PoradyPoradyKurs dokształcający dla młodych kierowców – na czym polega?

Kurs dokształcający dla młodych kierowców – na czym polega?

W myśl obowiązujących przepisów każdy świeżo upieczony kierowca musi odbyć kurs dokształcający podczas trwania okresu próbnego. Dowiedz się więcej na ten temat.

W tym roku weszła w życie nowelizacja Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, która wprowadziła okres próbny dla osób, które po raz pierwszy otrzymały prawo jazdy. W ciągu pierwszych 2 lat od uzyskania uprawnień młody kierowca jest zobligowany do przestrzegania konkretnych przepisów, zgodnie z którymi musi m.in. ukończyć kurs dokształcający w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz praktyczne szkolenie w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym.

Wspomniany kurs doszkalający jest prowadzony przez wojewódzki ośrodek ruchu drogowego, a świeżo upieczony kierowca musi go odbyć między 4. a 8. miesiącem od dnia uzyskania prawa jazdy. Po jego ukończeniu WORD wydaje kierującemu stosowne zaświadczenie, które należy przedstawić staroście przed upływem 8 miesięcy od dnia otrzymania uprawnień.

Kurs dokształcający w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego odbywa się w formie zajęć o charakterze teoretycznym i może być prowadzony np. metodą wykładu, pokazu, opowiadania, pogadanki lub dyskusji. Przepisy dopuszczają także przeprowadzenie zajęć w formie warsztatu, co ma na celu zmobilizowanie kursantów do podjęcia trudu pogłębionej i rzetelnej samooceny. Warto w tym miejscu dodać, że na uzasadniony wniosek uczestnika dopuszcza się udział w szkoleniu tłumacza języka migowego lub systemu językowo-migowego, którego obecność zapewnia sam zainteresowany.

Za przygotowanie szczegółowego programu kursu dokształcającego dla młodych kierowców odpowiada minister właściwy do spraw transportu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, kurs musi obejmować następujący zakres zagadnień:

  • czynniki mające wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego, w tym rodzaje tych czynników oraz ich charakterystykę;
  • problematykę wypadków drogowych, w tym przyczyny i skutki wypadków drogowych oraz statystyki wypadków drogowych w Polsce;
  • psychologiczne aspekty kierowania pojazdem i uczestnictwa w ruchu drogowym, w tym czynniki mające wpływ na funkcje percepcyjne, podejmowane decyzje, czas reakcji lub zmianę zachowania kierującego pojazdem, w szczególności alkohol lub środki działające podobnie do alkoholu, wahania stanu emocjonalnego – pozytywne i negatywne emocje, zmęczenie, zagrożenia występujące w ruchu drogowym, rozproszenie uwagi spowodowane korzystaniem z telefonu komórkowego, tabletu lub innego urządzenia z ekranem dotykowym.

Czas trwania kursu dokształcającego wynosi 2 godziny lekcyjne, czyli 90 minut. Kurs prowadzony jest za opłatą w wysokości 100 zł.

Na koniec bardzo ważna uwaga. Mimo iż powyższe przepisy już obowiązują, to w praktyce nie są jeszcze stosowane. Wciąż czekamy na wprowadzenie odpowiednich rozwiązań technicznych umożliwiających przekazywanie danych zgromadzonych w centralnej ewidencji kierowców.

Redakcja poleca:

Okres próbny dla młodych kierowców – na czym polega?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

NEWSY
Polecane
Wybór redakcji