Wzorce pismZgłoszenie otrzymania darowizny. Gotowy wzór formularza SD-Z2

Zgłoszenie otrzymania darowizny. Gotowy wzór formularza SD-Z2

Otrzymałeś samochód w formie darowizny lub zapisano ci go w spadku? Wypełnij formularz SD-Z2 – dzięki temu nie będzie konieczności płacenia podatku.

Kiedy trzeba składać formularz otrzymania darowizny?

Formularz zgłoszenia otrzymania darowizny jest składany w odpowiednim urzędzie skarbowym. Dzięki tej czynności osoba obdarowana nie będzie musiała odprowadzać podatku. 

Należy to zrobić w ciągu pół roku od otrzymania darowizny czy spadku przekraczającego ustawową wartość kwoty wolnej od podatku (9 637 zł). Jeśli przedmiot posiada mniejszą wartość, to nie ma konieczności składania formularza. 

Formularz zgłoszenia otrzymania darowizny – wzory do pobrania

Formularz zgłoszenia otrzymania darowizny – wzór (PDF)

Struktura i wypełnienie formularza otrzymania darowizny

Niezbędny przy wypełnianiu formularza będzie numer PESEL lub NIP. Należy je wpisać w wyznaczonym miejscu. Poniżej trzeba umieścić datę nabycia darowizny, czyli dzień jej otrzymania. Obok tej rubryki widnieje pole oznaczone jako „data powstania obowiązku podatkowego” – tutaj należy wpisać dzień, w którym przekroczono dopuszczalną kwotę zwolnioną z podatku. Trzeba zaznaczyć, że wszystkie możliwe darowizny zostają zliczone z ostatnich pięciu lat, dopiero dzień kiedy łączna suma z darowizn będzie większa niż 9 637 złotych powstaje data obowiązku podatkowego. 

Jak spisać umowę darowizny auta? Gotowy wzór umowy darowizny

W dalszej części formularz jest podzielony na bloki oznaczone literami. Wyglądem przypomina on otrzymywany co roku PIT-11. 

  • Część A – Miejsce i cel składania zgłoszenia

Tutaj należy umieścić adres urzędu skarbowego, do którego jest skierowany formularz oraz cel – do wyboru są dwie kratki z opcją „złożenie zeznania” lub „korekta zeznania”. 

  • Część B – Dane identyfikacyjne i aktualny adres zamieszkania podatnika

W tym miejscu wypełnia się rubryki z podstawowymi danymi o składającym formularz, czyli imię, nazwisko, adres itp. 

  • Część C – Dane identyfikujące spadkodawcę czy darczyńcę

Wszystkie pola są identyczne, jak w poprzedniej części. Jedyna różnica, to miejsce wymagające podania numeru pesel darczyńcy czy spadkodawcy. 

  • Część D – Tytuł nabycia własności rzeczy

Do dyspozycji są różne pola informujące o sposobie, w jakim przedmiot trafił do składającego formularz. Jeśli samochód został przekazany w formie darowizny, testamentu czy dziedziczenia, to należy zaznaczyć tę opcję.

Dalsza część przeznaczona jest dla osób, które zaznaczyły w punkcie D pole „nieodpłatne zniesienie współwłasności i tytuły określone w art. 1a ustawy”.

  • Część F – Rodzaj dokumentu potwierdzającego nabycie rzeczy

Tutaj trzeba zaznaczyć pole, które wskaże posiadane dokumenty świadczące o legalności otrzymania darowizny czy spadku, np. testament czy umowa. 

  • Część G – Dane dotyczące nabytych rzeczy

Jest to największa rubryka w całym formularzu. W tym miejscu należy szczegółowo przedstawić otrzymane rzeczy. Część składa się z dwudziestu pól, kilka z nich zostało już wstępnie wypełnionych przez urząd. Jedyne, co trzeba zrobić, to wpisać odpowiednie nazwy i liczby. Pole numer 6 jest przeznaczone na dane o samochodzie, wymaga się podania marki, modelu i typu nadwozia, a także numeru rejestracyjnego i roku produkcji. Obok trzeba podać też adres przechowywania oraz cenę rynkową auta w dniu powstania obowiązku podatkowego. 

Formularz zawiera jeszcze części H, I, J oraz K. Trzeba w nich umieścić kolejno:

  1. Stopień pokrewieństwa między darującym a obdarowanym,
  2. Sposób przekazania pieniędzy (jeśli dotyczy),
  3. Wszelkie uwagi do formularza (nieobowiązkowe),
  4. Datę złożenia formularza, imię i nazwisko składającego oraz podpis.
Polecamy również:

Umowa najmu samochodu – jak ją spisać? Wzór umowy

Jak spisać umowę użyczenia auta? Wzór umowy użyczenia samochodu

Umowa o używanie samochodu prywatnego do celów służbowych

NEWSY
Polecane
Wybór redakcji