PoradyPoradyZa te wykroczenia dostaniesz 15 punktów karnych. Popełnisz dwa i tracisz prawko!

Za te wykroczenia dostaniesz 15 punktów karnych. Popełnisz dwa i tracisz prawko!

Do wielu drogowych przewinień przypisano punkty karne. Za wykroczenia stanowiące bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa przewidziano aż 15 punktów.

Popełnienie dwóch takich wykroczeń jednocześnie czy jednego wykroczenia za 15 punktów, a drugiego np. za 10 punktów oznacza konieczność stawienia się na egzamin sprawdzający. Uzyskanie negatywnego wyniku oznacza, że dana osoba traci uprawnienia. By je odzyskać, musi zdać egzaminy na wszystkie posiadane kategorie prawa jazdy.

Za jakie wykroczenia można dostać 15 punktów karnych?

Maksymalną liczbą punktów przewidzianych przez polskie prawo za jedno wykroczenie jest 15 punktów. Poniżej prezentujemy listę drogowych przewinień, za które grozi taka sankcja.

15 punktów za przekroczenie dopuszczalnej prędkości:
– o więcej niż 70 km/h

15 punktów za nieprawidłowe wyprzedzanie:
– niestosowanie się do znaku B-25 lub B-26 „zakaz wyprzedzania”

15 punktów za nieprawidłowe zachowanie się kierujących wobec pieszych:
– Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym
– Wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany, lub bezpośrednio przed tym przejściem
– Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo wchodzącemu na to przejście
– Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia

15 punktów za niestosowanie się do znaków i sygnałów drogowych:
– Niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu
Niestosowanie się do:
– sygnałów świetlnych
– sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym
– sygnałów i poleceń dawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego

Redakcja poleca: Taryfikator punktów karnych za wykroczenia (2024 rok)

15 punków za czyny o charakterze szczególnym
– Popełnienie przestępstwa drogowego
– Nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku
– Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego
– Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu
– Używanie pojazdu w sposób zagrażające bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim

15 punktów za nieprawidłowy przewóz osób:
– Przewożenie więcej niż dwojga dzieci w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami
– Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi 10 i więcej osób

15 punktów za naruszenie innych przepisów o bezpieczeństwie lub porządku w ruchu drogowym:
– Naruszenie zakazu:
a) objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone
b) wjeżdżania na przejeździe kolejowym za sygnalizator przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych lub za inne urządzenie nadające te sygnały
c) wjeżdżania na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy
– Jazda autostradą lub drogą ekspresową w kierunku przeciwnym niż wynikający z ustawy lub znaków drogowych

Nie przegap najnowszych artykułów! Obserwuj Wybór Kierowców na FACEBOOKU

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

NEWSY
Polecane
Wybór redakcji