PoradyPoradyElektryczne hulajnogi - aktualne przepisy, limity mocy i prędkości (2024)

Elektryczne hulajnogi – aktualne przepisy, limity mocy i prędkości (2024)

Elektromobilność szturmem podbija Polskę. Jednak nie za sprawą aut zasilanych prądem, a elektrycznych hulajnóg oraz innych urządzeń transportu osobistego.

Obowiązujące od 20 maja 2021 r. przepisy dotyczące elektrycznych hulajnóg, urządzeń transportu osobistego (UTO, czyli np. elektryczna deskorolka lub tzw. kółko) oraz urządzeń wspomagających ruch (rolki, wrotki, deskorolka, hulajnoga tradycyjna) stanową odpowiedź na zmiany, jakie w ostatnich latach zaszły w sposobie poruszania się wielu osób po mieście. Wcześniejsze niedopasowanie przepisów do otaczającej nas rzeczywistości było źródłem wielu konfliktów – np. między pieszymi, a użytkownikowi hulajnóg, którzy w myśl prawa powinni korzystać z chodników, a nie dróg dla rowerów lub ulic. 

Definicje hulajnogi elektrycznej, urządzenia transportu osobistego (UTO) i urządzenia wspomagającego ruch (UWR):

Hulajnoga elektryczna to pojazd napędzany elektrycznie, dwuosiowy, z kierownicą, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe.
Urządzenie transportu osobistego (UTO) to pojazd napędzany elektrycznie, z wyłączeniem hulajnogi elektrycznej, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe.
Urządzenie wspomagające ruch (UWR) to urządzenie lub sprzęt sportowo–rekreacyjny przeznaczony do poruszania się osoby w pozycji stojącej, napędzane siłą mięśni.

Hulajnoga po ulicy
Jazda elektryczną hulajnogą po ulicy jest możliwa, o ile obok nie ma drogi dla rowerów, a ograniczenie prędkości wynosi 30 km/h. Urządzenia transportu osobistego w żadnej sytuacji nie mogą wjeżdżać na drogę.

Ustawodawcy uregulowali status hulajnóg elektrycznych, urządzeń transportu osobistego i urządzeń wspomagających ruch oraz zasady korzystania z tych urządzeń w ruchu drogowym. Urządzenia te zyskały swoją definicję (hulajnogi i UTO stały się pojazdami), a ich użytkownicy – prawa i obowiązki.

Elektryczna hulajnoga – dopuszczone wymiary, masa, moc i prędkość maksymalna, obowiązkowe wyposażenie

Od 2 listopada 2021 r. obowiązują przepisy określające wymogi techniczne i niezbędne wyposażenie dla hulajnóg elektrycznych i urządzeń transportu osobistego. Zgodnie z prawem długość hulajnogi elektrycznej lub urządzenia transportu osobistego (UTO) nie może przekraczać 1,4 m, szerokość – 0,9 m, a masa własna – 30 kg. W obecnym stanie prawnym nie wspomina się o limicie mocy, co jest istotne zwłaszcza w przypadku cięższych hulajnóg z amortyzacją obu kół.

Ponadto hulajnoga elektryczna powinna być wyposażona:

 • z przodu – co najmniej w jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej;
 • z tyłu – co najmniej w jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz co najmniej w jedno światło pozycyjne barwy czerwonej;
 • z boku – co najmniej w jedno światło odblaskowe barwy białej lub żółtej samochodowej, widoczne po obu stronach;
 • co najmniej w jeden skutecznie działający hamulec;
 • w dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku.

Z kolei urządzenie transportu osobistego powinno być wyposażone:

 • z przodu – co najmniej w jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej;
 • z tyłu – co najmniej w jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz co najmniej w jedno światło pozycyjne barwy czerwonej.

Światła pozycyjne oraz światła odblaskowe hulajnogi elektrycznej i UTO oświetlone światłem drogowym innego pojazdu powinny być widoczne w nocy przy dobrej przejrzystości powietrza z odległości co najmniej 150 m. Dopuszcza się migające światła pozycyjne. Z kolei światła czerwone nie mogą być widoczne z przodu hulajnogi lub UTO, a światła białe lub żółte selektywne – z tyłu. Dopuszcza się żeby światła te były zdemontowane, jeżeli kierujący nie jest obowiązany do ich używania podczas jazdy.

Hulajnoga elektryczna i UTO muszą mieć numer rozpoznawczy lub kod graficzny umożliwiający ich identyfikację – wybity lub w inny sposób umieszczony przez producenta na ramie lub innym podobnym podstawowym elemencie konstrukcyjnym. Każda hulajnoga elektryczna musi także posiadać podpórkę lub podpórki zapewniające stabilne ustawienie. W hulajnodze elektrycznej i urządzeniu transportu osobistego konstrukcja musi też ograniczać rozwijanie prędkości przekraczającej 20 km/h i zapewniać możliwość skutecznego hamowania. W przypadku starszych urządzeń nie należy przekraczać 20 km/h.

Elektryczna hulajnoga – przepisy, jazda po ulicy i drodze dla rowerów

Artykuł  33a prawa o ruchu drogowym, zatytułowany Obowiązki kierującego hulajnogą elektryczną, stanowi że:

1. Kierujący hulajnogą elektryczną jest obowiązany korzystać z jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h, w przypadku gdy brakuje drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów.
2.  Korzystanie z drogi dla pieszych przez kierującego hulajnogą elektryczną jest dozwolone wyjątkowo, gdy droga dla pieszych jest usytuowana wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h, i brakuje drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów.

Innymi słowy – kierujący hulajnogą powinien jechać drogą dla rowerów bądź pasem ruchu dla rowerów – nie przekraczając dozwolonych dla tego typu pojazdu 20 km/h – jeżeli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić. Jeżeli takich pasów nie ma, trzeba jechać ulicą – w przypadku, gdy obowiązuje na niej ograniczenie prędkości do 30 km/h. Jazda elektryczną hulajnogą po chodniku to wyjątek. Jest możliwa tylko, gdy brakuje „ścieżek”, a ruch pojazdów na ulicy jest dozwolony z prędkością wyższą niż 30 km/h. W takiej sytuacji jadąc po chodniku należy ustępować pierwszeństwa pieszym i jechać z prędkością zbliżoną do tempa pieszych.

A co w sytuacji, gdy nie ma drogi dla rowerów oraz chodnika, a dozwolona prędkość na danym odcinku jezdni wynosi 50 km/h lub więcej? Niestety jasnej odpowiedzi nie ma, a zdania okazują się podzielone – Ministerstwo Infrastruktury stwierdziło, że korzystanie z jezdni nie jest wówczas możliwe, natomiast policja i biegły sądowy mają inne zdanie. Nie wdając się w prawne zawiłości – decydując się na taki krok, warto kierować się zasadą zdrowego rozsądku oraz bezpieczeństwem swoim i innych użytkowników drogi.

Elektryczna hulajnoga – uprawnienia

Osoby w wieku powyżej 18 lat nie muszą mieć uprawnień do jazdy elektryczną hulajnogą. Dzieci w wieku 10-18 lat muszą mieć kartę rowerową lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Dzieci w wieku poniżej 10 lat mogą używać hulajnogi elektrycznej jedynie w strefie zamieszkania, pod opieką dorosłego.

Elektryczna hulajnoga - jazda po chodniku
Kiedy jedziemy hulajnogą po chodniku, musimy ustępować pierwszeństwa pieszym. Obowiązuje nas też ograniczenie prędkości – ustawa mówi, że powinniśmy jechać w tempie zbliżonym to ruchu pieszych. W praktyce powinno to oznaczać ok. 6 km/h. Niektóre hulajnogi mają tryby jazdy umożliwiające ograniczenie prędkości do tego poziomu.

Jeżeli zamierzamy zmienić kierunek jazdy lub pas ruchu, należy zrobić to zawczasu i wyraźnie sygnalizować nasze zamiary – zwykle trzeba zrobić to ręką, bo jednoślady nie posiadają kierunkowskazów. Podczas wyprzedzania innych jednośladów czy kolumny pieszych trzeba zachować przynajmniej 1 metr odstępu.

Przepisy dotyczące jazdy urządzeniami transportu osobistego (UTO) są podobne jak w przypadku hulajnóg – narzucono konieczność jazdy drogami dla rowerów z prędkością do 20 km/h, konieczność posiadania uprawnień przez osoby w wieku poniżej 18 lat. Jadąc po chodniku trzeba ustępować pierwszeństwa pieszym i poruszać się z prędkością zbliżoną do ich tempa. W żadnej sytuacji kierujący UTO nie mogą korzystać z jezdni (a więc także z pasa ruchu dla rowerów)!

Do korzystania z urządzeń wspomagających ruch nie są potrzebne jakiekolwiek uprawnienia. Nie występują też ograniczenia wiekowe. Trzeba jednak poruszać się chodnikiem, drogą dla pieszych, a w przypadku drogi dla rowerów pamiętać o obowiązku ruchu prawostronnego (czyli jechać jak najbliżej prawej krawędzi drogi).

Czy jeżdżąc hulajnogą lub UTO trzeba używać kasku? Prawo tego nie wymaga, ale zdrowy rozsądek – jak najbardziej. Większość z rowerzystów czy użytkowników hulajnóg, którzy trafiają na SOR, w chwili wypadku nie miała na głowie kasku. To chyba najlepszy argument za używaniem choćby najtańszej i najprostszej ochrony głowy.

Elektryczna hulajnoga - uprawnienia
Elektryczne hulajnogi oraz UTO w świetle prawa stały się pojazdami o statusie zbliżonym do roweru, co sprawia, że kierujący nimi, jeżeli nie skończyły 18 lat, muszą mieć uprawnienia. Wykupienie ubezpieczenia OC nie jest obowiązkowe, ale warto się na to zdecydować. W przeciwnym razie za szkody powstałe w wyniku zawinionej przez nas kolizji z pieszymi czy samochodami będziemy musieli zapłacić z własnej kieszeni.

Hulajnogi i UTO można parkować na chodniku – w miejscu do tego przeznaczonym, a gdy takie nie występuje – równolegle i jak najbliżej zewnętrznej krawędzi chodnika najbardziej oddalonej od jezdni, pod warunkiem, że nie obowiązuje zakaz postoju lub zatrzymywania się, a także szerokość chodnika pozostawiona dla pieszych nie jest mniejsza niż 1,5 m. Za złamanie tych nakazów grozi mandat, a w skrajnej sytuacji usunięcie pojazdu, co będzie kosztowało ponad 100 zł oraz dodatkową opłatę za każdą dobę przechowywania.

Warto wiedzieć: Porzucenie hulajnogi grozi mandatem! Jak parkować hulajnogę elektryczną?

Użytkownikowi elektrycznej hulajnogi przepisy zabraniają:

– kierowania w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu
– ciągnięcia lub holowania innego pojazdu
– przewożenia innej osoby, zwierzęcia lub ładunku
– jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach
– czepiania się pojazdów
– jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu
– ciągnięcia za pojazdem kierującego hulajnogą elektryczną lub UTO, osoby poruszającej się przy użyciu UWR, osoby na sankach lub innym podobnym urządzeniu, zwierzęcia lub ładunku

Elektryczna hulajnoga lub UTO z siodełkiem

Warto zwrócić uwagę na definicję hulajnogi czy urządzenia wspomagającego ruch. Wyraźnie zaznaczono w nim, że nie mogą być wyposażone w siodełko! Powstała w efekcie swoista luka prawna. Urządzenia z siodełkiem, nierzadko kupowane przez starsze osoby, w świetle prawa podchodzą pod motorower, ale nie spełniają kryteriów dotyczących motoroweru. Co gorsza – nie można ich zarejestrować i wykupić polisy OC. Ubezpieczenie mogłoby się przydać, bo sprawy komplikują się w przypadku zdarzenia drogowego z udziałem kierującego hulajnogą z siodełkiem.

Data aktualizacji: 11 kwietnia 2023 r.

Nie przegap najnowszych artykułów! Obserwuj Wybór Kierowców na FACEBOOKU

20 KOMENTARZE

 1. Wobec powyższego : jak traktować hulajnogę z siedzeniem, skoro z definicji nie ma ona siedzenia ?
  Jak skuter ?
  Co za tym idzie, i co to zmienia ?

 2. Co w Przypadku hulajnogi el. gdy mieszkam na wsi i jest tylko droga o dop .szybkosci powyżej 30 km/godz i nie ma chodnika ani pasa dla rowerów? Jak dojechać do sklepu..znajomych czy kościoła gdy mam trudności z chodzeniem. ? Rowery mogą jeżdzić A hulajnogi nie? Czyli kupiona hulajnogą można tylko po podwórku lub pokoju? Albo zamienić na nie ekologiczny skuter spalinowy ..? Dlaczego nie zrównać przepisów o el. hulajngach z rowerami tylko wymyślać jakieś dziwaczne przepisy nastwione na mandaty? Ktoś za to wymyślanie dostaje naszą forsę.

  • hulajnogąą możesz jeździć na każdej drodze
   W ustawie niema nic o zakazie jazdy na drodze o prędkości powyżej 30 km/h
   jest tylko nakaz jazdy ulica gdy prędkość jest poniżej 30 km/h i warunkowo możesz jeździć chodnikiem jak prędkość jest > 30

 3. @Roman, po co kupowałeś drogi gadżet jak wiedziałeś, że nie możesz go używać? Dla szpanu? Rower nie wystarczył? A teraz pretensje. Hulajnoga zawsze była pojazdem rozrywkowym, brakowało w niej podstawowych zabezpieczeń, hamulców, amortyzatorów, bez których jest po prostu niebezpieczna w zaskakujących sytuacjach drogowych. Przez nowomodne zabaweczki coraz inni mają coraz trudniej.

  • po co pedałować rowerem i szukać gdzie go zaparkować skoro hulajnogą elektryczną nie muszę i mogę ją złożyć i schować

   „brakowało w niej podstawowych zabezpieczeń” tak ale teraz te zabezpieczenia są, jeśli chodzi o elektryczne
   zrównanie przepisów z rowerami nie było by złym pomysłem

   Skoro brakowało zabezpieczeń to zapewne autorowi wpisu chodziło o hulajnogi zwykłe – zwykła hulajnoga którą siłą napędową jest odpychanie nogą, jest wnioskując niebezpieczna w sytuacjach drogowych, to już rowery są niebezpieczniejsze niż te hulajnogi zwykłe – ponadto chyba mało kto jeśli w ogóle ktoś kiedyś używał zwykłej hulajnogi do jazdy ulicą, tak jak robią to rowery

   jeśli hulajnogi elekryczne są takie złe to niech w ogóle zakażą produkcji
   tylko wtedy rowery też by chyba trzeba zakazać

 4. hulajnoga elektryczna to własciwie taki mini skuter jeśli mówić o tych masywniejszych bez siedzeń w niektórych
  więc inne osobne przepisy chyba mało przydatne i sensowne
  pozatym rowery też często nieprzestrzegają przepisów, olewają
  a niby hulajnogi gorsze

 5. Całe szczęście, że powstał taki przepis zakazujący poruszania się hulajnogą po ulicy. W dużych miastach to była prawdziwa plaga. Ktoś musi w końcu myśleć za tych, którym myślenie najwyraźniej sprawia trudności.

  • Nie ma przepisu zakazującego jazdy ehulajnogą po ulicy. Jest tylko przepis, który nakazuje jazdę infrastrukturą rowerową. Ale jeśli takowej nie ma, to ehulajnogą można jechać jezdnią, a jeśli na jezdni obowiązuje prędkość powyżej 30 km/h to można też pojechać chodnikiem.

  • Potrafią nagle skręcić z chodnika na przejście dla pieszych {akurat było to na przejściu tylko i wyłącznie dla pieszych }wprost pod nadjeżdżający samochód . Kierowca nawet nie mógł się domyślać o zamiarze jadącego na hulajnodze elektrycznej .Na zwróconą uwagę że nie można tak wtargnąć na przejście pani się odszczekała ,na szczęście nic się nie stało,ale nerwy były…

 6. Autor artykułu jak i wielu komentujących ma problem ze zrozumieniem prostych słów języka polskiego.
  Hulajnoga elektryczna jest obecnie pojazdem, którym można poruszać się podobnie jak rowerami. Wyjątkowo przepisy dopuszczają jazdę hulajnogą elektryczną po chodniku a nie na odwrót. Podkreślam, że hulajnogą elektryczną można poruszać się po jezdni, pasach dla rowerzystów i w określonych sytuacjach po chodniku.
  Podkreślam również że przepisy nie zakazują elektrycznym hulajnogą korzystania z jezdni!

  „…2. Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego hulajnogą elektryczną jest dozwolone
  wyjątkowo, gdy chodnik jest usytuowany wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą
  niż 30 km/h, i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów.
  3. Kierującemu hulajnogą elektryczną zabrania się:
  1) ciągnięcia lub holowania innego pojazdu;
  2) przewożenia innej osoby, zwierzęcia lub ładunku.”

 7. Ktoś mi może wytłumaczyć wkońcu czy można jeździć hulajnogą elektryczną po ulicy czy nie , ale każdej ulicy, czy to gminnej,powiatowej? Bo to jest trochę niezrozumiałe te przepisy. Ja nie wydałem 1099 zł na hulajke żeby tylko nią sobie pojeździć pobawić się tylko żeby ułatwiała mi docieranie do różnych miejsc bo po to ona jest i to jest pojazd z wszystkimi wymaganiami, hamulec,światło,klakson.Rozumiem że mogę ją sprzedać albo jeździć tylko po pokoju lub podwórku jak nie można jeździć po ulicy bo tylko po to ją kupywałem.Przepisy nie są sprawiedliwe.Może wkońcu by się za rowerzystów wzięli, 3/4 rowerów nie ma sprawnych hamulcy, światła.Ile jest takich filmów na youtube że rowerzysta uderza w samochód który nagle wyjechał z skądś,a rowerzysta nic nie może zrobić bo albo słaby hamulec albo WOGÓLE GO NIE MA!! Albo umnie na zadupiu co wieczór ktoś jedzie rowerem bez światła, aż strach pomyśleć co się może stać…gdzie tu bezpieczeństwo? Pozdrawiam

 8. Nie rozumiem tego, zaczęli produkować elektryczne pojazdy czterokołowe, aby zmniejszyć przede wszystkim emisje co2, więc nadszedł pomysł aby zrobić hulajnogi które też mogą posłużyć jako źródło transportu. Po co dawać jakieś limity wagi hulajnogi, skoro jest dużo hulajnóg które zamiast dużej prędkości mają bardzo pojemne baterie które na pewno wystarczą na długą jazdę, w tych zwykłych hulajnogach z salonu znajdziemy baterie które dadzą rade przejechać 20-40km zamiast 80-150km. niektóre materiały które zostały użyte do zbudowania wytrzymałej konstrukcji też ważą, aby jazda była bezpieczna, aby było małe prawdopodobieństwo pęknięcia lub załamania się hulajnogi. A co do wagi bezpieczeństwo jest najważniejsze i większe masy hulajnóg przyczyniają się do większego nacisku na powierzchnie, co idzie na to że jest małe prawdopodobieństwo stracenia trakcji lub wpaście w poślizg. Teraz druga sprawa, chcieli aby jazda była ekologiczna, to dlaczego chcą dać limit prędkości, hulajnoga też może się dobrze sprawdzić aby szybko i sprawnie gdzieś dojechać (Oczywiście stosując się do panujących ograniczeń prędkości na drogach oraz całego ruchu drogowego), niektóre hulajnogi posiadają to co posiada pojazd czterokołowy (Światła przednie, światła tylnie, klakson, kierunkowskazy i inne) a ich duże i szerokie opony sprawiały by że hulajnoga nie sprawiała trudności oraz niebezpieczeństw na drodze, nawet przy dużych prędkościach.

  Hulajnoga nie jest złym źródłem transportu, lecz panujące ograniczenia (Waga, prędkość oraz wielkość) nie są umysłowo logiczne, bo jest to wymysł całego rządu który cały czas dźwiga ceny w górę bo mało im kasy nie powiem gdzie. Czekam aż przepisy się zmienią i szybkie hulajnogi które będzie można prowadzić z prawo jazdami kat. AM będą legalne na drogach.

 9. Na urodziny kupiliśmy mamie MES1202H i fajnie się sprawdza. Jest siodełko, koszyk i prędkość, którą mama ogarnia. Dojeżdża sobie na działkę i do koleżanek i widzę, że sprawia jej to radość

 10. Mam hulajnogę elektryczną na szerokich kołach z siedzeniem.Ostatnio zatrzymał mnie policjant i zakazał dalszej jazdy,twierdząc że to nie jest hulajnoga tylko motorower,który powinien mieć zielone tablice i opłacone OC.
  Co mam robić?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

NEWSY
Polecane
Wybór redakcji