• 24% kierowców porusza się autem o wartości od 5-10 tysięcy złotych
  • 46% wydaje na paliwo mniej niż 300 zł
  • Większość polskich kierowców pokonuje mniej niż 20 000 km rocznie

Santander Consumer Bank na podstawie badań Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS przedstawił raport „Polak w drodze – wydatki kierowców”. Skupił się m.in. na tym, ile kilometrów statystycznie przejeżdża polski kierowca, ile miesięcznie wydaje na paliwo i na jakiej stacji tankuje.

Roczny przebieg w zależności od płci, wieku i miejsca zamieszkania

To badanie przeprowadzono w ośmiu przedziałach, od 5 tysięcy km do ponad 50 tysięcy kilometrów. Najwięcej Polaków, bo 71% rocznie pokonuje do 20 tysięcy kilometrów, a najliczniej obsadzoną (w 30%) była kategoria 10-20 tys. Tylko co dziesiąty Polak przejeżdża rocznie powyżej 50 tysięcy kilometrów i w dużej mierze są to mężczyźni (15%).

NASZ SKLEP

Kobiety jeżdżą zdecydowanie mniej – aż 38% pań deklarowało, że nie przekracza 5 tysięcy kilometrów rocznego przebiegu.

Statystyki kształtują się różnie też ze względu na wiek – 69% młodych kierowców (25-34 lata) przejeżdża od 10 do 40 tysięcy kilometrów, podczas gdy 45% starszych (powyżej 55 lat) zapewnia, że nie pokonuje ich rocznie więcej niż 5 tysięcy. Istotne jest też miejsce zamieszkania. Najmniej jeżdżą mieszkańcy wsi (mniej niż 5 tys. km), a najwięcej, bo powyżej 30 tys. km przejeżdża się w miastach o populacji 50-250 tysięcy mieszkańców. Natomiast w wielkich metropoliach (powyżej 500 tys. ludzi) zwykle nie przekracza się 20 tysięcy kilometrów rocznego przebiegu.

Roczny przebieg w kilometrach

Roczny przebieg w zależności od miejsca zamieszkania

 WieśMiasto
do 50 tys.
Miasto
50-250 tys.
Duże miasto
250-500 tys.
Metropolia
pow. 500 tys.
Do 5 tys. km33%25%20%14%14%
5-10 tys. km12%21%9%21%31%
10-20 tys. km20%40%18%45%34%
20-30 tys. km10%2%14%7%10%
Pow. 30 tys. km22%13%22%13%10%

Wydatki na paliwo

Zobacz wyniki badania Wybór Kierowców 2016

46%  Polaków w ciągu miesiąca na paliwo wydaje nie więcej niż 300 złotych. Mężczyźni, jako że pokonują większe dystanse, poświęcają na ten cel nawet od 400 do 1000 złotych (37%), natomiast ponad połowa kobiet (54%) zostawia na stacji maksymalnie 300 złotych. Na paliwo dużo wydają młodzi ludzie – 52% procent kierowców w wieku 25-34 lat przeznacza na ten cel od 400 do 1000 złotych miesięcznie. Wiele też zależy od dochodów i miejsca zamieszkania. Spora ilość mieszkańców wsi (54%) deklaruje, że na paliwo poświęca powyżej 400 złotych, natomiast w metropoliach taką kwotę przeznacza zaledwie 13% kierowców.

Miesięczne wydatki na paliwo w zależności od płci (%)

Wybór stacji

Zakupy na stacji

39% wybiera gorące napoje, najczęściej są to osoby w wieku 25-34 lat. Reszta sięga po napoje zimne (35%), papierosy (18%) i prasę (13%). Części kupuje 22% użytkowników dróg, z czego dwa razy częściej robią to kobiety. 6% kierowców robi zakupy spożywcze.

Według Polaków o wyborze odpowiedniej stacji paliw decydują trzy czynniki: bliskość domu, najkorzystniejsza cena i konkretna marka. Preferencje różnią się jednak w zależności od płci. Kobiety najchętniej tankują na stacjach znajdujących się blisko ich domu, a mężczyźni wolą zajeżdżać na stacje ich ulubionych marek. Pod względem miejsc zamieszkania mieszkańcy miast do 50 tys. najbardziej zwracają uwagę na cenę, a większych (50-250 tys) interesuje konkretna marka. Polacy często po zapaleniu się lampki rezerwy nie jadą do najbliższej stacji, a poszukują tej z dobrą cena. Dotyczy to głównie młodych (25-34 lata) i starszych kierowców (55-64 lata).

Czynniki decydujące o wyborze stacji benzynowej

 OgółemKobietyMężczyźni
Bliskość domu42%50%37%
Najkorzystniejsza cena41%40%41%
Konkretna marka40%29%48%

Wartość aut

Polscy kierowcy dużej mierze (81%) szacują wartość swoich aut na maksymalnie 50 tysięcy złotych. Najwięcej z nich (24%) opowiedziało się jednak za przedziałem 5-10 tysięcy złotych. Kobiety jeżdżą przeważnie najtańszymi samochodami (do 5 tys. zł) albo wartymi 20-50 tys. zł, natomiast najdroższe auta (pow. 50 tys. zł) przeważnie są w posiadaniu mężczyzn. Biorąc pod uwagę wiek kierowcy, najmłodsi z nich (18-24 lata) jeżdżą samochodami wartymi maksymalnie 5 tysięcy złotych, a najstarsi (65+) w przedziale 5-10 tys. zł. Droższe auta użytkują osoby mające 55-64 lata, a ich wartości szacują na 20-50 tysięcy złotych.

Deklarowana przez ankietowanych wartość posiadanych aut