NowościAktualnościITD dostanie nowe uprawnienia. Będzie łatwiej o mandat!

ITD dostanie nowe uprawnienia. Będzie łatwiej o mandat!

Wiele wskazuje na to, że niedługo posypie się więcej mandatów od ITD. Planowane jest poszerzenie uprawnień Inspekcji Transportu Drogowego, a to oznacza, że kierowcy będą musieli jeszcze bardziej uważać.

Już na wstępie warto zaznaczyć, że mandat od Inspekcji Transportu Drogowego to nic nowego w polskich przepisach. Choć zielono-białe pojazdy od lat budzą respekt na polskich drogach, nie wszyscy kierowcy zdają sobie sprawę z uprawnień przysługującym funkcjonariuszom ITD. W porównaniu z policją są one nieco ograniczone, szczególnie w zakresie samodzielnego karania mandatami (co wcale nie oznaczało, że trudno było otrzymać karę finansową od Inspekcji Transportu Drogowego).

ITD – za co może wystawić mandat?

Dotychczas funkcjonariusze ITD mieli prawo kontrolować kierowców w kilku konkretnych przypadkach. Wspomina o tym art. 129a ustawy Prawo o ruchu drogowym, który informuje, że Inspekcja Transportu Drogowego może sprawdzić kierującego pojazdem:

 • który wykonuje przewóz drogowy w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym;
 • w zakresie badania w celu ustalenia w organizmie zawartości alkoholu lub obecności środka działającego podobnie do alkoholu;
 • który naruszył przepisy ruchu drogowego, w przypadku zarejestrowania tego naruszenia przy użyciu przyrządów kontrolno-pomiarowych, przenośnych albo zainstalowanych w pojeździe albo na statku powietrznym urządzeń rejestrujących;
 • który rażąco naruszył przepisy ruchu drogowego lub spowodował zagrożenie jego bezpieczeństwa;
 • który wykonuje przewóz drogowy w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych;
 • który wykonuje transport odpadów w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Główny problem, z jakim zmaga się ITD, wynika ze sposobu karania kierowców przez tę instytucję. Nie mogą oni bowiem samodzielnie wystawiać mandatów, a jedynie „posiłkować się” wezwaniem policji lub skierowaniem sprawy do sądu – dopiero te dwa podmioty mają moc nałożenia na kierowcę kary finansowej.

Nowe uprawnienia ITD. Czego będą dotyczyć?

Właśnie ta kwestia ma się już niebawem zmienić, bowiem Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało projekt przepisów rozszerzających uprawnienia Inspekcji Transportu Drogowego w zakresie nakładania grzywien na kierujących pojazdami. W ich świetle, w razie stwierdzenia nieprawidłowości podczas kontroli, nie będą już musieli wzywać na miejsce funkcjonariuszy policji czy kierować sprawy o ukaranie do sądu. Kierowca otrzyma mandat bezpośrednio od ITD, co wg MSWiA usprawni i ułatwi pracę służb kontrolnych, także ograniczając tzw. papierologię wynikającą ze składaniem wniosków o ukaranie.

Ponadto planowane jest wydłużenie listy przypadków, za które ITD ma prawo ukarać mandatem. Ma to być 5 nowych sytuacji:

 • wyjazd na drogę pojazdem pomimo braku wymaganych dokumentów stwierdzających dopuszczenie do ruchu (a zatem i jazda bez ważnego badania technicznego);
 • używanie oleju opałowego do celów napędowych;
 • posługiwanie się dowodem rejestracyjnym z danymi, które nie odpowiadają stanowi faktycznemu;
 • prowadzenie pojazdu przez osobę niemającą stosownych uprawnień
 • korzystanie z pojazdu samochodowego w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.

Jak zapowiadane zmiany odczują zwykli kierowcy? Mandat od ITD faktycznie będzie łatwiej dostać, ale głównie ze względu na planowane wydłużenie listy wykroczeń kwalifikujących do ukarania przez Inspekcję Transportu Drogowego. Sama procedura wypisywania mandatów stanie się z kolei mniej czasochłonna – po prostu otrzymamy go bezpośrednio na kontroli, a nie po przyjeździe policji czy wydaniu wyroku przez sąd.

Polecamy także:

Jakie uprawnienia mają służby mundurowe w Polsce?

Nieoznakowane Vito ITD – skuteczny bat na kierowców!

Nie przegap najnowszych artykułów! Obserwuj Wybór Kierowców na FACEBOOKU
NEWSY
Polecane
Wybór redakcji