
 • G – masa własna pojazdu (w przypadku pojazdu ciągnącego innego niż kategoria M1, masa własna pojazdu obejmuje urządzenie sprzęgające (w kg)
 • H – okres ważności dowodu (jeśli występuje)
 • I – data wydania dowodu rejestracyjnego
 • J – kategoria pojazdu
 • K – numer świadectwa homologacji typu pojazdu (jeśli występuje)
 • L – liczba osi
 • O.1 – maksymalna masa całkowita przyczepy z hamulcem (kg)
 • O.2 – maksymalna masa całkowita przyczepy bez hamulca (kg)
 • P.1 – pojemność silnika (cm³)
 • P.2 – maksymalna moc netto silnika (kW)
 • P.3 – rodzaj paliwa
 • Q – stosunek mocy do masy własnej (kW/kg; dotyczy motocykli i motorowerów)
 • S.1 – liczba miejsc siedzących, włączając siedzenie kierowcy
 • S.2 – liczba miejsc stojących (jeśli występuje).

Brak danych w niektórych polach – czy to oznacza, że trzeba wymienić dowód?

Każdy dowód rejestracyjny cechuje identyczne rozmieszczenie poszczególnych rubryk, tak by ułatwić orientację niezależnie od rodzaju pojazdu, da którego został wydany. Wobec tego puste pola w dowodzie są czymś zupełnie normalnym, ponieważ przewidziano je dla innego pojazdu spełniającego przytoczone kryteria, np. jednośladu (rubryka Q) lub autobusu (pole S.2).

Dowód rejestracyjny
Tylko wybrane rubryki w dowodach rejestracyjnych wypełniane są w niezależnie od rodzaju pojazdu. Niektóre zarezerwowano tylko dla określonych typów, np. motocykli lub przeznaczonych do przewozu osób.

Poza numerowanymi rubrykami, w dowodzie rejestracyjnym znajdują się stosowne miejsca zawierające:

 • pieczątki potwierdzające zaliczenie badania technicznego (obecnie nie trzeba wymieniać dowodu, gdy zapełni się wszystkie: wystarczy posiadać zaświadczenie ze stacji diagnostycznej o pozytywnym wyniku przeglądu)
 • adnotacje urzędowe (np. dopisanie współwłaściciela, haka holowniczego lub instalacji LPG)
 • rodzaj pojazdu
 • przeznaczenie pojazdu
 • rok produkcji
 • dopuszczalną ładowność
 • największy dopuszczalny nacisk osi
 • numer karty pojazdu.
Najważniejsze wnioski dotyczące dowodu rejestracyjnego:

Wzór wniosku o wydanie dowodu rejestracyjnego

Wzór wniosku o wpisanie adnotacji/zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj