PoradyPoradyCzy można zrobić przegląd bez dowodu rejestracyjnego?

Czy można zrobić przegląd bez dowodu rejestracyjnego?

Właściciele pojazdów rzadko już zaglądają do dowodów rejestracyjnych. Czy bez tego dokumentu wykonamy badanie techniczne? Czy na stacji kontroli pojazdów konieczny jest dowód rejestracyjny?

Kiedyś kierowcy często mieli w rękach dowód rejestracyjny pojazdu. Ten dokument trzeba było bowiem ze sobą wozić podczas każdej przejażdżki autem (lub innym pojazdem), aby policjant na kontroli mógł szybko zweryfikować dane samochodu i jego właściciela. Ten wymóg rzecz jasna już nie obowiązuje – zniesiono go w 2018 roku i od tego czasu dowody rejestracyjne wielu pojazdów wylądowały gdzieś w otchłaniach domowych szafek. Niektórzy schowali je na tyle dobrze, że po jakimś czasie nie potrafią ich odnaleźć. I rodzą się z tego powodu kłopoty, gdyż dowód rejestracyjny nadal jest potrzebny przy dokonywaniu bardzo ważnej czynności eksploatacyjnej – badania technicznego pojazdu.

Czy na przegląd techniczny trzeba zabierać dowód rejestracyjny?

Niektórzy kierowcy poniekąd słusznie sądzą, że obecnie na stację kontroli pojazdów nie trzeba już zabierać ze sobą dowodu rejestracyjnego. Argumentują to możliwością weryfikacji danych pojazdu w bazach Centralnej Ewidencji Pojazdów, do których przecież mają dostęp diagności. Inna sprawa, że na znaczeniu straciły już pieczątki w specjalnych rubrykach w dowodzie rejestracyjnym, potwierdzające pozytywne przejście przeglądu. Obecnie na badanie techniczne można pojechać nawet z całkowicie zapełnionym pieczątkami dokumentem, a diagnosta zamiast stempla wystawi specjalne zaświadczenie o zaliczeniu badania technicznego.

Niestety, choć te argumenty rzeczywiście są trafne, to w rzeczywistości papierowy dowód rejestracyjny nadal ma ogromne znaczenie podczas przeprowadzania badania technicznego pojazdu. Czy wobec tego przegląd techniczny bez dowodu rejestracyjnego jest możliwy?

Czy można zrobić przegląd bez dowodu rejestracyjnego?

Dowód rejestracyjny w swojej papierowej postaci nadal jest głównym dokumentem na podstawie którego diagnosta identyfikuje badany samochód. Wobec tego trzeba go zawsze zabierać na stację diagnostyczną – nawet gdy nie ma już wolnych miejsc na pieczątki. Diagności zazwyczaj proszą o udostępnienie dowodu rejestracyjnego w pierwszej kolejności, zanim auto (lub inny pojazd) wjedzie na stanowisko do przeprowadzenia badania technicznego. Dlatego też odpowiedź na pytanie, czy można zrobić przegląd bez dowodu rejestracyjnego, brzmi – nie. Jeśli zwyczajnie zapomnieliśmy wziąć go z domu, musimy się liczyć z brakiem zgody na wykonanie przeglądu.

Czy można zrobić przegląd bez dowodu rejestracyjnego 03
Mimo braku konieczności posiadania „aktualnych” pieczątek z przeglądów, papierowy dowód rejestracyjny zawsze musimy zabrać ze sobą na stację diagnostyczną.

Zgubiony dowód rejestracyjny. Czy pojazd przejdzie przegląd?

Z kolei gdy np. zgubiliśmy dowód rejestracyjny, sytuacja nieco się komplikuje. Musimy bowiem podjąć kroki mające na celu wyrobienie wtórnika dowodu rejestracyjnego. W praktyce nie będzie to na tyle proste, jakby mogło się z początku wydawać. Jeśli pojazd, którego dowód rejestracyjny zaginął, nie ma przeglądu, czekają nas dwie wizyty w wydziale komunikacji. Trzeba będzie też skorzystać z tzw. czerwonych tablic rejestracyjnych.

Wtórnik dowodu rejestracyjnego. Jak go wyrobić?

Aby otrzymać nowy dowód rejestracyjny, w wydziale komunikacji trzeba złożyć wypełniony wniosek o wydanie dowodu rejestracyjnego. Oprócz tego trzeba dodać oświadczenie o utracie dowodu rejestracyjnego i pełnomocnictwo (gdy do pojazdu przypisany jest współwłaściciel), a także ukazać dokument tożsamości i dowód uiszczenia opłaty za wydanie nowego dokumentu. Konieczne jest też przekazanie tablic rejestracyjnych. Jeśli pojazd nie ma ważnego badania technicznego, wraz z tymczasowym dowodem rejestracyjnym (tzw. miękkim dowodem) właściciel otrzymuje tymczasowe (czerwone) tablice rejestracyjne, które musi założyć na auto i z nimi pojechać na przegląd. Badanie techniczne trzeba wtedy wykonać w ciągu 30 dni. Po zaliczeniu przeglądu należy znów udać się do wydziału komunikacji celem oddania czerwonych tablic i odbioru stałego (twardego) dowodu rejestracyjnego oraz dotychczasowych tablic.

Zatrzymany dowód rejestracyjny. Czy samochód przejdzie badanie techniczne?

Warto jednak wiedzieć, że zatrzymany przez funkcjonariusza dowód rejestracyjny (lub pozwolenie czasowe pojazdu) wcale nie stanowi przeszkody do przeprowadzenia badania technicznego. Przepisy dopuszczają identyfikację pojazdu przez diagnostów na podstawie pokwitowania wydawanego przez Policję, Straż Graniczną lub Służbę Celno-Skarbową w razie zatrzymania dowodu rejestracyjnego. Pracownik stacji diagnostycznej może też w takiej sytuacji sprawdzić pojazd w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Aktualnie nie ma już możliwości weryfikacji danych pojazdu poprzez kartę pojazdu, gdyż ten dokument stracił ważność 4 września 2022 roku i od tego czasu nie jest już wydawany dla nowych pojazdów.

Polecamy również:

Jak sprawdzić, czy dowód rejestracyjny jest do odbioru?

Wyjaśnienie oznaczeń w dowodzie rejestracyjnym

Czy można zrobić przegląd bez dowodu rejestracyjnego 03

NEWSY
Polecane
Wybór redakcji