NowościAktualnościDuże zmiany w punktach karnych (2022). Dla wielu to utrata prawa jazdy!

Duże zmiany w punktach karnych (2022). Dla wielu to utrata prawa jazdy!

Kierowcy z punktami karnymi od 17 września muszą mieć się na baczności – odtąd łatwiej będzie je zdobyć i o wiele trudniej zlikwidować. Oto szczegóły najbliższych zmian w punktach karnych.

17 września 2022 r. będzie kolejną przełomową datą dla kierowców, bowiem od tego dnia zacznie być respektowana tzw. recydywa mandatowa, przewidująca podwójne stawki mandatów za popełnione drugi raz (w ciągu 2 lat) najcięższe przewinienia drogowe. To jednak zaledwie część zmian, jakie nastąpią tego dnia w kodeksie drogowym. Istotne korekty dotkną kwestie punktów karnych – zarówno w wymiarze ich przyznawania, jak i późniejszej likwidacji.

Limit punktów karnych po 17.09.2022 – ile wynosi?

„Nieruszony” pozostanie limit punktów karnych, którego przekroczenie wiąże się z zatrzymaniem prawa jazdy. Nadal będą to 24 punkty (20 punktów w przypadku kierowcy posiadającego prawo jazdy krócej niż rok, z tym że po uzbieraniu tylu punktów młody kierowca straci dokument, a nie zostanie mu zatrzymany). Automatyczne wykasowanie ich z konta od 17 września 2022 r. nastąpi nie po roku, a po dwóch latach od – co ważne – daty opłacenia mandatu, a nie jego otrzymania.

Co ze szkoleniami redukującymi punkty karne?

Nowe zasady eliminują przy tym możliwość systematycznego kasowania najstarszych punktów karnych. Znikną bowiem przeznaczone temu celowi szkolenia, dzięki którym można raz na pół roku odjąć ze swojego konta 6 punktów karnych (o ile ma się prawo jazdy dłużej niż rok). Jeśli wobec tego kierowca przekroczy limit 24 punktów, zostanie skierowany na kurs reedukacyjny do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, którego będzie musiał zaliczyć w miesiąc. Długość kursu ustalono na 28 godzin, a cenę na ok. 500 zł. Dodatkowy koszt obejmuje obowiązkowe wykonanie badań psychologicznych (200 zł).

Jak zapisać się na kurs redukujący punkty karne?

Zaliczenie kursu wiąże się ze zlikwidowaniem wszystkich punktów karnych z konta. Jeśli jednak nierozsądny użytkownik dróg ponownie przekroczy dozwolony limit w ciągu 5 lat, definitywnie straci prawo jazdy i „odzyska” je wyłącznie drogą ponownego zapisania się na kurs nauki jazdy.

Za te wykroczenia otrzymasz 15 punktów karnych (Lista 2022)

Wydłużony czas „zalegania” punktów karnych i trudniejsze możliwości ich likwidacji powinny budzić respekt wśród niepokornych kierowców jeszcze z innego powodu. 17 września 2022 r. pojawią się nowe stawki kar w tzw. punktowniku i tym samym zwiększy się liczba punktów karnych za jedno przewinienie – z 10 do 15. Maksymalnym wymiarem objęto przy tym aż 21 drogowych wykroczeń. Wystarczy popełnić dwa z nich (lub nawet jedno i drugie, za które grozi do 9 punktów), by trafić na kurs do WORD-u. Oto pełna lista wykroczeń, za które grozi przyznanie 15 punktów karnych:

 • sprowadzenie katastrofy w ruchu, sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu, spowodowanie wypadku w ruchu;
 • kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu;
 • kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego;
 • nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku;
 • używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim;
 • omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu;
 • wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi;
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo na nie wchodzącemu;
 • niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia;
 • niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu;
 • niezastosowanie się do sygnałów świetlnych;
 • niezastosowanie się do sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym;
 • niezastosowanie się sygnałów i poleceń dawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego;
 • przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 70 km/h;
 • niestosowanie się do znaku B-25 lub B-26 zakaz wyprzedzania;
 • naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone;
 • naruszenie wjeżdżania na przejeździe kolejowym za sygnalizator przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych, lub za inne urządzenie nadające te sygnały;
 • naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy;
 • jazda autostradą lub drogą ekspresową w kierunku przeciwnym niż wynikający z ustawy lub znaków drogowych;
 • przewożenie więcej niż dwojga dzieci w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami;
 • przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu, bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi 10 osób lub więcej.
Redakcja poleca:

Jakie mandaty zapłacą kierowcy-recydywiści po 17.09.2022 r.?

Aktualny taryfikator mandatów (2022)

Nie przegap najnowszych artykułów! Obserwuj Wybór Kierowców na FACEBOOKU
NEWSY
Polecane
Wybór redakcji