Nowe oznaczenia na stacjach paliw - otwierające

Nowa dyrektywa unijna w klarowny sposób podzieli wszystkie rodzaje paliw do samochodów. Kierowcy już od 12 października nie będą mieli żadnych wątpliwości, jakie paliwo powinni zatankować.

Dotychczas wielu kierowców gubiło się w aktualnych oznaczeniach paliw na stacjach: w zależności od regionu, kraju, a nawet samej stacji, paliwa nosiły różne nazwy, które potrafiły wprowadzać w błąd. Właściciele aut czasami nie umieli też odróżnić np. paliwa od biopaliwa. Unia Europejska postanowiła raz na zawsze rozwiązać ten problem, wprowadzając ujednolicony system nazewnictwa paliw na terenie całej Europy. Nowe oznaczenia trafią nie tylko na dystrybutory, ale i pojawią się na plakietkach przy wlewach paliwa w nowych autach.

Nowe oznaczenia na stacjach paliw
Aktualne nazwy paliw na stacjach pozostaną bez zmian. Nowe loga będą dodatkiem, dzięki którym kierowca będzie miał pewność, że tankuje właściwy rodzaj paliwa.

Nowy system dzieli paliwa na trzy rodzaje: benzynę, olej napędowy i gaz. Każde z nich podzielono na kilka gatunków różniących się składem chemicznym, a co za tym idzie – zastosowaniem w innych autach. I tak benzynę podzielono na: E5 (zwykła benzyna z zawartością 5% bioetanolu, minimalną w krajach UE), E10 (z 10-procentowym udziałem bioetanolu) oraz E85, czyli biopaliwo z 85-procentową zawartością biokomponentu, które stosuje się tylko w silnikach np. z technologią Flexi Fuel w niektórych Oplach, Fordach i Volvo. Olej napędowy również podzielono na trzy typy. Dwa pierwsze to B7 i B10, z czego 7 i 10 oznaczają procentowy udział bioestrów FAME. Trzeci – XTL – to biopaliwo syntetyczne w całości wykonane z węgla, biomasy lub odpadów komunalnych. Cechuje się inną gęstością i liczbą cetanową i ma znaleźć zastosowanie w przyszłości. Nowe przepisy wyróżniają cztery rodzaje gazu. Pierwszym jest doskonale znany u nas LPG (gaz propan-butan), pozostałe do tej pory stanowią u nas niszę. Mowa o gazie ziemnym (CNG; sprężony metan), wodorze (H2) i niestosowanym jeszcze w Polsce ciekłym gazie ziemnym (LNG, metan pod wysokim ciśnieniem).

Stare oznaczenia nie znikną ze stacji

Chociaż nowe oznaczenia rzeczywiście wejdą w życie z dniem 12 października 2018 roku, obecne nazwy nie znikną z dystrybutorów. Dyrektywa nie uwzględnia tego, że paliwa występują z różnymi liczbami oktanowymi (np. benzyna 91, 95, 98 lub 100 oktanów). Nowe loga będą miały za zadanie jedynie ułatwić kierowcom zatankowanie właściwego paliwa lub biopaliwa do swojego samochodu. Patrząc na aktualny stan paliw na polskich stacjach i odnosząc je do przyszłych oznaczeń, dzisiaj możemy zatankować paliwo E5 (Pb 95, 98, 100), B7 (oleje napędowe zwykłe, premium, arktyczne) oraz LPG. Sporadycznie, przy niektórych miejskich gazowniach, jest możliwość uzupełnienia poziomu paliwa w aucie z instalacją CNG.

Do jakich aut będzie można zatankować nowe rodzaje paliwa?

Benzyna

 E5 : każde auto z silnikiem benzynowym;

 E10 : większość aut z silnikiem benzynowym wyprodukowanych po 2000 r.;

 E85 : tylko auta Flexi Fuel (nieliczne Volvo, Ople, Fordy).

Olej napędowy

 B7 : każde auto z silnikiem wysokoprężnym;

 B10 : samochody, których producenci je dopuszczają oraz stare diesle;

 XTL : auta z silnikami przystosowanymi do biopaliwa II generacji (z węgla lub odpadów).

Gaz

 LPG : wszystkie samochody z instalacją LPG;

 CNG : wszystkie samochody z instalacją CNG;

 LNG : wszystkie samochody zasilane ciekłym gazem ziemnym (w Polsce niestosowany);

 H2 : wszystkie samochody zasilane ogniwami wodorowymi i spalające wodór.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here