Wzorce pismZawiadomienie ubezpieczyciela o wyrejestrowaniu pojazdu (gotowy wzór pisma)

Zawiadomienie ubezpieczyciela o wyrejestrowaniu pojazdu (gotowy wzór pisma)

Jak powinno wyglądać pismo informujące ubezpieczyciela o wyrejestrowaniu pojazdu? W poniższym tekście przybliżamy również sytuacje, kiedy właściciel zmuszony jest dokonać takiego wyrejestrowania.

Obowiązkowe wyrejestrowanie pojazdu – w jakich sytuacjach powinno nastąpić?

Konkretne sytuacje, w których właściciel zobowiązany jest wyrejestrować pojazd, określone są w prawie o ruchu drogowym. Precyzyjnie wymienione są w artykule 79, ustępie 1. Zatem wyrejestrowanie powinno nastąpić w przypadku:

  1. „Przekazania pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów, na podstawie zaświadczenia o demontażu pojazdu, o którym mowa w ust. 2 bądź w art. 24 ust. 1 pkt 2 lub art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, albo równoważnego dokumentu wydanego w innym państwie”,
  2. „Kradzieży pojazdu, jeżeli jego właściciel złożył stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za fałszywe zeznania”,
  3. „Wywozu pojazdu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany za granicą lub zbyty za granicę”,
  4. „Zniszczenia (kasacji) pojazdu za granicą”,
  5. „Udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności”,
  6. „Przekazania niekompletnego pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów, na podstawie zaświadczenia o przyjęciu niekompletnego pojazdu, o którym mowa w art. 25 ust. 1 lub art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, albo równoważnego dokumentu wydanego w innym państwie”,
  7. „Wycofania pojazdu z obrotu, o którym mowa w art. 70g ust. 5 (pojazdy wycofane z obrotu nie mogą być ponownie wprowadzone do obrotu)”.

Wypowiedzenie umowy OC. Jak to zrobić? Wzór dokumentu

Zwrot składki

W związku z wyrejestrowaniem pojazdu, ubezpieczyciel jest zmuszony zwrócić całą sumę składek za dany okres. Ma na to dwa tygodnie od momentu wyrejestrowania. 

Zawiadomienie ubezpieczyciela o wyrejestrowaniu pojazdu – wzory do pobrania

Zawiadomienie ubezpieczyciela o wyrejestrowaniu pojazdu – wzór (DOC)
Zawiadomienie ubezpieczyciela o wyrejestrowaniu pojazdu – wzór (PDF)

Jak powinno wyglądać pismo informujące o wyrejestrowaniu pojazdu?

Podstawą w takim piśmie jest określenie daty i miejsca złożenia. Dokument musi zawierać też dane ubezpieczonego – w tym imię, nazwisko, adres i numer polisy. Należy także umieścić podstawowe informacje o firmie ubezpieczeniowej – nazwę i adres. 

Centralną częścią zawiadomienia jest informacja o wyrejestrowaniu pojazdu. W treści powinna być wspomniana data wyrejestrowania, marka i numer rejestracyjny samochodu, numer polisy oraz numer konta, na który ma być przelana składka. 

Tak przygotowany dokument musi być podpisany przez ubezpieczonego. 

Polecamy również:

Umowa użyczenia samochodu. Jak ją spisać? Gotowy wzór

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu – wzór pisma

Nie przegap najnowszych artykułów! Obserwuj Wybór Kierowców na FACEBOOKU
NEWSY
Polecane
Wybór redakcji