PoradyPoradyKarta Kwalifikacji Kierowcy (KKK). Co to jest i komu przysługuje?

Karta Kwalifikacji Kierowcy (KKK). Co to jest i komu przysługuje?

Kartę Kwalifikacji Kierowcy (KKK) muszą wyrobić osoby z kwalifikacjami do przewozu towarów lub osób, ale nie posiadające polskiego prawa jazdy. Jak uzyskać Kartę Kwalifikacji Kierowcy?

Już od dłuższego czasu samo posiadanie prawa jazdy kategorii C lub D nie uprawnia do wykonywania zawodu kierowcy ciężarówki lub autobusu. By nim zostać, trzeba zdobyć odpowiednie kwalifikacje, czyli przejść kurs kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego. W zależności od wieku i interesujących nas uprawnień, dostępne są szkolenia z zakresu kwalifikacji wstępnej, wstępnej przyspieszonej, wstępnej uzupełniającej i wstępnej uzupełniającej przyspieszonej (obydwa na kategorię C lub D). Zdanie egzaminu kończy się uzyskaniem Świadectwa Kwalifikacji Kierowcy, które otwiera furtkę do wpisania w prawie jazdy kodu 95 – czyli potwierdzenia zdobycia właściwych uprawnień do zawodowego kierowania pojazdami.

Co to jest Karta Kwalifikacji Kierowcy?

Wspomniany kod 95 wpisywany jest do polskiego prawa jazdy. Osoby posiadające prawo jazdy wydane w innym kraju muszą się wobec tego zatroszczyć o wydanie innego dokumentu, który potwierdzi zdobycie wymaganych uprawnień. Taką rolę spełnia Karta Kwalifikacji Kierowcy – po jej wydaniu kod 95 zostanie umieszczony właśnie w niej. Karta Kwalifikacji Kierowcy jest zatem dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań do wykonywania zawodu w zakresie kategorii C/C+E lub D/D+E, jeżeli nie ma możliwości umieszczenia takiej informacji w krajowym prawie jazdy. Tak naprawdę nie musi ona wobec tego interesować kierowców z już „wbitym” w prawo jazdy kodem 95.

Gdzie wyrobić Kartę Kwalifikacji Kierowcy? Ile to kosztuje?

Kartę Kwalifikacji Kierowcy wprowadzono do obiegu 6 kwietnia 2022 r. wraz z opublikowaniem rozporządzenia na podstawie ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Za wydawanie tego dokumentu odpowiedzialne są Starostwa Powiatowe dla miejsca zamieszkania kierowcy. Wyrobienie Karty Kwalifikacji Kierowcy kosztuje 150 zł + opłata ewidencyjna w wysokości 0,50 zł. Zazwyczaj zajmuje to dwa dni robocze.

Karta Kwalifikacji Kierowcy – niezbędne dokumenty

Aby uzyskać Kartę Kwalifikacji Kierowcy, należy przygotować i zanieść do Starostwa następujące dokumenty:

1. Wniosek o wydanie Karty Kwalifikacji Kierowcy;
2. Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, wraz z kserokopią;
3. Orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, wraz z kserokopią;
4. Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej (jeśli było wcześniej wydane) wraz z kserokopią;
5. Kartę Kwalifikacji Kierowcy (jeśli była wcześniej wydana) wraz z kserokopią;
6. Kolorową fotografię o wymiarach 35×45 mm, spełniającą określone w rozporządzeniu wymagania;
7. Kopię posiadanego prawa jazdy;
8. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty kwalifikacji kierowcy oraz opłaty ewidencyjnej;
9. Dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość.

Przed wizytą dokładnie sprawdźmy, czy przypisany nam urząd nie wymaga jeszcze innych dokumentów, np. oświadczenia pod odpowiedzialnością karną.

Polecamy również:

Profil Kierowcy Zawodowego (PKZ). Co to jest i jak go założyć?

Prawo jazdy kategorii C. Wiek, cena, egzamin, pojazdy na której uprawnia

Prawo jazdy kategorii D. Wiek, cena, egzamin, pojazdy na które uprawnia

Nie przegap najnowszych artykułów! Obserwuj Wybór Kierowców na FACEBOOKU
NEWSY
Polecane
Wybór redakcji