PoradyPoradyOznaczenia dróg w Polsce. Co mówią znaki z numerem drogi?

Oznaczenia dróg w Polsce. Co mówią znaki z numerem drogi?

W Polsce jest wiele znaków drogowych określających kategorię drogi. Oto najważniejsze oznaczenia dróg w Polsce.

Jeżdżąc po Polsce nie sposób nie zauważyć znaków informujących o numerze danej drogi. Jest ich naprawdę sporo. Niektóre zawierają oznaczenia składające się z liter i cyfr (np. A2, S7), niektóre – wyłącznie z cyfr lub liczb (np. 9, 74, 724). W dodatku różnią się od siebie kolorami, stąd część kierowców dzieli drogi na żółte, czerwone, zielone lub niebieskie. Innym, mniej dostrzegalnym detalem, jest jeszcze obwódka znaku z numerem drogi: może być czarna, biała lub czarno-biała. Jak się okazuje, każde z tych oznaczeń dróg ma swoje konkretne znaczenie i dobrze by było, gdyby kierowca potrafił je rozróżnić. Bardzo często informują one bowiem o dozwolonej prędkości lub dopuszczalnym docisku osi pojazdu na drodze. Jak wobec tego czytać oznaczenia dróg w Polsce? Poniżej wszystkie szczegóły.

Droga publiczna i droga wewnętrzna – czym się różnią?

W Polsce drogi dzielą się na drogi publiczne i drogi wewnętrzne. Pierwsze z nich są własnością Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, natomiast za drogi wewnętrzne odpowiada właściciel lub zarządca terenu, na którym jest ona usytuowana. Tym samym jest on odpowiedzialny za utrzymanie drogi wewnętrznej w dobrej kondycji. Należą do nich wszystkie drogi (a także ścieżki rowerowe i parkingi) nie mające statusu dróg publicznych oraz nie znajdujące się w ich pasie drogowym.

Kategorie dróg publicznych w Polsce

Aby droga została uznana za publiczną, musi spełniać założenia którejś z kategorii dróg publicznych, które wyróżnia ustawa o drogach publicznych. Dzielą się one na:

 1. Drogi gminne (zarządzane przez wójta lub burmistrza/prezydenta miasta);
 2. Drogi powiatowe (zarządzane przez zarząd powiatu);
 3. Drogi wojewódzkie (zarządzane przez zarząd województwa);
 4. Drogi krajowe (zarządzane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad).

Jeśli droga publiczna (poza autostradą i drogą ekspresową) przebiega przez obszar miasta na prawach powiatu, jej zarządcą zostaje prezydent tego miasta. Z kolei zarządcą dróg krajowych (oprócz autostrad i „ekspresówek”) oraz wojewódzkich może też zostać zarząd związku metropolitalnego.

Oznaczenia dróg w Polsce
Zarówno autostrady, jak i drogi ekspresowe zaliczane są do kategorii dróg krajowych. Mogą być nimi też zwykłe drogi jednojezdniowe, także w obszarze zabudowanym.

Klasy dróg publicznych w Polsce

Według rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych, do dróg publicznych można zaliczyć zarówno drogi zamiejskie i ulice, jak i drogi przydzielane do wyróżnianych przez tą ustawę klas. Określają one warunki oraz parametry techniczne wynikające z cech funkcjonalnych drogi. Co ciekawe, każda kategoria dróg nie musi mieć przydzielonej jednej klasy, a mogą spełniać wymagania kilku klas. Tak się prezentuje podział klasowy dróg w Polsce:

 • droga klasy A – autostrada;
 • droga klasy S – droga ekspresowa;
 • droga klasy G – droga główna;
 • droga klasy GP – droga główna ruchu przyspieszonego;
 • droga klasy Z – droga zbiorcza;
 • droga klasy L – droga lokalna;
 • droga klasy D – droga dojazdowa.

Do kategorii dróg krajowych zaliczają się głównie drogi klasy GP, ale też A, S oraz G. Drogami wojewódzkimi mogą być drogi klasy G, GP oraz Z, powiatowymi – drogi klasy Z, G, GP oraz L, a gminnymi – drogi klasy D, L, Z, G oraz GP.

Oznaczenia dróg w Polsce. Co mówi numer drogi?

Zgodnie z założeniami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom, każda droga musi mieć nadany swój indywidualny numer niezbędny m.in. do oznaczenia jej na mapie, a także celem spełnienia założeń prawnych dotyczących oznakowania dróg. Służą do tego cyfry, liczby lub kombinacje literowo-cyfrowe. Każda kategoria drogi ma przypisany swój konkretny sposób numeracji.

Oznaczenia dróg w Polsce
Rodzaj drogi najłatwiej odróżnić po kolorze znaku z jej numerem: czerwony oznacza drogi krajowe, a żółty – wojewódzkie.

Numeracja dróg. Jak rozróżnić drogi krajowe od wojewódzkich i innych?

Według przepisów, poszczególne kategorie dróg muszą posiadać swoje numery składające się z:

 • w przypadku dróg krajowych (skrót: DK) – z liczby jedno- lub dwucyfrowej, z możliwością dodania na początku litery A (w przypadku autostrad) lub S (w przypadku dróg ekspresowych). Przykłady: 7, 92, S3, A4;
 • w przypadku dróg wojewódzkich (skrót: DW) – z liczby trzycyfrowej. Przykłady: 102, 698, 721;
 • w przypadku dróg powiatowych (skrót: DP) – z liczby czterocyfrowej i wyróżnika województwa. Przykłady: 2125L, 1579K;
 • w przypadku dróg gminnych (skrót: DG) – z liczby sześciocyfrowej i wyróżnika województwa. Przykłady: 250512W, 150601K.

Wspomniane wyróżniki województwa określane są za pomocą liter mających pokrycie z wyróżnikami tablic rejestracyjnych dla konkretnego województwa. Prezentują się następująco:

 • województwo dolnośląskie – wyróżnik D
 • województwo kujawsko-pomorskie – wyróżnik C
 • województwo lubelskie – wyróżnik L
 • województwo lubuskie – wyróżnik F
 • województwo łódzkie – wyróżnik E
 • województwo małopolskie – wyróżnik K
 • województwo mazowieckie – wyróżnik W
 • województwo opolskie – wyróżnik O
 • województwo podkarpackie – wyróżnik R
 • województwo podlaskie – wyróżnik B
 • województwo pomorskie – wyróżnik G
 • województwo śląskie – wyróżnik S
 • województwo świętokrzyskie – wyróżnik T
 • województwo warmińsko-mazurskie – wyróżnik N
 • województwo wielkopolskie – wyróżnik P
 • województwo zachodniopomorskie – wyróżnik Z.

Oznaczenia dróg – znaki

Na polskich drogach spotkamy oznaczenia w postaci znaków z wypisanym numerem drogi. Tyczą się one dróg wojewódzkich oraz krajowych, także ekspresowych i autostrad. Mimo aż swoje numery posiadają także drogi powiatowe i gminne, nie muszą być one umieszczane na znakach drogowych.

Poza samymi numerami dróg, znaki różnią się od siebie zarówno kolorami, jak i okalającą je obwódką. Warto zwrócić na to uwagę i zapamiętać, co oznaczają. Oznaczenia dróg w postaci znaków przedstawiają się następująco:

 • Znak E-15a – numer drogi krajowej
Oznaczenia dróg w Polsce
Znak E-15a
 • Znak E-15f – numer drogi krajowej o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu do 10 t
Znak E-15f
Znak E-15f
 • Znak E-15g – numer drogi krajowej o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu do 8 t
Znak E-15g
Znak E-15g
 • Znak E-15c – numer autostrady
Znak E-15c
Znak E-15c
 • Znak E-15d – numer drogi ekspresowej
Znak E-15d
Znak E-15d
 • Znak E-15b – numer drogi wojewódzkiej
Znak E-15b
Znak E-15b
 • Znak E-15e – numer drogi wojewódzkiej o zwiększonym do 10 t dopuszczalnym nacisku osi pojazdu
Znak E-15e
Znak E-15e
 • Znak E-15h – numer drogi wojewódzkiej o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu do 11,5 t
Znak E-15h
Znak E-15h
 • Znak E-16 – numer szlaku międzynarodowego.
Znak E-16
Znak E-16

Znaki autostradowe (E-15c) umieszczane są, często wraz ze znakami E-16, na tablicach szlaku drogowego lub z drogowskazami w kolorze niebieskim. Pozostałe rodzaje dróg oznaczone są na zielonych tablicach będących drogowskazami lub określających szlak drogowy.

Redakcja poleca:

Droga wewnętrzna. Co warto o niej wiedzieć?

Droga podporządkowana. Co to takiego i jaki ma znak? 

Nie przegap najnowszych artykułów! Obserwuj Wybór Kierowców na FACEBOOKU
NEWSY
Polecane
Wybór redakcji