Tory kolejowe

Stale zwiększająca się międzynarodowa wymiana towarów uwzględniająca import i eksport produktów z krajów dzielonych odległością liczoną w tysiącach kilometrów to współczesna rzeczywistość.

Skala transportu międzynarodowego sprawia, że konieczne jest wdrażanie nowoczesnych metod transportu pozwalających na optymalizację czasu i ceny dostawy przy zachowaniu maksymalnego poziomu bezpieczeństwa i utrzymania płynnych łańcuchów dostaw.

Jak sprowadzać towary z Chin

Wielkość importu z Chin do Europy sprawia, że coraz istotniejszą rolę w zaopatrzeniu Starego Kontynentu w powszechnie dostępne dobra grają metody przewozu ładunków z Chińskiej Republiki Ludowej. Poszukiwanie nowych rozwiązań czy udoskonalanie stosowanych metod transportu skierowane jest na przyspieszenie procesu oraz zwiększenie jego przepustowości i bezpieczeństwa.

Obecnie w imporcie towarów z Chin wykorzystywane są trzy środki transportu — fracht morski, kolejowy i lotniczy. Dają one możliwość elastycznego dopasowania oferty do potrzeb współczesnych przedsiębiorców, oferując zróżnicowane ceny, czas przewozu oraz poziom bezpieczeństwa. Niezastąpiony w procesie transportu towarów na dużych odległościach jest także transport kontenerowy opierający się na dużej jednostce ładunkowej, zapewniającej wysoki stopień zabezpieczenia zgromadzonego w niej ładunku oraz pozwalający na szybki załadunek, przeładunek oraz rozładunek.

Nowoczesne rozwiązania w transporcie z ChRL

Transport jako dziedzina gospodarki podlega stałej ewaluacji w kierunku zautomatyzowania procesów przewozu i przeładunku towarów. Doskonałym przykładem ewolucji branży transportowej jest zastosowanie transportu multimodalnego. Ten rodzaj przewozu określa transport jednego ładunku przez co najmniej 2 środki transportu. Na dużych, wielotysięcznych odległościach, wymagane jest zastosowanie metod przewozu oferujących stabilny, szybki i stosunkowo tani transport ładunków. Tu sprawdzają się zarówno kontenerowce, jak i ekspresowe pociągi towarowe czy samoloty transportowe.  Zazwyczaj środki te w jednym procesie transportowym łączone są z przewozami samochodowymi, które pozwalają odebrać towar od nadawcy i dostarczyć towary bezpośrednio do adresatów. W procesie tym konieczne jest zastosowanie miejsc, które będą odpowiedzialne za gromadzenie i przeładunek towarów z samochodów ciężarowych na inne środki transportu, tj. kolej, statek czy samolot.

Sercem tej ewolucji jest powstanie nowoczesnych terminali przeładunkowych pozwalających na obsługę milionów kontenerów rocznie. Pełnią one rolę punktu zbiorczego, w którym  dochodzi do przeładunku kontenerów z jednego środka transportu na drugi. Huby są nieodzownym elementem transportu multimodalnego, w ramach którego przewóz jednego ładunku realizowany jest przez co najmniej 2 środki transportu. Nowoczesne rozwiązania w zakresie przeładunku, magazynowania i organizacji całego procesu sprawiają, że staje się on bardzo płynny pomimo stale zwiększającej się liczby odprawianych towarów. Doskonałym przykładem takich terminali preładunkowych są kolejowe terminale przeładunkowe zlokalizowane w kontynentalnej części Chin m.in. w Chengdu, Wuhan czy Zhengzhou, lub terminale morskie zlokalizowane w portach np. w Szanghaju, Ningbo-Zhouhan czy Shenzhen. W  Polsce jednym z głównych hubów obsługujących transporty kolejowe z Chin są Małaszewicze położone przy granicy z Białorusią. Obsługują one składy kolejowe pomiędzy Chinami a Polską i Europą.

Co oznacza automatyzacja procesów transportowych dla importera sprowadzającego towary z Chin? Zastosowanie transportu multimodalnego oraz nowoczesnych terminali przeładunkowych zapewnia znaczące skrócenie globalnego transit time przewozu przy jednoczesnym podniesieniu liczby przewożonych towarów. Co ważne, pozwoliło także obniżyć cenę za transport jednostkowego kontenera i dało możliwość większego wyboru w zakresie przewozu. Więcej opcji transportowych umożliwia dostosowanie przewozu do indywidualnych potrzeb przedsiębiorców, którzy mogą wybierać pomiędzy środkiem transportu oferującym niską cenę, krótszy czas przewozu lub większą przewidywalność dostawy w czasie.

Ekspresowe pociągi towarowe — najbardziej zoptymalizowany środek transportu towarów z Chin

Warto podkreślić, że importer nie jest zmuszony wybierać pomiędzy niską ceną a krótkim czasem przewozu. Takie parametry zapewnia fracht kolejowy z Chin realizowany na Nowym Jedwabnym Szlaku. Cena za przewóz kontenera jest porównywalna do transportu morskiego, natomiast globalny transi time jest co najmniej 2 razy krótszy i wynosi mniej niż jeden miesiąc. Ważnym atutem jest także przewidywalność terminu dostawy oraz wysokie bezpieczeństwo przewożonego ładunku.

Należy jednak podkreślić, że proces transportowy realizowany na bazie spedycji multimodalnej jest dość skomplikowany. Obejmuje zarówno organizację przewozu ładunku w kraju nadawcy, wszystkie sprawy związane z importową odprawą celną oraz proces rozładunku i przeładunku w hubie, jak i podobne procesy w kraju odbiorcy. Znalezienie optymalnego rozwiązania w zakresie ceny i czasu dostawy wymaga znajomości rynku obu państw (Chin i np. Polski), co podnosi poprzeczkę w zakresie trudności organizacji. Dlatego też przedsiębiorcom zaleca się korzystanie z usług doświadczonych spedytorów międzynarodowych specjalizujących się w imporcie i eksporcie towarów z ChRL. Znajomość tego rynku będzie skutkować uzyskaniem optymalnych warunków cenowych oraz zapewni bezpieczny i zgodny z prawem przewóz towarów pomiędzy Europą a Chinami.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj