PoradyPoradyPrzejście sugerowane to nie przejście dla pieszych. Oto różnice

Przejście sugerowane to nie przejście dla pieszych. Oto różnice

W polskim prawie znajdziemy definicję przejścia sugerowanego. Co to jest przejście sugerowane i jaki ma związek z przejściem dla pieszych? Kto ma na nim pierwszeństwo?

Wszyscy uczestnicy ruchu drogowego zdają sobie sprawę z faktu istnienia przejść dla pieszych. Zapewniają one bezpieczeństwo najbardziej narażonym na poważne obrażenia uczestnikom ruchu, czyli właśnie pieszym. Dzięki przejściom mogą oni legalnie i bez narażenia zdrowia/życia przedostać się na drugą stronę jezdni. Kierowcy zaś mają tam obowiązek bezwzględnego przepuszczenia pieszych: nie tylko, gdy już na nim są, ale już w momencie gdy na nie wchodzą. W polskich przepisach widnieje jeszcze jeden mało znany termin, przez niektórych błędnie utożsamiany z przejściem dla pieszych. Mowa o tzw. przejściu sugerowanym. Co to takiego i jakie panują na nim zasady odnośnie pierwszeństwa? Oto wszystko na temat przejścia sugerowanego.

Przejście sugerowane. Co o nim mówią przepisy?

Definicję przejścia sugerowanego znajdziemy w art. 2 pkt 11a ustawy Prawo o ruchu drogowym. W świetle prawa przejście sugerowane to „nieoznakowane, dostosowane technicznie miejsce umożliwiające przekraczanie jezdni, drogi dla rowerów lub torowiska przez pieszych, niebędące przejściem dla pieszych”. Z kolei przejście dla pieszych, opisane w art. 2 pkt 11 tejże ustawy, definiuje je jako „powierzchnię jezdni, drogi dla rowerów lub torowiska, przeznaczoną do przekraczania tych części drogi przez pieszych, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi”.

Co to sugerowane przejście dla pieszych?

Analizując obydwa terminy można dojść do wniosku, że mimo wyraźnego rozdzielenia ich przez prawo, obydwa przejścia pełnią podobną funkcję. Mają służyć pieszym, umożliwiając im przejście przez jezdnię w bezpiecznym miejscu. Jednak na pewno nie można utożsamiać przejścia sugerowanego z prawdziwym przejściem dla pieszych. W rzeczywistości panują na nich zupełnie inne zasady – zarówno jeśli chodzi o pieszych, jak i kierowców i innych uczestników ruchu drogowego. Czym się zatem różni przejście sugerowane od przejścia dla pieszych?

Przejście sugerowane – oznakowanie

Przede wszystkim, przejście dla pieszych jest wyraźnie oznakowane. Na kilka sposobów – zarówno znakami pionowymi (znakiem D-6 lub znakiem A-16), jak i poziomymi, czyli tzw. zebrą (znakami drogowymi P-10 w postaci białych pasów). Oznakowanie sprawia, że są one doskonale widoczne dla pieszych i kierowców i nie ma wątpliwości co do faktu obecności przejścia dla pieszych. Takowe niestety się pojawiają w przypadku przejść sugerowanych, ponieważ w świetle przepisów nie muszą być oznakowane, więc na dobrą sprawę nie do końca wiadomo, gdy przejście sugerowane jest w konkretnym miejscu, czy go nie ma.

Jaki jest mandat za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu?

Po czym poznać przejście sugerowane?

Przejście sugerowane najczęściej jest miejscem przystosowanym od strony technicznej do swobodnego przejścia przez jezdnię. Na przejściu sugerowanym mogą zatem występować obniżone krawężniki, „wysepki” na jezdni lub dodatkowe oświetlenie. W praktyce potrafią one przypominać standardowe przejścia dla pieszych, tyle że bez namalowanych białych pasów i jakichkolwiek innych znaków informujących o przejściu dla pieszych. Ich brak wynika z faktu, że przejście sugerowane w praktyce nie jest przejściem dla pieszych, stąd rządzi się ono zupełnie innymi prawami. A te bywają mylnie interpretowane przez osoby poruszające się pieszo, jak i kierowców.

Kto ma pierwszeństwo na przejściu sugerowanym?

W odróżnieniu od przejścia dla pieszych, na przejściu sugerowanym pieszy nie ma pierwszeństwa przed nadjeżdżającym samochodem lub innym pojazdem (np. rowerem, gdy przejście sugerowane znajduje się na drodze dla rowerów). Oznacza to, że przed wejściem na przejście sugerowane pieszy musi upewnić się, że nie utrudni ruchu pojazdów i nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa. Ponadto musi zadbać o to, by przejść przez jezdnię możliwie drogą najkrótszą, czyli prostopadle do osi jezdni/drogi dla rowerów.

Przejście sugerowane
Przejścia sugerowane mogą przebiegać nie tylko przez jezdnię, ale też drogi dla rowerów i torowiska tramwajowe. Trzeba pamiętać, że przejścia sugerowane nigdy nie są oznakowane charakterystyczną „zebrą” i innymi znakami (na zdjęciu znajduje się standardowe przejście dla pieszych).

Wobec tego przejście sugerowane w teorii nie jest rozwiązaniem szczególnie potrzebnym dla pieszych, ponieważ wg prawa mogą oni przechodzić przez jezdnię (lub drogę dla rowerów) w każdym miejscu oddalonym od przejścia dla pieszych o co najmniej 100 m. Zabronione jest to tylko na drodze dwujezdniowej w obszarze zabudowanym. Ponadto pieszy może przejść przez jezdnię na skrzyżowaniu znajdującym się w odległości mniejszej od 100 m od najbliższego przejścia dla pieszych.

Przejście sugerowane. Gdzie je spotkamy?

Jaki jest zatem sens wyznaczania przejść sugerowanych? Przeważnie organizowane są one w miejscach, gdzie przekroczenie jezdni będzie dla pieszego bezpieczne – a więc w warunkach dobrej widoczności lub tam, gdzie ułatwi ono dojście do określonego punktu (np. parkingu). Z tego też powodu przejścia sugerowane znajdziemy zazwyczaj na osiedlach mieszkaniowych lub w pobliżu skrzyżowań.

Polecamy również:

Więcej na temat przejścia dla pieszych

Na jakim przejściu nie zawsze trzeba zatrzymywać się przed pieszym?

Nie przegap najnowszych artykułów! Obserwuj Wybór Kierowców na FACEBOOKU
NEWSY
Polecane
Wybór redakcji