Okres próbny dla młodych kierowców 2022

Od tego roku każdy świeżo upieczony kierowca musi przejść obowiązkowy okres próbny, który wiąże się z istotnymi ograniczeniami. Dowiedz się więcej na ten temat.

O potrzebie wprowadzenia okresu próbnego dla osób, które po raz pierwszy uzyskały prawo jazdy, mówiło się już od dawna, jednak dopiero w tym roku weszły w życie stosowne przepisy. Wraz z nowelizacją Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami określono obowiązki i ograniczenia, których muszą przestrzegać młodzi kierowcy. Poniżej znajdziesz szczegółowe omówienie tematu.

Zgodnie z treścią art. 91 wspomnianego aktu prawnego, okres próbny dla świeżo upieczonego kierowcy trwa 2 lata. Czas ten jest liczony od dnia, w którym ta osoba po raz pierwszy otrzymała prawo jazdy kategorii B (chodzi o odbiór dokumentu w urzędzie, a nie datę egzaminu). Podczas trwania okresu próbnego młody kierujący jest zobowiązany:

 • odbyć między 4. a 8. miesiącem (licząc od dnia otrzymania prawa jazdy) kurs dokształcający w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz praktyczne szkolenie w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym;
 • przed upływem 8 miesięcy od dnia otrzymania prawa jazdy przedstawić staroście zaświadczenia o ukończeniu szkolenia i kursu, o których mowa powyżej;
 • przez pierwsze 8 miesięcy tego okresu prowadzić wyłącznie samochód, który jest oznakowany z przodu i z tyłu okrągłą nalepką barwy białej z zielonym symbolem liścia klonowego (tzw. zielony listek).
Okres próbny dla młodych kierowców 2022
Świeżo upieczony kierowca musi na przedniej i tylnej szybie swojego auta umieścić naklejkę z charakterystycznym zielonym liściem.

Dodatkowo w ciągu pierwszych 8 miesięcy od dnia otrzymania prawa jazdy młodemu kierowcy nie wolno:

 • przekraczać prędkości 50 km/h w obszarze zabudowanym, 80 km/h poza obszarem zabudowanym oraz 100 km/h na autostradzie i drodze ekspresowej dwujezdniowej;
 • kierować pojazdem nieoznakowanym z przodu i z tyłu okrągłą nalepką barwy białej z zielonym symbolem liścia klonowego;
 • podejmować pracy zarobkowej w charakterze kierowcy pojazdu określonego w prawie jazdy kategorii B (nie dotyczy osób, które uzyskały kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyśpieszoną);
 • osobiście wykonywać działalności gospodarczej polegającej na kierowaniu pojazdem określonym dla prawa jazdy kategorii B (nie dotyczy osób, które uzyskały kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyśpieszoną).
Okres próbny dla młodych kierowców 2022
Początek okresu próbnego jest liczony dopiero od dnia wydania prawa jazdy, a nie zaliczenia egzaminu państwowego.

Warto również pamiętać, że starosta może wydać decyzję o przedłużeniu okresu próbnego w dwóch przypadkach:

 • o kolejne 2 lata, jeżeli w trakcie jego trwania kierowca popełnił dwa wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji stwierdzone w tym okresie mandatem karnym, prawomocnym wyrokiem sądu lub orzeczeniem organu orzekającego w sprawie o naruszenie w postępowaniu dyscyplinarnym;
 • o czas zatrzymania prawa jazdy z powodu nieprzedstawienia w wymaganym terminie orzeczenia o istnieniu lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem oraz orzeczenia o istnieniu lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

Na koniec należy jeszcze dodać, że powyższe przepisy dotyczą także osób, które uzyskały prawo jazdy kategorii B:

 • po uprzednim cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami w związku z ponownym przekroczeniem liczby 24 punktów karnych za naruszenie przepisów ruchu drogowego w okresie 5 lat od dnia doręczenia informacji o konieczności ukończenia kursu reedukacyjnego;
 • po uprzednim cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami w związku z popełnieniem w okresie próbnym trzech wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji lub jednego przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji;
 • w trybie wymiany zagranicznego dokumentu na polski, w przypadku gdy wydanie polskiego prawa jazdy nastąpiło w okresie krótszym niż 2 lata od dnia wydania zagranicznego prawa jazdy (począwszy od tego dnia) lub ustalenie dnia wydania zagranicznego prawa jazdy nie jest możliwe (począwszy od dnia wydania polskiego prawa jazdy).

Zobacz także:

Jak sprawdzić, czy prawo jazdy jest gotowe do odbioru?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj