PoradyPoradyKontrola drogowa. Gdzie policja może kontrolować kierowców?

Kontrola drogowa. Gdzie policja może kontrolować kierowców?

Kierowcy zatrzymywani przez policję zwykle tłumaczą się, że nie widzieli stojącego na poboczu radiowozu. Sprawdziliśmy, co mówią przepisy o miejscu przeprowadzania kontroli drogowej.

Choć kontrola drogowa przeważnie kojarzy się z mandatem i punktami karnymi, to w rzeczywistości może się ona sprowadzać jedynie do sprawdzenia dokumentów czy rutynowej kontroli trzeźwości. Wszystko ze względu na szeroką podstawę prawną, określoną w art. 129 ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Przepis ten określa bowiem, że policjant „jest uprawniony do legitymowania uczestnika ruchu i wydawania mu wiążących poleceń co do sposobu korzystania z drogi, używania pojazdu lub urządzenia wspomagającego ruch”.

O ile jednak powyższa definicja nie budzi kontrowersji, o tyle kierowcy często mają wątpliwości co do tego, kiedy i gdzie policja może przeprowadzać kontrolę drogową. W tym przypadku odpowiedzi dostarcza Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego, a konkretnie przepisy zawarte w par. 2 tego aktu prawnego.

Zacznijmy od tego, że kontrolę drogową może przeprowadzać zarówno policjant umundurowany, jak i nieumundurowany, choć ich uprawnienia wyraźnie się różnią. Ten pierwszy może zatrzymać kierowcę właściwie wszędzie, natomiast drugi – tylko na obszarze zabudowanym.

Z kolei jeśli chodzi o miejsce postoju radiowozu, tutaj prawodawca także zostawił spore pole do interpretacji. W par. 2 ust. 6 wspomnianego Rozporządzenia czytamy, że „jeżeli jest to konieczne dla prowadzenia czynności kontrolnych, pojazd Policji może zostać unieruchomiony w miejscu, gdzie jest to zabronione, lecz nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego.

Najistotniejszy jest ostatni fragment, mówiący o niezagrażaniu bezpieczeństwu na drodze. Oznacza to, że radiowóz wcale nie musi być zaparkowany w widocznym miejscu, może równie dobrze stać w krzakach czy bramie wjazdowej, pod warunkiem że nie stwarza zagrożenia. Uzupełnieniem tego przepisu jest par. 2 ust.7 – polecenie do zatrzymania pojazdu podaje się z dostatecznej odległości, w sposób zapewniający jego dostrzeżenie przez kierującego pojazdem oraz bezpieczne zatrzymanie w miejscu wskazanym przez policjanta”.

Więcej na temat kontroli drogowej:

Kontrola drogowa – przepisy, zasady

Nie przegap najnowszych artykułów! Obserwuj Wybór Kierowców na FACEBOOKU
NEWSY
Polecane
Wybór redakcji