PoradyPoradyCzy funkcjonariusz ITD może zatrzymać auto osobowe i skontrolować kierowcę?

Czy funkcjonariusz ITD może zatrzymać auto osobowe i skontrolować kierowcę?

Głównym celem działalności ITD jest sprawowanie pieczy nad poprawnością pracy kierowców aut ciężarowych, a także całej branży transportowej. Nie każdy wie, że w określonych sytuacjach „krokodyle” mogą zainteresować się także użytkownikami „osobówek”.

Inspekcja Transportu Drogowego działa od 21 lat. W tym czasie inspektorzy ITD skontrolowali ponad 3,5 miliona pojazdów, co zakończyło się nałożeniem na przewoźników prawie pół miliona kar. Jednocześnie inspektorzy transportu drogowego zatrzymali ponad 244 tys. dowodów rejestracyjnych niesprawnych pojazdów. Kierowcy aut osobowych powinno pamiętać, że funkcjonariusze ITD mogą zatrzymywać, kontrolować, a nawet karać każdego kierowcę. Takie prawa nabyli w 2011 roku.

Funkcjonariusze ITD mogą jednak zatrzymywać kierowców aut osobowych tylko w ściśle określonych sytuacjach:
– w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że kierujący prowadzi pojazd w stanie nietrzeźwości lub po użyciu alkoholu, lub środka działającego podobnie do alkoholu
– w przypadku zarejestrowania naruszenia przepisów ruchu drogowego przy użyciu przyrządów kontrolno-pomiarowych lub urządzeń rejestrujących
– w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia przepisów ruchu drogowego lub spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa.

Redakcja poleca: Kontrola drogowa. Gdzie policja może kontrolować kierowców?

Ostatni z wymienionych punktów nie został precyzowany, ale zwyczajowo można spodziewać się zatrzymania np. w przypadku nieprawidłowego wyprzedzania, wymuszenia pierwszeństwa, przejazdu na czerwonym świetle czy znacznego przekroczenia prędkości.

Podczas kontroli funkcjonariusze mają uprawnienia zbliżone do policji – mogą sprawdzić dokumenty pojazdu i kierowcy, skontrolować stan techniczny auta, używać alkomatu, a także mierników prędkości (ręcznego i wideorejestratora). Funkcjonariusz ITD może wydawać kierowcy polecenia i nałożyć na niego mandat. W przypadku odmowy przyjęcia mandatu sprawa może zostać skierowana do sądu.

Inspektor może kierować kontrolowanym pojazdem w zakresie posiadanego uprawnienia do kierowania pojazdami, jeżeli jest to niezbędne dla:
– dokonania sprawdzenia stanu technicznego pojazdu, a w szczególności skuteczności działania hamulców;
– sprawdzenia masy lub nacisku osi pojazdu;
– sprowadzenia pojazdu, którym kierowała osoba będąca w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości albo będąca pod wpływem środka odurzającego lub działającego podobnie do alkoholu, zatrzymanego w miejscu zabronionym, do miejsca gdzie zatrzymanie jest dozwolone.

NEWSY
Polecane
Wybór redakcji