Predkosc

Rząd zapowiedział znaczne podniesienie mandatów i dotrzymał słowa. Na ostatniej prostej są też prace nad taryfikatorem punktów. Za niektóre wykroczenia przewidziano ich aż 15!

Polskie drogi należą do najniebezpieczniejszych w Europie. Przez lata niewiele się w tym zakresie zmieniło. Co prawda powstały setki kilometrów dobrych tras, ale nieodpowiedzialne zachowania niektórych zmotoryzowanych wciąż są przyczyną wielu tragedii. W końcu rząd uznał, że trzeba podjąć środki zaradcze. Jednym z nich będą znacznie podwyższone mandaty – w grę wchodzi 5000 zł, a jeżeli sprawa trafi do sądu – aż 30 tys. zł.

Na tym jednak nie koniec. Nie od dziś wiadomo, że od mandatów znacznie skuteczniejsze działanie prewencyjne mają punkty karne. O ile wydanie nawet pokaźnej kwoty można odżałować, tak wizja zbliżającego się wielkimi krokami egzaminu sprawdzającego w WORD-zie mało komu się uśmiecha. Niebawem o utratę uprawnień z powodu punktów karnych będzie znacznie łatwiej. Co prawda ich pula pozostaje taka sama – 24 punkty lub 20 punktów dla kierowców przez rok od zdania egzaminu, tak zebrane punkty będą znikały z konta po 2 latach, a nie po roku.

Warto wiedzieć: Koniec szkoleń redukujących punkty karne i wyższe mandaty!

Po przekroczeniu 24 punktów (lub 20 pkt.) komendant wojewódzki Policji, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania kierowcy wpisanego do ewidencji, występuje do organu właściwego w sprawach wydawania prawa jazdy z wnioskiem o kontrolne sprawdzenie kwalifikacji kierowcy w zakresie wszystkich posiadanych przez niego kategorii prawa jazdy. Innymi słowy – im więcej kategorii widnieje na blankiecie, tym więcej egzaminów… Kursów reedukacyjnych, które pozwalają na zredukowanie liczby punktów, nie przewidziano.

Dużą zmianą będzie przypisanie do niektórych naruszeń aż 15 punktów karnych.

Taka sankcja grozi za:

 • Naruszenie, w wyniku którego czyn  został zakwalifikowany jako przestępstwo (czyli np. spowodowanie katastrofy lub zagrożenia nią czy ucieczkę z miejsca wypadku w chwili pozostawania pod wpływem alkoholu lub środka podobnie działającego)
 • Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu
 • Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym
 • Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi
 • Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo na nie wchodzącemu
 • Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża pojazd
 • Niezatrzymanie pojazdu w razie  przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia
 • Niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej
  do kontroli ruchu
  drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu
 • Przekroczenie dozwolonej prędkości o więcej niż 50 km/h na obszarze
  zabudowanym
  lub poza nim
 • Naruszenie zakazu wyprzedzania na przejazdach rowerowych i
  bezpośrednio przed nimi

Zmieniono także system punktowania wykroczeń mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo – np. za niestosowanie się do sygnałów świetlnych będzie groziło 8, a nie 6 punktów jak dotychczas. Za przekroczenie prędkości o 31-40 km/h przewidziano 10 punktów, a w zakresie 41-50 km/h – 13 punktów.

Aż 8 punktów przewidziano za „Zatrzymanie pojazdu na przejściu dla pieszych lub na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem, albo w odległości 10 m za tym przejściem lub przejazdem na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu” – jeżeli przypomnimy sobie, jak niektórzy zmotoryzowani niefrasobliwie podchodzą do tematu parkowania, możemy założyć, że punkty będą się dosłownie sypały, jeżeli tylko policja postanowi egzekwować prawo.

Redakcja poleca: Nie przyznasz się do wykroczenia z fotoradaru? ITD Cię namierzy!

Niedawno zapowiadano punktowanie nieodpowiedzialnych zachowań w postaci driftingu po drogach publicznych. Być może chodziło o zwiększenie liczby punktów z 0 do 8 za wykroczenie sklasyfikowane jako „Używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim„.

Kto chciałby zapoznać się ze skierowanym do sejmu kompletnym projektem zmian w kodeksie drogowym, może to zrobić na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here