PoradyPoradyKarta motorowerowa. Nie wyrzucaj jej, bo może się przydać

Karta motorowerowa. Nie wyrzucaj jej, bo może się przydać

Dawniej do kierowania jednośladem wystarczyła karta motorowerowa. Czy wciąż można ją wyrobić? Jeśli nie, to co uprawnia do kierowania motorowerami?

Karta motorowerowa przez długi czas była wyczekiwanym dokumentem będący czymś w rodzaju pierwszego prawa jazdy. Po jej zdobyciu można było bowiem kierować pojazdem mechanicznym, czyli wyposażonym w silnik. Nawet jeśli była to niewielka jednostka napędowa o przeciętnych parametrach (typowych dla motoroweru), dla młodego kierującego to już było „coś”. Nastolatek posiadający kartę motorowerową posiadał już przy tym podstawową wiedzę dotyczącą przepisów drogowych i mógł szkolić swoje umiejętności w jeździe jednośladem w ruchu drogowym.

O karcie motorowerowej słyszy się już zdecydowanie mniej niż jeszcze ok. 10 lat temu. Nie powinno to dziwić, gdyż obecnie… jej po prostu nie ma. Ale czy to oznacza, że ten dokument nie jest już nikomu do niczego potrzebny? Okazuje się, że mimo wycofania karty motorowerowej z użytku, wciąż może się ona przydać niektórym osobom do przeniesienia przysługujących z jej tytułu uprawnień na aktualnie obowiązującą kategorię prawa jazdy. W dalszej części materiału przytoczymy najistotniejsze informacje na temat karty motorowerowej i prawa jazdy, które ją zastąpiło – kategorii AM.

Karta motorowerowa a prawo jazdy AM

Likwidacja karty motorowerowej nastąpiła 19 stycznia 2013 roku po wejściu w życie ustawy o kierujących pojazdami. Przyniosła ona gruntowne „porządki” w kategoriach prawa jazdy na jednoślady. Przede wszystkim podwyższono minimalny wiek posiadaczy kategorii A do 24 lat i wprowadzono dwie wówczas nowe kategorie uprawniające do kierowania mniejszymi motocyklami – prawo jazdy A1 i A2. W przypadku motorowerów, dotychczasową kartę motorowerową zastąpiło zupełnie nowe prawo jazdy kategorii AM. Dla młodych osób chętnych do zdobycia uprawnień na motorowery wiązało się to nie tylko z dłuższym oczekiwaniem na możliwość przystąpienia do kursu, ale też koniecznością przejścia o wiele bardziej skomplikowanych procedur niż w przypadku karty motorowerowej.

Karta motorowerowa – od ilu lat?

W okresie obowiązywania karty motorowerowej minimalny wiek niezbędny do jej posiadania ustalony był na 13 lat. W 2013 roku, wraz z wprowadzeniem prawa jazdy kat. AM, podwyższono do go 14 lat. Obecnie jest to jednak minimalny wiek pozwalający zapisać się na egzaminy państwowe na kategorię AM. Kurs tego prawa jazdy można rozpocząć 3 miesiące przed ukończeniem 14 lat (w wieku 13 lat i 9 miesięcy).

Karta motorowerowa
Ukończenie 18 lat obecnie nie upoważnia do kierowania motorowerami bez żadnych uprawnień (na dowód osobisty).

Karta motorowerowa – cena

Dawniej egzaminy na karty motorowerowe były przeprowadzane , podobnie jak testy na kartę rowerową, w szkołach – konkretnie w nieistniejących już gimnazjach. Był to prosty kurs kończący się egzaminem przeprowadzanym na placu manewrowym, nierzadko prowizorycznie wytyczonym na szkolnym boisku. Nie było wówczas jazdy motorowerem w ruchu ulicznym, w związku z czym zdanie karty motorowerowej w zasadzie stanowiło „formalność”. I nie wiązało się z poniesieniem dużych kosztów – najwyżej z koniecznością wniesienia drobnej opłaty za wydanie dokumentu.

Obecnie koszty wyrobienia uprawnień do kierowania motorowerami są nieporównywalnie większe. Wiążą się z zapisem na cały kurs prawa jazdy AM, który kosztuje w okolicach 1000-1500 zł. Oprócz tego trzeba wykonać badanie lekarskie i uzyskać orzeczenie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami (ok. 100 zł) oraz zapłacić za podejście do egzaminu – 30 zł w przypadku teoretycznego oraz 140 zł za egzamin praktyczny. Po ich zdaniu pozostaje wydatek na wydanie prawa jazdy AM (100 zł).

Prawo jazdy AM. Co warto o nim wiedzieć?

Kurs na prawo jazdy AM wygląda podobnie jak w przypadku kategorii uprawniających do kierowania motocyklami i innymi pojazdami. Jest nieco krótszy, bo trwa 20 godzin – 10 teoretycznych i 10 praktycznych. Dodatkowo przeprowadzane są 4 godziny zajęć z pierwszej pomocy. Egzamin teoretyczny na prawo jazdy AM składa się z 25 pytań, za które można uzyskać maksymalnie 74 punkty. Zaliczenie egzaminu następuje po zdobyciu minimum 68 punktów. Egzamin praktyczny z kolei obejmuje, podobnie jak ten na kartę motorowerową, zadania na placu manewrowym, ale dodatkowo także weryfikację sprawdzenia stanu technicznego motoroweru i sprawdzenie umiejętności kierującego w ruchu miejskim.

Prawo jazdy AM przede wszystkim uprawnia do kierowania motorowerami, czyli pojazdami dwukołowymi lub trójkołowymi, których pojemność skokowa silnika nie przekracza 50 cm³, a w przypadku silnika elektrycznego moc nie przekracza 4 kW (ok. 5,5 KM). Prędkość maksymalna musi być przy tym fabrycznie ograniczona do 45 km/h. Oprócz tego z „prawkiem” AM można kierować czterokołowcami lekkimi, czyli pojazdami o masie łącznej nie przekraczającej 350 kg, osiągającymi maksymalnie 45 km/h prędkości maksymalnej. Na terenie Polski istnieje możliwość kierowania owymi pojazdami z przyczepą.

Więcej na temat prawa jazdy kategorii AM

Czy karta motorowerowa jest jeszcze do czegoś potrzebna?

Dla wielu karta motorowerowa nie była ostatnim dokumentem uprawniającym do kierowania pojazdami. Zdecydowana większość osób w późniejszych latach wyrobiła prawo jazdy na samochód (kategorię B) lub motocykl (kategorię A1, A2 lub A). Te kategorie, podobnie jak wszystkie inne, także uprawniają do kierowania motorowerami i czterokołowcami lekkimi, więc „szkolny” dokument stał się zbędny i pozostał jedynie pamiątką w szufladzie.

Karta motorowerowa wciąż może się jednak przydać osobom, które później nie zdecydowały się na wyrobienie żadnej kategorii prawa jazdy. Jeśli ukończyli oni 18 lat przed 19 stycznia 2013 roku (urodzili się przed 19 stycznia 1995 roku), nadal mogą co prawda jeździć motorowerami „na dowód osobisty” (bez żadnych uprawnień), ale jest to niedozwolone w przypadku czterokołowców lekkich. Jeśli chcemy nimi jeździć, konieczna będzie wymiana karty motorowerowej na prawo jazdy AM.

Karta motorowerowa
Uprawnienia z karty motorowerowej można przenieść na prawo jazdy kategorii AM bez konieczności przechodzenia kursu i zdawania egzaminów. W odróżnieniu od karty motorowerowej, prawo jazdy AM uprawnia do kierowania także czterokołowcami lekkimi.

Motorowerami (ani też czterokołowcami lekkimi) bez uprawnień nie mogą z kolei jeździć osoby, które weszły w pełnoletność po 19 stycznia 2013 roku (urodziły się po 19 stycznia 1995 roku). Także w ich przypadku da się „zaktualizować” zdobyte wcześniej uprawnienia z zakresu karty motorowerowej, wymieniając ją na prawo jazdy kategorii AM. Podkreślamy jednak, że na taki krok mogą się zdecydować osoby nie posiadające ani jednej kategorii prawa jazdy: uprawnienia do kierowania motorowerami i czterokołowcami lekkimi wchodzą w skład wszystkich pozostałych kategorii prawa jazdy.

Wymiana karty motorowerowej na prawo jazdy AM

Na prawo jazdy AM można wymienić każdą kartę motorowerową bez względu na datę jej ważności. Potrzebne jest do tego aktualne zdjęcie (wg standardów zdjęcia do prawa jazdy), ważne orzeczenie lekarskie i oryginalna karta motorowerowa lub zaświadczenie od dyrektora szkoły o wydaniu karty motorowerowej (jeśli dokument został zgubiony). Wymagane jest też wypełnienie wniosku o wydanie prawa jazdy. Całą procedurę można przeprowadzić przez internet (profil zaufany i platformę ePUAP) lub osobiście w urzędzie przydzielonym do miejsca zamieszkania (starostwie powiatowym, urzędzie miasta lub urzędzie dzielnicy). Wymiana karty motorowerowej na prawo jazdy AM kosztuje 100 zł i jest realizowana w ciągu maksymalnie 9 dni roboczych.

Redakcja poleca:

Ja wygląda wniosek o wymianę karty motorowerowej na prawo jazdy AM?

Od ilu lat można jeździć skuterem?

Nie przegap najnowszych artykułów! Obserwuj Wybór Kierowców na FACEBOOKU
NEWSY
Polecane
Wybór redakcji