PoradyPoradySkrzyżowanie z drogą podporządkowaną – kto ma pierwszeństwo?

Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną – kto ma pierwszeństwo?

W Polsce aż roi się od skrzyżowań z drogami podporządkowanymi, a mimo to nie każdy jest pewien, kto ma na nich pierwszeństwo przejazdu. Rozwiewamy wszelkie wątpliwości na ten temat.

Kierowcy z biegiem lat nabierają wprawy w kierowaniu pojazdem i z reguły nie mają problemów z błyskawicznym interpretowaniem przepisów nawet na ruchliwych odcinkach drogowych. Liczne zapytania o teoretycznie podstawowe kwestie odnośnie przepisów każą jednak sądzić, że czasami ta wiedza wymaga odświeżenia. Między innymi tak jest w przypadku skrzyżowania z drogą podporządkowaną. W Polsce jest ich pełno, jednakże nie mają one ujednoliconego oznakowania, co powoduje zamęt u kierujących. W tym materiale wyjaśnimy, czym jest skrzyżowanie z drogą podporządkowaną i jak się po nim poruszać (kto ma pierwszeństwo, a kto musi go udzielić).

Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną – co to takiego?

Według aktualnej definicji, skrzyżowaniem jest „część drogi będąca połączeniem dróg albo jezdni jednej drogi w jednym poziomie, z wyjątkiem połączenia drogi o nawierzchni twardej z drogą o nawierzchni gruntowej lub z drogą wewnętrzną”. Droga podporządkowana także ma swoją definicję. Nazywamy nią „drogę (wytyczony pas terenu), na której kierujący zbliżający się do skrzyżowania z drogą główną zobowiązany jest ustąpić pierwszeństwa pojazdom jadącym tą drogą”. Co ważne, według prawa nie istnieje jedno konkretne skrzyżowanie drogą podporządkowaną. Takowe może przybierać wiele form. Droga podporządkowana może łączyć się z drogą główną z jednej strony lub z obydwu, także w niewielkiej odległości od siebie. Nie musi nawet tego robić pod kątem prostym. Między innymi z tych powodów skrzyżowanie z drogą podporządkowaną może być oznakowane na kilka sposobów.

Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną
Znaki A-6 „Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną” znajdziemy głównie poza obszarem zabudowanym, choć prawo dopuszcza też ich stosowanie w zabudowanym. W dwóch przypadkach – na drodze dwujezdniowej (jeśli dopuszczalna prędkość wynosi ponad 60 km/h) oraz gdy istnieje potrzeba nadania pierwszeństwa drodze tylko na jednym skrzyżowaniu.

Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną – znak. Jak je rozpoznać?

Najczęściej obecność skrzyżowania z drogą podporządkowaną regulują trzy znaki ostrzegawcze A-6, informujące o położeniu drogi podporządkowanej (lub dróg podporządkowanych) względem drogi głównej. Oznakowanie jest następujące:

  • znak A-6a: skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach;
  • znak A-6b: skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po prawej stronie;
  • znak A-6c: skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po lewej stronie;
  • znak A-6d: wlot drogi jednokierunkowej z prawej strony;
  • znak A-6e: wlot drogi jednokierunkowej z lewej strony.
Znak A-6a
Znak A-6a (skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach)
Znak A-6b
Znak A-6b (skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po prawej stronie)
Znak A-6c
Znak A-6c (skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po lewej stronie)
Znak A-6d
Znak A-6d (wlot drogi jednokierunkowej z prawej strony)
Znak A-6e
Znak A-6e wlot drogi jednokierunkowej z lewej strony) 

Przepisy dopuszczają również możliwość oznakowania skrzyżowań z drogami podporządkowanymi żółtymi tabliczkami T-6, które dokładniej obrazują układ dróg i ułatwiają rozeznanie się w bardziej skomplikowanych skrzyżowaniach.

Znak T-6a
Znak T-6a – tabliczka wskazująca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie (umieszczana na drodze z pierwszeństwem)
Znak T-6b
Znak T-6b (tabliczka wskazująca układ dróg podporządkowanych)
Znak T-6c
Znak T-6c – tabliczka wskazująca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie (umieszczana na drodze podporządkowanej)
Znak T-6d
Znak T-6d (tabliczka wskazująca prostopadły przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie oraz układ dróg podporządkowanych)

Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną – kto ma pierwszeństwo?

Już definicja drogi podporządkowanej wyjaśnia kwestię pierwszeństwa poruszających się po niej kierowców. W świetle prawa powinni oni ustąpić pierwszeństwa przejazdu pojazdom poruszającym się po drodze głównej. Takowa na znakach A-6 i tabliczkach T-6 zaznaczona jest grubszą linią, natomiast cienka linia oznacza drogę podporządkowaną. By jeszcze ułatwić „życie” kierowcom jadącym drogą podporządkowaną, przed skrzyżowaniem z drogą główną z reguły stoją znaki A-7 „ustąp pierwszeństwa” lub D-20 „STOP”, natomiast poruszający się główną trasą o pierwszeństwie przejazdu mogą zostać poinformowani znakami D-1 „droga z pierwszeństwem”. Nie stosuje się go jedynie na skrzyżowaniach z ruchem okrężnym i drogach dla rowerów.

Wobec tego kierowca jadący drogą podporządkowaną w pierwszej kolejności musi ustąpić pierwszeństwa pojazdom poruszającym się drogą główną (z lewej i prawej strony), natomiast w przypadku pozostałych użytkowników dróg (wyjeżdżających np. z innej drogi podporządkowanej na skrzyżowaniu) musi stosować się do zasady pierwszeństwa z prawej strony. Obowiązuje ona także kierowców jadących drogą główną, z tym że muszą oni przepuścić pojazdy z prawej strony, jeśli również znajdują się one na drodze głównej (np. na skrzyżowaniu, gdzie przebieg drogi głównej reguluje tabliczka T-6a/T-6c). Muszą także ustąpić pierwszeństwa pojazdowi uprzywilejowanemu na sygnale (nawet jeśli nadjeżdża on z drogi podporządkowanej).

Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną
Na nietypowych skrzyżowaniach szczególną ostrożność powinni zachować kierowcy wjeżdżający na nie z drogi podporządkowanej.
Polecamy także:

Więcej na temat drogi podporządkowanej i obowiązujących na niej przepisach

Skrzyżowanie dróg – co nim jest w praktyce?

Nie przegap najnowszych artykułów! Obserwuj Wybór Kierowców na FACEBOOKU
NEWSY
Polecane
Wybór redakcji