PoradyTe choroby uniemożliwiają zdobycie lub powodują utratę prawa jazdy

Te choroby uniemożliwiają zdobycie lub powodują utratę prawa jazdy

Każdy, kto ubiega się o prawo jazdy, nową kategorię czy przedłużenie tego dokumentu, musi przejść badania lekarskie. Warto wiedzieć, że istnieją choroby, które uniemożliwiają zdobycie prawa jazdy, a w przypadku wykrycia spowodują utratę dokumentu.

Prowadzenie pojazdów to nie tylko źródło przyjemności czy możliwość zarobienia pieniędzy. To także odpowiedzialność oraz aspekty związane z bezpieczeństwem. Nie powinno więc dziwić, że osoby, które nie spełniają kryteriów zdrowotnych, nie mogą ubiegać się o prawo jazdy.

Jakie choroby nie pozwalają na zdobycie prawa jazdy?

Dobra ocena sytuacji na drodze to podstawa. Nie powinno więc dziwić, że badany jest wzrok, a dokładniej mówiąc – obuoczna ostrość widzenia. Jeśli nie jest ona mniejsza niż 0,5 (również z korekcją), a pole widzenia wynosi co najmniej 120 stopni, dana osoba może ubiegać się o prawo jazdy. Zgodnie z polskimi przepisami daltonizm, czyli brak widzenia barw nie jest przeciwwskazaniem do prowadzenia samochodu. Nie dotyczy to jednak kierowców zawodowych. Kto chce uzyskać kategorię jazdy C lub D, musi rozróżniać przynajmniej barwy: zieloną, żółtą i czerwoną. Wady wzroku oznaczają ograniczenia w ważności dokumentu. Prawo jazdy może być wydane maksymalnie na 10 lat, a w przypadku poważnych wad wzroku – na krócej.

Częściowy lub całkowity ubytek słuchu czy korzystanie z aparatu słuchowego nie jest problemem, dopóki dana osoba nie chce ubiegać się o zawodowe prawo jazdy na autobus. W przypadku prawa jazdy kategorii C oraz C1 kryteria zostały poluźnione, co wydaje się rozsądne – kierowca autobusu musi być w stanie porozumieć się z pasażerami.

Badanie na kierowcę obejmuje także próbę ustalenia, czy kierowca nie jest uzależniony od alkoholu lub podobnie działających środków odurzających. Mogą oni rozpocząć naukę i podejść do egzaminu, ale wymagany jest przynajmniej roczny okres odstawienia alkoholu i środków odurzających oraz pozostawanie pod kontrolą specjalisty.

Wykryta oraz leczona cukrzyca nie wykluczają ubiegania się o prawo jazdy, jeżeli kierowca jest po opieką lekarza, dysponuje zaświadczeniem od specjalisty w dziedzinie diabetologii i nie rzadziej niż co 5 lat przeprowadza badania kontrolne. Oczywiście decydujący wpływ ma nasilenie choroby. Cukrzyca może uniemożliwiać uzyskanie prawa jazdy.

Podobnie wygląda sytuacja w przypadku padaczki. Zaświadczenie od lekarza oraz kontrolowana sytuacja zdrowotna nie jest przeciwwskazaniem, przy czym za padaczkę uznaje się wystąpienie przynajmniej dwóch nieprowokowanych napadów padaczkowych w odstępie mniejszym niż 5 lat. Unijna dyrektywa stanowi, że orzeka się istnienie przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, jeżeli napad padaczkowy wystąpił w ciągu ostatniego roku choroby.

Podobne restrykcje dotyczą kandydatów borykających się z zaburzeniami psychicznymi. Mogą oni zostać dopuszczeni do egzaminu, jeśli lekarz przeprowadzający badania przedstawi pozytywną opinię. Arytmia, nieprawidłowe ciśnienie krwi oraz bezdech w trakcie snu oraz choroby przewlekłe (np. niewydolność nerek) to także czynniki, które pozwalają na ubieganie się o prawo jazdy, gdy posiada się stosowne zaświadczenie, choroba jest zdiagnozowana i kontrolowana.

O prawo jazdy nie mogą ubiegać się osoby mające problem z układem sercowo-naczyniowym i oddechowym, a także wykazujące osłabienie funkcji mózgowych – niedorozwój umysłowy oraz poważne zaburzenia osobowości są przeciwwskazaniem do prowadzenia pojazdów mechanicznych. Czynnikiem dyskwalifikującym kierowcę są też dysfunkcje układu ruchu oraz ostra niewydolność nerek.

Przepisy nie precyzują, czy lekarze lub inne służby mają raportować wykrycie czy istnienie problemów do wydziałów komunikacji. Było tak w przypadku padaczki, ale regulacja została zniesiona. Wątpliwe jest też, że kierowca, który dowiedział się o chorobie, zgłosi ten fakt w wydziale komunikacji. W efekcie powstają swoiste luki. Co więcej – kto się uprze, w przypadku części chorób będzie w stanie wprowadzić w błąd lekarza przeprowadzającego badanie na prawo jazdy. Wystarczy, że zadeklaruje, że nie cierpli na żadne choroby przewlekłe czy nie przyjmuje żadnych leków.

Warto wiedzieć: Kto nie może ubiegać się o prawo jazdy?

Zdecydowanie to odradzamy. Ustalenie faktycznego stanu zdrowia kierowcy, chociażby gdy dojdzie do wypadku, nie będzie trudne – wystarczy zweryfikować, czy nie miał wystawianych recept. Poza odpowiedzialność za wypadek dana osoba ryzykuje odpowiedzialnością karną z tytułu wyłudzenia poświadczenia nieprawdy.

Nie przegap najnowszych artykułów! Obserwuj Wybór Kierowców na FACEBOOKU
NEWSY
Polecane
Wybór redakcji