PoradyPoradySzkolenie okresowe kierowców: cena. Ile trwa i czy można zrobić online?

Szkolenie okresowe kierowców: cena. Ile trwa i czy można zrobić online?

Kierowcy zawodowi co kilka lat muszą odnawiać uprawnienia, przechodząc szkolenie okresowe kierowców. Ile trwa i czy można je zrobić online? Jaka jest cena szkolenia okresowego?

Przejście kursu i zdanie egzaminu na prawo jazdy kategorii C lub D finalnie nie daje możliwości podjęcia pracy jako zawodowy kierowca ciężarówki czy autobusu. Do tego potrzebne jest wykonanie kwalifikacji wstępnej, nazywanej też kwalifikacją wstępną do przewozu osób lub rzeczy lub kursem na przewóz osób lub rzeczy. Podobnie jak prawo jazdy, wiąże się to z odbyciem długiego szkolenia, koniecznością pozytywnego zaliczenia egzaminu i, niestety, poniesienia dodatkowych kosztów. Istnieje kilka rodzajów kwalifikacji wstępnej (pełna, przyspieszona, uzupełniająca, uzupełniająca przyspieszona), każda przeznaczona dla innej grupy kierowców, uzależnionej głównie wiekiem zainteresowanego.

Zrobienie kursu na przewóz rzeczy lub osób nie daje jednak dożywotnich uprawnień do zawodowego kierowania ciężarówkami czy autobusami. Trzeba je systematycznie odświeżać, przechodząc szkolenie okresowe dla kierowców. W tym materiale wyjaśnimy, jaka jest cena takiego szkolenia, kogo ono obowiązuje, ile trwa i czy można je wykonać online.

Prawo jazdy kategorii C – wiek, cena, egzamin, pojazdy na które uprawnia

Szkolenie okresowe kierowców – kogo dotyczy?

Szkolenie okresowe muszą zrobić kierowcy, którzy uzyskali:

  • prawo jazdy kategorii C/C+E/C1/C1+E przed 10 września 2009 roku;
  • prawo jazdy kategorii D/D+E/D1/D1+E przed 10 września 2008 roku.

Aby móc legalnie wykonywać zawód kierowcy, osoby, którzy zrobili wyżej wymienione prawa jazdy po tych datach, muszą przejść kurs kwalifikacji wstępnej. Jeśli udało się je zdobyć przed tymi datami, wystarczy przejść wspomniane szkolenie okresowe kierowców.

Szkolenie okresowe obowiązuje także dla osób, które zaliczyły już kurs na przewóz osób/rzeczy. Zdobyte uprawnienia mają jednak termin ważności – 5 lat. Po upływie tego czasu trzeba je odnowić, przechodząc właśnie szkolenie okresowe.

Szkolenie okresowe kierowców – wymagania

Aby przystąpić do szkolenia okresowego, należy mieć ważne badania lekarskie oraz psychologiczne potwierdzające zdolność do pracy na stanowisku kierowcy. Badania trzeba potem powtarzać co 5 lat (osoby poniżej 60 roku życia) lub 30 miesięcy (osoby powyżej 60 roku życia). Od niedawna konieczne jest też posiadanie Profilu Kierowcy Zawodowego (PKZ), w którym zawarte są Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej danego kierowcy (o ile wcześniej zdobył uprawnienia w ramach kwalifikacji wstępnej). PKZ wyrabiany jest w wydziale komunikacji po przedstawieniu wspomnianych badań, zdjęcia (wg wymogów do prawa jazdy), dokumentu tożsamości i prawa jazdy.

Szkolenie okresowe kierowców może przejść obywatel RP, osoba przebywająca na terenie RP od minimum 185 dni w roku, osoba studiująca na terenie RP od minimum pół roku, a także będąca obywatelem innego kraju, ale chcąca pracować na rzecz podmiotu mającego siedzibę w Polsce.

Prawo jazdy kategorii D – wiek, cena, egzamin, pojazdy na które uprawnia

Szkolenie okresowe kierowców – jak wygląda? Czy można zrobić online?

Kurs składa się wyłącznie z części teoretycznej trwającej łącznie 35 godzin. Podzielona jest na część podstawową (21 godzin) i część z zajęciami uzależnionymi od zakresu obowiązków kierowcy (14 godzin). Z reguły szkolenie okresowe realizowane jest w formie wykładów trwających maksymalnie 7 godzin dziennie. Cały kurs musi trwać minimum 5 dni. Jeśli doliczymy do tego czas na wyrobienie nowego prawa jazdy, przedłużenie uprawnień w ramach szkolenia okresowego może zająć nawet 3-4 tygodnie, dlatego lepiej nie przystępować do niego na ostatnią chwilę, by nie mieć „luki” w obowiązywaniu uprawnień.

Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej – co to jest i jak je zdobyć?

Od 2022 roku szkolenie okresowe kierowców można zrealizować drogą kursu online. Lepiej jednak zawczasu sprawdźmy, czy ośrodek organizujący kurs przewiduje taką możliwość – czasami szkolenia okresowe online prowadzone są w ograniczonym zakresie, lub preferowane są tylko tradycyjne wykłady.

Profil Kierowcy Zawodowego – co to jest i jak go założyć?

Mamy dobrą wiadomość dla kierowców chcących od razu przedłużyć uprawnienia w ramach kategorii C i D – można to zrobić bez konieczności przechodzenia dwóch szkoleń okresowych. Wystarczy ukończyć szkolenie okresowe z zakresu jednego bloku programowego.

Szkolenie okresowe kierowców – egzamin

Szkolenie okresowe kierowców nie kończy się zdawaniem egzaminu. By je zaliczyć, trzeba uczestniczyć we wszystkich zajęciach, czy to na wykładach, czy w formie online. Kurs kończy się wystawieniem zaświadczenia o pozytywnym zaliczeniu szkolenia okresowego – czyli Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej. Na jego podstawie wydawane jest nowe prawo jazdy z kodem 95, które jest ważne przez kolejne 5 lat (lub mniej, gdy zaistnieją ku temu powody). Po upływie tego czasu trzeba na nowo zrobić badania lekarskie i psychologiczne oraz ponownie przejść szkolenie okresowe.

Karta Kwalifikacji Kierowcy – co to jest i komu przysługuje

Szkolenie okresowe kierowców – cena

Cenę szkolenia okresowego kierowców ośrodki ustalają indywidualnie – z reguły jest to 500-900 zł, przy czym trzeba jeszcze doliczyć koszty badań lekarskich i wydania nowego prawa jazdy.

Redakcja poleca:

Kwalifikacja wstępna – wiek, cena, egzamin, wymagania

Kwalifikacja wstępna przyspieszona – wiek, cena, egzamin, wymagania

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca – wiek, cena, egzamin, wymagania

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona – wiek, cena, egzamin, wymagania

NEWSY
Polecane
Wybór redakcji