PoradyPoradyMandat za złe parkowanie. Uważaj, zapłacisz ponad 1000 zł!

Mandat za złe parkowanie. Uważaj, zapłacisz ponad 1000 zł!

Aktualny taryfikator przewiduje wyższe mandaty za złe parkowanie. Ile dostaniemy za parkowanie na chodniku lub na zakazie? Te kwoty to już nie przelewki!

Mandaty za złe parkowanie należą do najpowszechniejszych kar nakładanych na kierowców przez policjantów. Prawo do wystawiania mandatów za parkowanie mają też funkcjonariusze straży miejskiej. Mają oni pełne ręce roboty zwłaszcza w terenach miejskich: nie od dzisiaj wiadomo, że w mieście (czy to dużym, czy mniejszym) trudno o wolne miejsce parkingowe, zwłaszcza w godzinach tzw. szczytu. W dobie „rosnących” samochodów coraz częściej liczy się nie tylko sam fakt obecności miejsca parkingowego, ale i jego rozmiarów – trudno bowiem wjechać dużym SUV-em tam, gdzie przed chwilą parkował samochód miejski. Rodzi to wiele drogowej „samowolki” i kierowcy parkują gdzie popadnie: na trawniku, na chodniku, na zakazie, zbyt blisko innych pojazdów czy też w sposób uniemożliwiający odjechanie auta stojącego w pobliżu.

Przepisy jasno regulują kwestie parkowania pojazdu. W prawnej nomenklaturze jest ono określane jako „postój pojazdu”, nierzadko błędnie utożsamianego z terminem „zatrzymanie pojazdu”. Tak naprawdę to dwa różne pojęcia, osobno definiowane przez ustawę Prawo o ruchu drogowym. Czym jest wobec tego zatrzymanie pojazdu? To unieruchomienie go, mogące (ale nie muszące) wynikać z warunków lub przepisów ruchu drogowego, trwające nie dłużej niż 1 minutę. Z kolei postój pojazdu jest unieruchomieniem go na dłużej niż 1 minutę. Ten stan rzeczy nie wynika przy tym z warunków lub przepisów ruchu drogowego. Różnicę najprościej wyjaśnić przykładami. Zatrzymanie pojazdu zazwyczaj następuje w korkach lub przy przepuszczaniu pieszych na przejściu, natomiast postój zawsze wynika z woli kierowcy, a nie przepisów – to po prostu zaparkowanie auta na określony czas.

Mandat za parkowanie. Gdzie nie można parkować auta?

Według przepisów postój pojazdu zabroniony jest w następujących miejscach:

 1. W miejscu utrudniającym wjazd lub wyjazd, w szczególności do i z bramy, garażu, parkingu lub wnęki postojowej;
 2. W miejscu utrudniającym dostęp do innego prawidłowo zaparkowanego pojazdu lub wyjazd tego pojazdu;
 3. Przed i za przejazdem kolejowym, po obu stronach drogi, na odcinku od przejazdu kolejowego do słupka wskaźnikowego z jedną kreską;
 4. W strefie zamieszkania w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu;
 5. Na obszarze zabudowanym, pojazdu lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 t lub o długości przekraczającej 12 m, poza wyznaczonymi w tym celu parkingami.

Oprócz tego postój (jak i zatrzymanie) niedozwolony jest na autostradzie lub drodze ekspresowej w innych miejscach niż wyznaczone w tym celu. Nieplanowany postój (np. w wyniku awarii auta) wiąże się z koniecznością usunięcia pojazdu z jezdni wraz z ostrzeżeniem o tym fakcie pozostałych uczestników ruchu drogowego.

Oczywiście podczas szukania miejsca do zaparkowania należy mieć na względzie znaki drogowe regulujące możliwość pozostawienia auta. Dwa najpopularniejsze to znak B-35 „zakaz postoju” (jedna ukośna czerwona linia na niebieskim tle) i B-36 „zakaz zatrzymywania się” (dwie krzyżujące się czerwone linie na niebieskim tle). Odrębne przepisy obowiązują też w strefie zamieszkania (niebieski znak D-40) – samochód można tam zaparkować tylko w miejscach do tego wyznaczonych.

Mandat za parkowanie
Znaki zabraniające zatrzymywania się i postoju spotykane są na każdym kroku, nie tylko w obszarach miejskich.

Mandat za złe parkowanie – ile wynosi w 2023 roku?

Obecny taryfikator mandatów przewiduje wiele mandatów za złe parkowanie. Wysokość kary zależna jest od miejsca, w którym nieprawidłowo zaparkowaliśmy, oraz mogących wynikać z tego konsekwencji (np. pogorszenia płynności ruchu drogowego). Oto aktualne stawki mandatów za złe parkowanie w 2023 roku.

 • Zatrzymanie lub postój pojazdu w warunkach, w których nie jest on z dostatecznej odległości widoczny dla innych kierujących lub powoduje utrudnienie ruchu: 100-300 zł
 • Niezachowanie wymaganego odstępu za poprzedzającym pojazdem przez kierującego pojazdem w tunelu, podczas zatrzymania wynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego: 100 zł
 • Zatrzymywanie pojazdu na przejeździe kolejowym lub tramwajowym, na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu lub skrzyżowania: 300 zł
 • Zatrzymywanie pojazdu na przejściu dla pieszych lub na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem, a na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu – także za nimi: 100-300 zł
 • Zatrzymywanie pojazdu w tunelu, na moście lub na wiadukcie: 200 zł
 • Zatrzymywanie pojazdu na jezdni wzdłuż linii ciągłej oraz w pobliżu jej punktów krańcowych, jeżeli kierujący pojazdami wielośladowymi są zmuszeni do najeżdżania na tę linię: 100 zł
 • Zatrzymywanie pojazdu na jezdni obok linii przerywanej wyznaczającej krawędź jezdni oraz na jezdni lub na poboczu obok linii ciągłej wyznaczającej krawędź jezdni: 100 zł
 • Zatrzymywanie pojazdu w odległości mniejszej niż 10 m od przedniej strony znaku lub sygnału drogowego, jeżeli pojazd je zasłania: 100 zł
 • Zatrzymywanie pojazdu przy lewej krawędzi jezdni: 100 zł
 • Zatrzymywanie pojazdu na pasie między jezdniami: 100 zł
 • Zatrzymywanie pojazdu w odległości mniejszej niż 15 m od słupka lub tablicy oznaczającej przystanek, a na przystanku z zatoką – na całej jej długości: 100 zł
 • Zatrzymywanie pojazdu w odległości mniejszej niż 15 m od punktów krańcowych wysepki, jeżeli jezdnia z prawej jej strony ma tylko jeden pas ruchu: 100 zł
 • Zatrzymywanie pojazdu na drodze dla rowerów, pasie ruchu dla rowerów lub w śluzie rowerowej, z wyjątkiem roweru: 100 zł
 • Brak sygnalizowania lub niewłaściwe sygnalizowanie postoju pojazdu z powodu uszkodzenia lub wypadku: 150 zł
 • Naruszenie warunków dopuszczalności zatrzymania lub postoju pojazdu na chodniku: 100 zł
 • Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu na jezdni jak najbliżej jej krawędzi i równolegle do niej: 100 zł
 • Naruszenie obowiązku umieszczania pojazdu (z wyjątkiem pojazdu zaprzęgowego) poza jezdnią w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym: 150-300 zł
 • Naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających wjazd lub wyjazd: 100 zł
 • Naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających dostęp do innego prawidłowo zaparkowanego pojazdu lub wyjazd tego pojazdu: 100 zł
 • Naruszenie zakazu postoju przed lub za przejazdem kolejowym na odcinku od przejazdu do słupka wskaźnikowego z jedną kreską: 100 zł
 • Naruszenie zakazu postoju w strefie zamieszkania w miejscach innych niż wyznaczone: 100 zł
 • Naruszenie zakazu postoju na obszarze zabudowanym pojazdu lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 ton lub o długości przekraczającej 12 m: 200-300 zł
 • Posługiwanie się przez osobę do tego nieuprawnioną kartą parkingową i jednocześnie niestosowanie się do znaków drogowych – D-18 „parking” lub D-18b „parking zadaszony”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29, albo D-18a „parking – miejsce zastrzeżone”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29, P-18 „stanowisko postojowe” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej” albo P-20 „koperta” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej”, umieszczonego samodzielnie bez znaku pionowego D-18, D-18a lub D-18b: 1200 zł

Aktualny taryfikator mandatów. Ile zapłacisz za wykroczenia?

Mandat za parkowanie na chodniku lub zakazie – ile maksymalnie zapłacimy?

Niewłaściwe zaparkowanie pojazdu może wobec tego skutkować mandatem w wysokości 100-300 zł. Ze znacznie poważniejszymi konsekwencjami trzeba się liczyć, gdy bez wymaganych dokumentów zaparkujemy na miejscu przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych – mandat wtedy wyniesie 1200 zł. Podobne kary grożą za posługiwanie się fałszywą kartą parkingową.

Mandat za parkowanie
Kierowca może też otrzymać mandat za parkowanie zbyt blisko skrzyżowania, przejścia dla pieszych, przejazdu kolejowego i innych elementów infrastruktury drogowej.

Punkty karne za złe parkowanie. Są, i to niemało!

Za nieprawidłowe parkowanie dostaniemy również punkty karne. Najmniej, bo 1 punkt karny, grozi za niedostosowanie się do znaków zakazu postoju i zatrzymania się. 6 punktów otrzymamy z kolei za parkowanie na miejscu dla niepełnosprawnych. Zatrzymywanie się w tunelu, na moście, na wiadukcie, na przejeździe kolejowym lub tramwajowym, na przejściu dla pieszych i w niewłaściwej odległości od przejścia/skrzyżowania skutkuje przyznaniem 5 punktów karnych.

Mandat za parkowanie na zakazie/chodniku to nie wszystko

To nadal nie wszystkie konsekwencje nieprawidłowego parkowania. Źle zaparkowane auto może zostać odholowane, oczywiście na koszt właściciela. Będzie wtedy musiał zapłacić za lawetę (ok. kilkaset złotych) i postój na parkingu depozytowym (ok. kilkadziesiąt złotych za dobę). Przy zwlekaniu z zabraniem stamtąd samochodu może się zatem uzbierać pokaźna kwota.

Polecamy także:

Chcesz zaparkować na chodniku? Lepiej sprawdź rubrykę F.2!

Odmowa przyjęcia mandatu. Co się dzieje po nieprzyjęciu mandatu?

Nie przegap najnowszych artykułów! Obserwuj Wybór Kierowców na FACEBOOKU
NEWSY
Polecane
Wybór redakcji