Wniosek o wydanie wtórnika tablic

Zgubiłeś tablicę lub ją skradziono? Wtórnik rejestracji można otrzymać po złożeniu wniosku w Wydziale Komunikacji.


Tablicę rejestracyjną można utracić z różnych powodów – wystarczy, że była źle zamocowana albo została zerwana przez wodę z głębokiej kałuży. Mogła też paść ofiarą wandali czy złodziei tablic. Podczas kolizji i wypadków tablica często ulega poważnemu uszkodzeniu. Jeżeli odczytanie symboli na niej staje się utrudnione, rejestrację trzeba wymienić na nową. W tym celu należy pobrać i wydrukować wniosek o wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych, wypełnić go w domu i zanieść do swojego Wydziału Komunikacji. Można to też zrobić w urzędzie.

DO POBRANIA

Wniosek o wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych – wzór (DOC)

Wniosek o wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych – wzór (PDF)

Każde zgubienie lub kradzież tablic rejestracyjnych należy też zgłosić policji. Mogą one posłużyć niepowołanej osobie np. do kradzieży paliwa na stacji benzynowej. Przez odpowiednio wczesne zgłoszenie zaginięcia/kradzieży właściciel pojazdu oczyszcza się z ewentualnych zarzutów. Zaświaczenie z policji przyda się też w Wydziale Komunikacji – na pewno trzeba będzie je przedłożyć, gdy tablica (tablice) zostały skradzione, a kierowca wnioskuje o wydanie tablic z nowym numerem.

Dokumenty potrzebne do wydania wtórnika tablicy / nowych tablic

Jeśli tablice rejestracyjne zniszczyły się, zostały zgubione lub skradzione możesz wyrobić wtórnik, zachowując dotychczasowy numer rejestracyjny pojazdu oraz dowód rejestracyjny. Składając wniosek, trzeba przedłożyć dowody osobisty i rejestracyjny, polisę OC, dowód uiszczenia opłaty (za tablicę rejestracyjną i znaki legalizacyjne) oraz oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań, potwierdzające kradzież, zagubienie bądź zniszczenie tablic (tablicy) rejestracyjnych. Jeżeli w urzędzie nie stawiają się wszyscy właściciele pojazdu, trzeba posiadać też imienne pełnomocnictwo od współwłaścicieli pojazdu. Udając się do urzędu po odbiór tablic, należy wziąć kartę pojazdu oraz drugą tablicę (w przypadku wniosku o wydanie wtórnika jednej tablicy rejestracyjnej).

Procedura nie różni się znacząco przy ubieganiu się o wydanie tablic z nowym numerem rejestracyjnym z powodu ich zgubienia czy kradzieży (jeżeli tablice zostały skradzione konieczne jest zaświadczenie wydane przez policję, potwierdzające zgłoszenie kradzieży tablic (tablicy) rejestracyjnych; jeżeli została skradziona jedna tablica, konieczne jest przedłożenie w urzędzie drugiej).

Ile kosztuje wydanie wtórnika tablicy rejestracyjnej?

 • opłata za wtórnik tablic rejestracyjnych:
  – samochodowe – 40,00 zł (jedna sztuka), 80,00 zł – dwie sztuki (komplet)
  – motocyklowe – 40,00 zł
  – motorowerowe – 30,00 zł
  – indywidualne – 40,00 zł (jedna sztuka), 80,00 zł – dwie sztuki (komplet)
  – zabytkowy samochód – 50,00 zł (jedna sztuka), 100,00 zł – dwie sztuki (komplet)
  – zabytkowy motocykl – 50,00 zł

 • opłata za wydanie kompletu znaków legalizacyjnych – 12,50 zł

 • opłata ewidencyjna – 0,50 zł

Uwaga!
Wydanie jednego wtórnika tablic rejestracyjnych dotyczy tylko pojazdów posiadających „białe” tablice rejestracyjne z symbolem PL oraz unijnymi gwiazdkami na niebieskim polu.
Gdy utracona została jedna „biała” tablica starszego typu (z symbolem PL i flagą Polski na niebieskim tle), konieczna jest wymiana drugiej tablicy. W przypadku utraty „czarnych” tablic konieczne jest przerejestrowanie pojazdu na nowe oznaczenia.

Opłaty za wydanie tablic rejestracyjnych z nowym numerem są wyższe (drukowany jest nowy dowód rejestracyjny):

– W przypadku samochodu kosztuje 185,50 zł (w tym opłata komunikacyjna 183,50 zł oraz opłata ewidencyjna 2,00 zł).

– Wydanie tablicy dla motocykli, przyczep, naczep i ciągników rolniczych kosztuje 126,50 zł (w tym opłata komunikacyjna 125,00 zł oraz opłata ewidencyjna 1,50 zł).

– Najmniej – 116,50 zł (w tym opłata komunikacyjna 115,00 zł oraz opłata ewidencyjna 1,50 zł) – muszą przygotować na nową tablicę właściciele motorowerów.

 

 

 

 

Oceny czytelników
[Głosów: 2 Średnia: 3]