PoradyPoradyProfil Kandydata na Kierowcę (PKK). Co to jest i jak go założyć?...

Profil Kandydata na Kierowcę (PKK). Co to jest i jak go założyć? Czy można online?

Założenie Profilu Kandydata na Kierowcę jest niezbędne do zapisania się na kurs prawa jazdy. Jakie dokumenty trzeba przygotować, by wyrobić PKK? Ile to trwa? Czy PKK można założyć online?

Osoby chcące zdobyć uprawnienia do kierowania samochodem lub innymi pojazdami obecnie skazani są na wyrobienie elektronicznego Profilu Kandydata na Kierowcę. Ten dokument, nazywany również „profilem kierowcy”, został wprowadzony do obiegu w 2014 r. wraz z utworzeniem nowej procedury uzyskiwania prawa jazdy. Indywidualnie wydawany numer PKK znacznie przyspieszył ten proces i ograniczył tzw. papierologię, polegającą wcześniej na dostarczaniu wielu dokumentów do urzędu miasta, szkoły jazdy i WORD-u. Utworzenie Profilu Kandydata na Kierowcę również wymaga przygotowania kilku pism, ale tylko jednorazowo – wszelkie informacje o kursancie będą później przekazywane pomiędzy instytucjami w formie elektronicznej.

Kiedy trzeba wyrobić Profil Kandydata na Kierowcę?

PKK ma postać indywidualnego numeru przypisywanego konkretnemu użytkownikowi chcącemu uzyskać uprawnienia do kierowania pojazdami. Tu jednak uwaga: dotyczy on wyłącznie konkretnej kategorii prawa jazdy, stąd wyrabianie kolejnych uprawnień wymaga zakładania następnych Profilów Kandydata na Kierowcę. Obowiązek ten nie ma miejsca, gdy kursant nie zda egzaminu państwowego na prawo jazdy. Wtedy zachowuje on numer PKK i realizuje z nim cały proces do końca. Jeśli natomiast kierowca mający już prawo jazdy (np. kategorii B) chce zapisać się na inną kategorię (np. C), musi już założyć nowy Profil Kandydata na Kierowcę.

Wyrobienie numeru PKK jest konieczne również w innych sytuacjach bezpośrednio związanych z prawem jazdy. Należy do nich m.in.

 • wymiana prawa jazdy z zagranicy;
 • sprawdzenie kwalifikacji, gdy prawo jazdy zostanie zatrzymane;
 • rozszerzenie uprawnień, np. o pojazdy z ręczną skrzynią biegów.

Kto może założyć Profil Kandydata na Kierowcę?

Możliwość wyrobienia PKK przysługuje obywatelom RP. Niektóre kategorie praw jazdy (np. AM, A1) nie wymagają ukończenia 18 lat, stąd mogą go założyć osoby niepełnoletnie (za zgodą rodziców lub opiekuna). Prawo do uzyskania Profilu Kandydata na Kierowcę przysługuje również cudzoziemcom, z tym że muszą oni przebywać w Polsce od przynajmniej 185 dni.

Jak utworzyć Profil Kandydata na Kierowcę?

PKK można wyrobić dwiema drogami: tradycyjną („papierową”) lub online. Pierwsza opiera się na wizycie w przypisanym dla miejsca zamieszkania wydziale komunikacji, czyli w starostwie powiatowym, urzędzie miasta (miejscowość na prawach powiatu) lub urzędzie dzielnicy (Warszawa). Co istotne, Profil Kandydata na Kierowcę można założyć w placówce znajdującej się poza miejscem zameldowania, z tym że cała procedura będzie trwała nieco dłużej.

Przed wizytą w wydziale komunikacji należy przygotować następujące dokumenty:

 • wniosek o wydanie prawa jazdy (do pobrania tutaj lub bezpośrednio w placówce, wydrukowany w formacie A4, nie ucięty ani nie przeniesiony na drugą stronę);
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami mechanicznymi (wystawione przez lekarza orzecznika posiadającego uprawnienia do badania kandydatów na kierowców);
 • aktualne zdjęcie (wymiary: 35 mm na 45 mm, lewy półprofil z odsłoniętym lewym uchem, bez nakrycia głowy);
 • dokument tożsamości (dowód osobisty lub, w przypadku cudzoziemców, paszport, wiza lub karta pobytu);
 • zaświadczenie o zameldowaniu (jeśli na dowodzie osobistym nie widnieje taka informacja);
 • ksero prawa jazdy (jeśli już posiadany uprawnienia na określoną kategorię);
 • orzeczenie psychologa o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem (dla osób ubiegających się o prawo jazdy kat. C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E);
 • zgoda rodziców lub opiekuna prawnego (w przypadku osób niepełnoletnich, podpisana w obecności urzędnika).

Dokumentów nie musimy zanosić osobiście. Możemy kogoś do tego upoważnić, wypełniając pełnomocnictwo. Upoważnienie kogoś z rodziny (małżonka, zstępnego, wstępnego, rodzeństwo) nic nie kosztuje, natomiast w przypadku osób spoza rodziny trzeba uiścić opłatę w wysokości 17 zł.

Zakładanie Profilu Kandydata na Kierowcę online

Istnieje możliwość wyrobienia PKK bez wychodzenia z domu. Wymaga to założenia konta na stronie Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych (a co za tym idzie, podania szczegółowych danych), wybrania opcji „Złóż wniosek” i wskazania odpowiedniego urzędu. Następnie należy określić rodzaj realizowanej sprawy (wydanie prawa jazdy) i uzupełnić rubryki dotyczące aktualnie posiadanych kategorii prawa jazdy (jeśli je posiadamy). Po wyborze wnioskowanej kategorii prawa jazdy załączamy, w postaci plików jpg./jpeg (rozmiar: do 200 kb), skany wymaganych dokumentów. Operację kończymy elektronicznym podpisem (własnym certyfikatem lub profilem zaufanym). Szczegółowe informacje dotyczące zakładania PKK online znajdują się na stronie info-car.pl.

Ile trwa wyrabianie Profilu Kandydata na Kierowcę?

Istnieje szansa, że numer PKK otrzymamy już podczas pierwszej wizyty w wydziale komunikacji. Jeśli dokumenty wymagają sprawdzenia, czas może się wydłużyć do 2 dni. Zakładanie Profilu Kandydata na Kierowcę w placówkach znajdujących się poza miejscem zameldowania może trwać znacznie dłużej, bo ok. 2 tygodnie, w skrajnych przypadkach nawet 2 miesiące. W przypadku utworzenia PKK online jest on zazwyczaj gotowy przed upływem 72 godzin.

Ile kosztuje założenie Profilu Kandydata na Kierowcę?

Uzyskanie numeru PKK jest całkowicie darmowe. Zapłacić będziemy musieli dopiero za wydanie prawa jazdy (100,50 zł).

Profil Kandydata na Kierowcę PKK (2)
Samo wyrobienie numeru PKK nic nie kosztuje, co jest dobrą wiadomością z uwagi na niemałe opłaty związane z uzyskaniem prawa jazdy (m.in. cena kursu, egzaminów, badania lekarskiego i wydania dokumentu).

Uzyskanie Profilu Kandydata na Kierowcę – dalsza procedura

Numer PKK będzie potrzebny w dwóch kluczowych momentach dla przyszłego kierowcy – w momencie zapisywania się na kurs w szkole jazdy i podczas zapisywania się na egzamin państwowy. Kandydat na kierowcę ma możliwość uczestnictwa w całości kursu (części teoretycznej i praktycznej), jak i tylko w części praktycznej z samodzielnym przygotowaniem do egzaminu teoretycznego. W przypadku drugiej opcji na „teorię” można zapisać się od razu po wyrobieniu PKK, natomiast na „praktykę” – po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu wewnętrznego w ośrodku szkoleniowym. Jeśli zapisaliśmy się na kurs teoretyczny i praktyczny, zapisanie na egzaminy państwowe będzie możliwe dopiero po zaliczeniu egzaminów wewnętrznych.

Redakcja poleca:

Wniosek o wydanie prawa jazdy: wzór dokumentu, opłaty, PKK

Na czym polega badanie lekarskie na prawo jazdy?

Jak zrobić zdjęcie do prawa jazdy? Wymogi, przykłady, ceny

1 KOMENTARZ

NEWSY
Polecane
Wybór redakcji