Prawo jazdy - kiedy starosta może zatrzymać prawo jazdy?

W myśl polskich przepisów to starosta wydaje decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy. Sprawdź, w jakich przypadkach kierowcy grozi utrata dokumentu.

Prawo jazdy jest dokumentem potwierdzającym posiadane uprawnienia do kierowania pojazdami. Aby je otrzymać, należy spełnić szereg warunków. Podstawowe kryterium stanowi wiek (np. skończone 18 lat dla kategorii B), a najważniejsze – pozytywny wynik egzaminu państwowego. W polskim systemie prawnym organem odpowiedzialnym za wydanie prawa jazdy jest starosta, który może także postanowić o zatrzymaniu dokumentu.

Zgodnie z treścią art. 102 ust. 1 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, starosta wydaje decyzję administracyjną o zatrzymaniu prawa jazdy, w przypadku gdy:

 • upłynął termin ważności prawa jazdy – jeżeli organ kontroli ruchu drogowego przekazał informację o zatrzymaniu dokumentu;
 • osoba posiadająca prawo jazdy krócej niż 2 lata nie przedstawiła w wymaganym terminie zaświadczenia o ukończeniu kursu dokształcającego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz praktycznego szkolenia w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym;
 • osoba posiadająca prawo jazdy, która kierowała pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, nie przedstawiła w wymaganym terminie zaświadczenia o ukończeniu kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii;
 • osoba posiadająca prawo jazdy nie przedstawiła w wymaganym terminie orzeczenia o istnieniu lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem;
 • osoba posiadająca prawo jazdy nie przedstawiła w wymaganym terminie orzeczenia o istnieniu lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem;
 • kierujący pojazdem przekroczył dopuszczalną prędkość o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym;
 • kierujący pojazdem silnikowym przewozi osoby w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określoną w dowodzie rejestracyjnym (pozwoleniu czasowym) lub wynikającą z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji;
 • uzyskał informację o cofnięciu świadectwa kwalifikacji zawodowej, na podstawie którego dokonano w prawie jazdy wpisu;
 • kierowca wykonywał przewóz drogowy pojazdem wyposażonym w tachograf, wbrew obowiązkowi nie rejestrując za pomocą tachografu na wykresówce lub karcie kierowcy wskazań w zakresie prędkości pojazdu, aktywności kierowcy lub przebytej drogi;
 • kierowca wykonywał przewóz drogowy pojazdem wyposażonym w tachograf, używając cudzej karty kierowcy, używając co najmniej dwóch własnych kart kierowcy, używając cudzej wykresówki, używając jednocześnie kilku wykresówek;
 • kierowca wykonywał przewóz drogowy pojazdem wyposażonym w tachograf, korzystając z niedozwolonego urządzenia, przedmiotu lub zmienionego oprogramowania umożliwiającego lub powodującego podrabianie lub przerabianie danych rejestrowanych przez tachograf;
 • kierowca wykonywał przewóz drogowy pojazdem wyposażonym w tachograf, jeżeli tachograf został odłączony.

Zobacz także:

Wniosek o wydanie prawa jazdy: wzór dokumentu, opłaty, PKK

Wymiana prawa jazdy: kiedy trzeba to zrobić? Koszty i terminy

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj