Współpraca reklamowaSkoda inwestuje w nowe systemy fotowoltaiczne w swojej głównej fabryce

Skoda inwestuje w nowe systemy fotowoltaiczne w swojej głównej fabryce

Skoda dąży do produkcji neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla. Chce osiągnąć ją w swoich zakładach do końca dekady. W swoim głównym zakładzie produkcyjnym i centrum logistycznym producent uruchomił właśnie trzy dachowe systemy fotowoltaiczne.

Nowa elektrownia słoneczna, składająca się z ponad 5400 modułów o łącznej powierzchni ponad 10 000 m² (odpowiadającej 15 kortom tenisowym), ma generować ponad 2 GWh bezemisyjnej energii elektrycznej rocznie. Taka ilość prądu mogłaby w pełni zasilić około 25 000 egzemplarzy modelu Skoda Enyaq 85.

Głównymi założeniami strategii marki pt. „Zielona przyszłość” są: zwiększenie produkcji pojazdów zeroemisyjnych i inwestycja w odnawialne źródła energii. Ma to przyczynić się do długoterminowej redukcji emisji gazów cieplarnianych w całym cyklu życia pojazdu, a tym samym wspierać cel Grupy Volkswagen, jakim jest osiągnięcie produkcji neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla.

Moduły fotowoltaiczne_Škoda
Nowe moduły fotowoltaiczne na dachu głównej fabryki Skody w Mladej Boleslavi.

W Skodzie nieustannie pracujemy nad zmniejszeniem śladu węglowego. W ramach naszej strategii NEXT LEVEL – SKODA STRATEGY 2030, „zielona produkcja” stała się głównym filarem działań w trwającej dekadzie transformacji i naszych wysiłków na rzecz zrównoważonego rozwoju. Uważamy tę elektrownię za kluczową dla osiągnięcia naszego ambitnego, ale realnego celu – zasilania produkcji pojazdów i komponentów w całości energią neutralną pod względem emisji dwutlenku węgla w naszych zakładach w Czechach do 2030 roku – mówi Andreas Dick, członek zarządu Škoda Auto ds. produkcji i logistyki.

Pierwsza współpraca między Skodą oraz dostawcami energii ČEZ ESCO i ŠKO-ENERGO w zakresie systemów solarnych rozpoczęła się pod koniec 2019 roku. Moduły słoneczne zainstalowane wtedy w centrum serwisowym Skody w Kosmonosach generują ponad 450 MWh rocznie, pokrywając prawie 17% zapotrzebowania na energię placówki. Ich ogromna powierzchnia liczy aż 2200 m².

W ČEZ intensywnie pracujemy nad dekarbonizacją i zapewnieniem bezpieczeństwa dostaw energii. Naszym celem jest wytwarzanie 6 GWh energii ze źródeł odnawialnych do 2030 roku i osiągnięcie neutralności węglowej w produkcji energii do roku 2040. Jako wiodąca firma energetyczna w Czechach, jesteśmy zaangażowani we wspieranie zarówno klientów prywatnych, jak i przemysłowych w zmniejszaniu ich śladu węglowego. Elektrownia fotowoltaiczna dla marki Škoda doskonale wpisuje się w te cele – komentuje Prezes zarządu ČEZ, Daniel Beneš.

Współpraca z ČEZ ESCO i ŠKO-ENERGO została rozszerzona w lutym 2021 roku, w celu budowy elektrowni słonecznej obejmującej łącznie 5468 najnowocześniejszych modułów fotowoltaicznych: 3020 paneli na dachu centrum części Škoda Parts Center, 1328 paneli na hali U6C i 1120 paneli na hali M12L. Moduły te zapewnią nominalną moc 2146 kWp (tzw. kilowatopiki), czyli tyle, ile zużywa przeciętne czteroosobowe gospodarstwo w ciągu roku.

Uwaga: jednostka określana mianem kWp, zwana kilowatopikiem, to parametr wykorzystywany m.in. w obszarze fotowoltaiki. Określa on, jaką wydajność mogą osiągnąć panele fotowoltaiczne, jeśli ich praca odbywa się w tzw. standardowych warunkach pomiarowych. W skrócie: ile energii elektrycznej (kWh) jest w stanie wyprodukować dany panel lub cała instalacja fotowoltaiczna.

Projekt ten ma na celu generowanie ponad 2 GWh bezemisyjnej energii elektrycznej rocznie i stanowi kolejny ważny krok w kierunku produkcji neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla. Instalacja 5468 modułów słonecznych na dachach trzech hal była naprawdę trudnym przedsięwzięciem. Ukończenie kolejnego projektu ze Škoda Auto i ČEZ, po udanej instalacji w centrum serwisowym w Kosmonosach w 2019 roku, wzmocniło nasze udane partnerstwo – opisuje szeroki zakres nowego systemu fotowoltaicznego Tomáš Kubín, dyrektor zarządzający ŠKO-ENERGO.

Skoda rozwija produkcję zrównoważonej energii w swoich zakładach na całym świecie. W Indiach system fotowoltaiczny w zakładzie w Aurangabad jest podłączony do sieci już od 2018 roku. Tylko w ciągu ubiegłego roku wygenerował ponad 1440 MWh, czym zmniejszył zależność zakładu od zakupionej energii aż o 40%.

Dachowa elektrownia słoneczna w zakładzie Chakan w Pune została rozbudowana w lutym 2023 roku. Przy szczytowej wydajności 18,5 MWp jest obecnie w stanie wyprodukować do 26 600 MWh energii elektrycznej rocznie, pokrywając do 30% zużycia w zakładzie. Elektrownia skutecznie kompensuje ponad 28% emisji CO₂ z zakładu.

NEWSY
Polecane
Wybór redakcji