PoradyPoradyPrawo jazdy kategorii C1. Wiek, cena, egzamin, pojazdy na które uprawnia

Prawo jazdy kategorii C1. Wiek, cena, egzamin, pojazdy na które uprawnia

Prawo jazdy kategorii C1 otwiera furtkę do legalnego poruszania się ciężarówkami. Oto najistotniejsze informacje na temat prawa jazdy kat. C1 (minimalny wiek, koszt kursu, egzamin, pojazdy na które daje uprawnienia).

Prawa jazdy kategorii C, w odróżnieniu od kategorii A czy B, z reguły nie wyrabia się dla własnej przyjemności czy wygody. Uprawnienia do kierowania samochodami ciężarowymi są niezbędne do podjęcia pracy zarobkowej, w przeważającej części jako zawodowy kierowca przewożący ładunki. Stały rozwój branży transportowej wiąże się z nieustannym zapotrzebowaniem na kierowców, stąd nie brakuje chętnych na wyrobienie prawa jazdy na ciężarówki. Wymaga ono ukończenia 21 lat. Dla osób nie chcących tyle czekać przewidziano jednak kategorię C1, która uprawnia do kierowania samochodami mieszczącymi się parametrami pomiędzy autami dostawczymi, a dużymi ciężarówkami. Warto jednak pamiętać, że samo posiadanie tej kategorii nie uprawnia do podjęcia pracy zarobkowej jako kierowca – wymagane jest zaliczenie kursu kwalifikacji wstępnej (dotyczy kierowców samochodów ciężarowych i autobusów).

Poniżej prezentujemy najistotniejsze informacje na temat prawa jazdy kategorii C1: jaki jest minimalny wiek do zapisania się na kurs, jakie są ich ceny i koszty dodatkowe, a także jak wygląda egzamin na prawo jazdy kategorii C1.

Prawo jazdy kat. C1 – wymagany wiek

Kwestia minimalnego wieku kandydata na prawo jazdy kat. C1 od lat pozostaje niezmieniona. Wynosi on 18 lat z adnotacją, że można się zapisać na kurs, mając ukończone 17 lat i 9 miesięcy. Uzyskanie uprawnień do podjęcia pracy jako zawodowy kierowca jest możliwe po wykonaniu kwalifikacji wstępnej pełnej (nie przyspieszonej).

Prawo jazdy kat. C1 – pojazdy, na które ono uprawnia

Wraz ze zdaniem egzaminu państwowego i odbiorem dokumentu prawa jazdy kategorii C1 otrzymujemy uprawnienia do kierowania nie tylko lżejszymi pojazdami ciężarowymi. Oto szczegółowa lista pojazdów, które można prowadzić, posiadając prawo jazdy kategorii C1:

  • pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej ponad 3,5 t do 7,5 t, z wyjątkiem autobusu;
  • zespół pojazdów, czyli powyższy pojazd i lekka przyczepa (o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg);
  • pojazdy mieszczące się w łamach prawa jazdy kategorii AM;
  • ciągnik rolniczy (tylko w Polsce);
  • pojazd wolnobieżny, np. walec (tylko w Polsce);
  • zespół pojazdów złożony z ciągnika rolniczego oraz lekkiej przyczepy (o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg; tylko w Polsce);
  • zespół pojazdów złożony z pojazdu wolnobieżnego oraz lekkiej przyczepy (o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg; tylko w Polsce).

Prawo jazdy kat. C1 – cena kursu i inne koszty

Ceny kursów na prawo jazdy kategorii C1 nie są odgórnie określone i zależą od wielu czynników, m.in. renomy szkoły jazdy, zdawalności kierowców czy też lokalizacji ośrodka szkolącego. Należy nastawić się na wartości rzędu 2500-3500 zł, czasami nieco niższe lub wyższe.

Powyższa cena dotyczy samego kursu. Dodatkowe wydatki obejmują m.in. badanie lekarskie z orzeczeniem o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami mechanicznymi (200 zł), orzeczenie z poradni psychologicznej o braku psychicznych przeciwwskazań do zostania kierowcą zawodowym (150 zł), wykonanie zdjęcia do prawa jazdy (20-30 zł za kilka sztuk) oraz koszty samych egzaminów państwowych: teoretycznego (30 zł) i praktycznego (170 zł). Stawki są identyczne zarówno za pierwszą próbę, jak i kolejne. Przyszli kierowcy, nie do końca pewni swoich umiejętności, mogą wykupić dodatkowe godziny jazdy w ośrodku szkoleniowym lub uzupełniające kursy z części teoretycznej. Ostatni wydatek to opłata za wydanie prawa jazdy (100,50 zł).

Badanie lekarskie na prawo jazdy: na czym polega, ile kosztuje?

Prawo jazdy kat. C1 – jak wygląda kurs i egzamin państwowy?

By zapisać się na kurs prawa jazdy kat. C1, wymagane jest posiadanie kategorii B lub oświadczenia potwierdzającego zdanie egzaminu państwowego na tę kategorię. Przed udaniem się do ośrodka szkoleniowego należy uzyskać numer Profilu Kandydata na Kierowcę: można to zrobić, składając wniosek o wydanie prawa jazdy w wydziale komunikacji, lub online na stronie esp.pwpw.pl. Szkolenie na kategorię C1 standardowo trwa 40 godzin, z czego 20 obejmuje przygotowanie teoretyczne, a drugie 20 – praktyczne. W przypadku szkolenia teoretycznego każda godzina jest równa 45 minutom, zaś praktycznego – 60 minutom. W dobie pandemii niektóre ośrodki szkoleniowe realizują kursy teoretyczne drogą e-learningu, bez konieczności udawania się do placówki na zajęcia z „teorii”. Trudno określić jednoznaczny czas trwania kursu: można go zrealizować w kilka tygodni, a czasami wydłuża się on do kilku miesięcy (gdy np. trzeba wykupić dodatkowe jazdy).

Profil Kandydata na Kierowcę (PKK). Co to jest i jak go założyć?

Kandydat na kierowcę ma możliwość uczestnictwa w całości kursu (części teoretycznej i praktycznej), jak i tylko w części praktycznej z samodzielnym przygotowaniem do egzaminu teoretycznego. W przypadku drugiej opcji na „teorię” można zapisać się od razu w WORD-ie po wyrobieniu PKK, natomiast na „praktykę” – po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu wewnętrznego w ośrodku szkoleniowym. Jeśli zapisaliśmy się na kurs teoretyczny i praktyczny, zapisanie na egzaminy państwowe będzie możliwe dopiero po zaliczeniu egzaminów wewnętrznych.

Prawo jazdy kat. C1 – egzamin teoretyczny

Egzamin teoretyczny realizowany jest w formie testu. Trwa 25 minut i składa się z 32 pytań: 20 z wiedzy podstawowej oraz 12 z wiedzy specjalistycznej. Pytania punktowane są w trzech stopniach (1, 2, 3 pkt). Łącznie można z niego uzyskać 74 punkty, z kolei wynik pozytywny otrzymuje się, zdobywając minimum 68 punktów. Test został tak skonstruowany, że niemożliwe jest cofanie się do wcześniej zaznaczonych odpowiedzi, dlatego wymaga on dużego skupienia od przyszłego kierowcy.

Prawo jazdy kat. C1 – egzamin praktyczny

Egzamin praktyczny obejmuje z kolei trzy kluczowe aspekty:

  • przygotowanie do jazdy, sprawdzenie stanu technicznego elementów samochodu mających wpływ za bezpieczeństwo jazdy;
  • zadania na placu manewrowym (m.in. parkowanie, zawracanie, ruszanie na wzniesieniu);
  • jazda w ruchu miejskim (m.in. sposób wykonywania manewrów na drodze, zachowanie wobec innych uczestników ruchu drogowego, umiejętność oceny potencjalnych lub rzeczywistych zagrożeń na drodze, skuteczność reagowania w przypadku powstania zagrożenia, sposób używania mechanizmów sterowania pojazdem).

Redakcja poleca przydatne materiały dla przyszłych kierowców:

Prawo jazdy kategorii C: wiek, cena, egzamin, pojazdy na które uprawnia

Wniosek o wydanie prawa jazdy. Wzór dokumentu, opłaty, PKK

Jak zapisać się na prawo jazdy? Poradnik krok po kroku

NEWSY
Polecane
Wybór redakcji