PoradyPoradyTaryfikator punktów karnych za wykroczenia (2024 rok)

Taryfikator punktów karnych za wykroczenia (2024 rok)

Za wiele wykroczeń drogowych otrzymamy nie tylko mandat, ale i punkty karne. Aktualny taryfikator punktów karnych na 2024 r. przewiduje punkty m.in. za przejazd na czerwonym świetle i przekroczenie prędkości.

W większości krajów Europy kierowcy naruszający prawo otrzymują nie tylko mandat, ale również punkty karne. O tym, jak skuteczne są punkty karne przekonaliśmy się w Polsce w latach 2022-2023. Wówczas zmieniono prawo – punkty zaczęły obowiązywać przez dwa lata od chwili ich zebrania, co wraz z likwidacją kursów redukujących 6 punktów sprawiło, że odświeżony system punktowy uznano za… zbyt surowy. Od 17 września 2023 r. punkty karne obowiązują przez rok. Po przekroczeniu 24 punktów kierowca jest kierowany na badanie psychotechniczne oraz egzamin sprawdzający umiejętności. Jeżeli go zda – nie traci prawa jazdy i zeruje stan punktowy. Jeżeli obleje – traci prawo jazdy, a wszystkie kategorie musi odzyskiwać kolejnymi egzaminami! W przypadku młodych kierowców w okresie roku od uzyskania prawa jazdy obowiązuje limit 20 punktów. Przekroczenie tej liczy oznacza, że muszą ponownie odbyć całe szkolenie i zdać egzamin.

Taryfikator punktów karnych na 2024 rok, czyli ile punktów za wykroczenie

Wykroczenia za które dostaniemy punkty karne:
– Naruszenia o charakterze szczególnym
Nieprawidłowe zachowanie się kierujących wobec pieszych
Niestosowanie się do znaków i sygnałów drogowych
Nieprzestrzeganie przepisów obowiązujących na skrzyżowaniach lub w innych miejscach przecinania się kierunków ruchu lub toru jazdy pojazdów
Nieprzestrzeganie przepisów dotyczących dopuszczalnej prędkości
Naruszenie przepisów dotyczących wyprzedzania
Naruszenie przepisów dotyczących używania świateł zewnętrznych
Naruszenie innych przepisów o bezpieczeństwie lub porządku w ruchu drogowym
Przewóz osób

Aktualny taryfikator punktów karnych na 2024 r.

Punkty karne za czyny o charakterze szczególnym

 • Popełnienie przestępstwa drogowego: 15 pkt.
 • Nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku: 15 pkt.
 • Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego: 15 pkt.
 • Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu: 15 pkt.
 • Używanie pojazdu w sposób zagrażające bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim: 15 pkt.
 • Spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, którego następstwem było naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia: 12 pkt.
 • Spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w którym nie doszło do naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia: 10 pkt.
 • Naruszenie powodujące zagrożenie bezpieczeństwa innej osoby popełnione poza drogą publiczną, strefą zamieszkania i strefą ruchu: 8 pkt.
 • Naruszenie powodujące tamowanie lub utrudnienie ruchu na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu: 8 pkt

Punkty karne za nieprawidłowe zachowanie się kierujących wobec pieszych

 • Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym: 15 pkt.
 • Wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany, lub bezpośrednio przed tym przejściem: 15 pkt.
 • Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo wchodzącemu na to przejście:
  15 pkt.
 • Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia: 15 pkt.
 • Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża pojazd: 12 pkt.
 • Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy cofaniu pojazdem: 10 pkt.
 • Naruszenie zakazu jazdy wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych: 8 pkt.
 • Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy przejeżdżaniu przez chodnik lub drogę dla pieszych albo podczas jazdy po placu, na którym ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni: 8 pkt.
 • Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego pojazdem podczas włączania się do ruchu: 8 pkt.
 • Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego pojazdem w strefie zamieszkania: 8 pkt.
 • Naruszenie zakazu rozdzielania kolumn pieszych: 8 pkt.
 • Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas, aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdu komunikacji publicznej lub na chodnik – w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku: 6 pkt.

Punkty karne za niestosowanie się do znaków i sygnałów drogowych

 • Niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu: 15 pkt.
 • Niestosowanie się do:
  – sygnałów świetlnych: 15 pkt.
  – sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym: 15 pkt.
  – sygnałów i poleceń dawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego: 15 pkt.
  B-2 „zakaz wjazdu”: 8 pkt.

B-2
– B-1 „zakaz ruchu w obu kierunkach”: 8 pkt.

b-1

– Niezatrzymanie pojazdu w związku ze znakiem B-20 „stop”: 8 pkt.

Znaki drogowe 13

– niezatrzymanie pojazdu przed sygnalizatorem S-2 przez kierującego pojazdem skręcającym (zawracającym) w kierunku wskazanym zieloną strzałką: 6 pkt.

– D-18 „parking” lub D-18b „parking zadaszony”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29, albo D-18a „parking – miejsce zastrzeżone”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29: 6 pkt.

Znak D-18

– P-18 „stanowisko postojowe” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej” albo P-20 „koperta” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej”, umieszczonego samodzielnie bez znaku pionowego D-18, D-18a lub D-18b: 6 pkt.

Znaki drogowe

– B-21 „zakaz skręcania w lewo” lub B-22 „zakaz skręcania w prawo”: 5 pkt.

b-21b-22

 • C-1 do C-12 „nakaz jazdy …”: 5 pkt.

Znaki 1

– D-11 „początek pasa ruchu dla autobusów”, D-12 „pas ruchu dla autobusów”, F-10 „kierunki na pasach ruchu”, F-11 „kierunki na pasie ruchu”, F-15 „niesymetryczny podział jezdni dla przeciwnych kierunków ruchu”, F-18 „przeciwny kierunek dla określonych
pojazdów”, F-19 „pas ruchu dla określonych pojazdów”: 5 pkt.

znaki f

– P-8a do P-8c „strzałka kierunkowa”: 5 pkt.

znaki p

– P-4 „linia podwójna ciągła”: 5 pkt.

Znaki drogowe 49

– B-31 „pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka”: 4 pkt.

b-31– B-3 do B-7 „zakaz wjazdu …”: 3 pkt.

Znaki 1 (2)

– B-13 do B-19 „zakaz wjazdu …”: 2 pkt.

Znaki drogowe

– B-35 „zakaz postoju”, B-36 „zakaz zatrzymywania się”, B-37 „zakaz postoju w dni nieparzyste”, B-38 „zakaz postoju w dni parzyste” lub B-39 „strefa ograniczonego postoju”: 1 pkt.

– Niestosowanie się do pozostałych, niewyszczególnionych w niniejszym katalogu znaków i sygnałów drogowych, z wyłączeniem znaków dotyczących zatrzymania i postoju pojazdów: 1 pkt

Punkty karne za nieprzestrzeganie przepisów obowiązujących na skrzyżowaniach lub w innych miejscach przecinania się kierunków ruchu lub toru jazdy pojazdów

 • Naruszenie zakazu zawracania na autostradzie albo na drodze ekspresowej: 12 pkt.
 • Nieułatwienie przejazdu pojazdowi uprzywilejowanemu: 5 pkt.
 • Naruszenie zakazu zawracania: 5 pkt.
 • Niesygnalizowanie lub błędne sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu: 4 pkt.

Punkty karne za przekroczenie dozwolonej prędkości

 • Przekroczenie dopuszczalnej prędkości:
  – o więcej niż 70 km/h: 15 pkt.
  od 61 do 70 km/h: 14 pkt.
  – od 51 do 60 km/h: 13 pkt.
  – od 41 do 50 km/h: 11 pkt.
  od 31 do 40 km/h: 9 pkt.
  od 26 do 30 km/h: 7 pkt.
  od 21 do 25 km/h: 5 pkt.
  od 16 do 20 km/h: 3 pkt.
  od 11 do 15 km/h: 2 pkt.
  do 10 km/h: 1 pkt.
 •  Niezachowanie minimalnego odstępu od poprzedzającego pojazdu podczas przejazdu autostradą albo drogą ekspresową lub podczas przejazdu tunelem o długości przekraczającej 500 m poza obszarem zabudowanym: 5 pkt.

Punkty karne za nieprawidłowe wyprzedzanie

  • Niestosowanie się do znaku B-25 lub B-26 „zakaz wyprzedzania”: 15 pkt.

  b-25

 • Naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu:
  – na przejeździe dla rowerzystów i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejazdu, na którym ruch jest kierowany: 10 pkt.
  – silnikowego jadącego po jezdni przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia: 10 pkt.
  silnikowego jadącego po jezdni na zakręcie oznaczonym znakami ostrzegawczymi: 10 pkt.
  – silnikowego jadącego po jezdni na skrzyżowaniu, z wyjątkiem skrzyżowania o ruchu okrężnym lub na którym ruch jest kierowany: 10 pkt.
    na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim: 10 pkt.
  – przy przejeżdżaniu przez tory tramwajowe lub bezpośrednio przed nimi, z wyjątkiem skrzyżowania lub przejazdu tramwajowego, na którym ruch jest kierowany: 10 pkt.
 • Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym: 10 pkt.
 • Wyprzedzanie pojazdu z niewłaściwej strony: 8 pkt.
 • Zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym: 6 pkt.
 • Wyprzedzanie bez zachowania bezpiecznego odstępu od wyprzedzanego pojazdu lub uczestnika ruchu: 6 pkt.

Punkty karne za naruszenie przepisów dotyczących używania świateł zewnętrznych

 • Niestosowanie się podczas jazdy do obowiązku używania wymaganych przepisami świateł:
  – w tunelu, niezależnie od pory doby: 6 pkt.
  od zmierzchu do świtu: 6 pkt.
  w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza: 2 pkt.
  w okresie od świtu do zmierzchu: 2 pkt.
 • Naruszenie warunków dopuszczalności używania świateł przeciwmgłowych:
  – przednich: 2 pkt.
  – tylnych: 2 pkt.
 • Korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami: 4 pkt.
 • Pozostawienie pojazdu bez wymaganego przepisami oświetlenia: 3 pkt.

Punkty karne za naruszenie innych przepisów o bezpieczeństwie lub porządku w ruchu drogowym

 • Naruszenie zakazu:
  – objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone: 15 pkt.
  – wjeżdżania na przejeździe kolejowym za sygnalizator przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych lub za inne urządzenie nadające te sygnały: 15 pkt.
  – wjeżdżania na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy: 15 pkt.
  – wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy: 4 pkt.
 • Jazda autostradą lub drogą ekspresową w kierunku przeciwnym niż wynikający z ustawy lub znaków drogowych: 15 pkt.
 • Naruszenie zakazu korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem: 12 pkt.
 • Naruszenie zakazu cofania:
  – na drodze ekspresowej lub autostradzie: 10 pkt.
  w tunelu, na moście lub wiadukcie: 6 pkt.
 • Kierowanie pojazdem mechanicznym nie mając uprawnienia wymaganego dla danego rodzaju pojazdu: 10 pkt.
 • Ciągnięcie za pojazdem kierującego hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego, osoby poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, osoby na sankach lub innym podobnym urządzeniu, zwierzęcia lub ładunku: 10 pkt.
 • Zakrywanie (zasłanianie) świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych, tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne: 8 pkt.
 • Naruszenie przez kierującego pojazdem zakazu korzystania z drogi przejazdu
  pojazdu uprzywilejowanego utworzonej przez kierujących innymi pojazdami w warunkach zwiększonego natężenia ruchu utrudniającego swobodny przejazd pojazdu uprzywilejowanego w celu umożliwienia swobodnego przejazdu tego pojazdu: 8 pkt.
 • Omijanie pojazdu sygnalizującego zamiar skręcenia w lewo z jego lewej strony: 6 pkt.
 • Naruszenie obowiązku „jazdy prawostronnej ”: 6 pkt.
 • Zajmowanie więcej niż jednego, wyznaczonego na jezdni, pasa ruchu: 6 pkt.
 • Zatrzymanie pojazdu:
  – na przejściu dla pieszych lub na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem, albo w odległości 10 m za tym przejściem lub przejazdem na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu: 5 pkt.
  – na przejeździe kolejowym lub tramwajowym, na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu lub skrzyżowania: 5 pkt.
  – w tunelu, na moście lub na wiadukcie: 5 pkt.
 • Nieuprawnione umieszczanie w pojeździe lub na nim urządzeń stanowiących obowiązkowe wyposażenie pojazdu uprzywilejowanego, wysyłających sygnały świetlne w postaci niebieskich lub czerwonych świateł błyskowych albo sygnał dźwiękowy o zmiennym tonie: 5 pkt.
 • Naruszenie przez kierującego pojazdem zakazu wjeżdżania na przejazd tramwajowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy: 5 pkt.
 • Omijanie pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd kolejowy (tramwajowy) w sytuacji, w której wymagało to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu: 5 pkt.
 • Wjeżdżanie na pas między jezdniami: 5 pkt.
 • Naruszenie obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa przez kierującego pojazdem: 5 pkt.
 • Naruszenie przez kierującego pojazdem obowiązku używania kasku ochronnego odpowiadającego właściwym warunkom technicznym: 5 pkt.
 • Ozdabianie tablic rejestracyjnych oraz umieszczanie z przodu lub z tyłu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów ograniczających czytelność tych tablic: 5 pkt.
 • Kierowanie pojazdem pomimo braku dopuszczenia pojazdu do ruchu: 3 pkt.
 • Wjeżdżanie między jadące w kolumnie rowery, wózki rowerowe lub hulajnogi elektryczne albo pojazdy uprzywilejowane oraz pojazdy jednostek podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej: 2 pkt.
 • Naruszenie przepisów określających warunki oraz zakazy zatrzymywania lub postoju z wyjątkiem naruszenia określonego kodami H 18 – H 20: 1 pkt.

Punkty karne za nieprawidłowy przewóz osób

 • Przewożenie więcej niż dwojga dzieci w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami: 15 pkt.
 • Przewożenie dwojga dzieci w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami: 10 pkt.
 • Przewożenie jednego dziecka w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami: 5 pkt.
 • Przewożenie więcej niż jednego pasażera niezgodnie z przepisami o korzystaniu z pasów bezpieczeństwa lub używaniu kasków ochronnych: 8 pkt.
 • Przewożenie pasażera niezgodnie z przepisami o korzystaniu z pasów bezpieczeństwa lub używaniu kasków ochronnych: 5 pkt.
 • Naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez:
  – kierującego pojazdem przewożącym dzieci lub młodzież oraz autobusem
  szkolnym: 5 pkt.
  – kierującego innym pojazdem: 4 pkt.
 • Naruszenie przepisów dotyczących przewozu osób niepełnosprawnych przez:
  – kierującego pojazdem przewożącym
  osoby niepełnosprawne: 5 pkt.
  – kierującego innym pojazdem: 4 pkt.
 • Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi:
  – 1 osobę: 6 pkt.
  2 osoby: 7 pkt.
  3 osoby: 8 pkt.
  4 osoby: 9 pkt.
  5 osób: 10 pkt.
  6 osób: 11 pkt.
  7 osób: 12 pkt.
  8 osób: 13 pkt.
  9 osób: 14 pkt.
  10 i więcej osób: 15 pkt.
 • Naruszenie warunków przewozu konwojentów, drużyn roboczych lub osób wykonujących czynności ładunkowe, w przyczepie ciągniętej przez ciągnik rolniczy, jeżeli:
  – liczba osób przekracza 5: 6 pkt.
  – osoby znajdują się pomiędzy ładunkiem a przednią ścianą przyczepy: 6 pkt.
 • Przewożenie osoby w stanie nietrzeźwości, stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu na motorowerze albo motocyklu poza bocznym wózkiem: 10 pkt.
 • Naruszenie warunków przewozu osób w przyczepie, z wyłączeniem naruszenia określonego kodami E01 –E10, C08–C16, C17 i C18: 5 pkt.
 • Naruszenie warunków dopuszczalności przewozu osób samochodem ciężarowym poza kabiną kierowcy, z wyłączeniem naruszenia określonego kodami E01–E10: 5 pkt.

Kiedy kasują się punkty karne?

Po zmianie prawa punkty karne kasują się po roku. Jednak nie od daty popełnienia wykroczenia, jak było kiedyś, tylko roku od opłacenia mandatu za dane wykroczenie. Stan punktów można sprawdzić w serwisie obywatel.gov.pl.

Data aktualizacji: 2 stycznia 2024 r.

NEWSY
Polecane
Wybór redakcji