PoradyPoradyOświadczenie czy wezwanie policji? Co zrobić po stłuczce?

Oświadczenie czy wezwanie policji? Co zrobić po stłuczce?

Istnieje spore prawdopodobieństwo, że każdy kierowca prędzej czy później będzie uczestnikiem kolizji. Bez względu na to, czy jesteśmy sprawcą zdarzenia czy poszkodowanym, staniemy przed koniecznością spisania oświadczenia o szkodzie. Pojawi się też dylemat, czy samo oświadczenie wystarczy, a może trzeba dodatkowo wezwać także policję?

Polskie prawo wyraźnie stanowi, kiedy do zdarzenia drogowego należy wezwać policję. Jest to niezbędne, gdy doszło do wypadku, a więc zdarzenia, w którym są zabici lub ranni. W określonych sytuacjach policję warto wezwać także do kolizji drogowej.

Kiedy wezwać policję do kolizji?

Staje się to konieczne, gdy okoliczności zdarzenia budzą wątpliwości i żaden z kierowców nie poczuwa się do winy. Wezwanie policji polecamy także, gdy teoretycznie jesteśmy sprawcami, ale mamy wrażenie, że zdarzenie zostało spowodowane celowo, w celu wyłudzenia odszkodowania.

Inne przypadki, gdy warto wezwać policję na miejsca zdarzenia to wyczuwalna woń alkoholu od kierowcy (bez względu na to, czy jest sprawcą czy poszkodowanym), zachowanie świadczące, że jeden z kierujących mógł prowadzić pojazd pod wpływem narkotyków oraz pojawiają się problemy z ustaleniem tożsamości sprawcy, jego uprawnień do kierowania pojazdem czy polisą ubezpieczeniową samochodu. Wezwanie policji staje się konieczne także, gdy sprawca zdarzenia oddalił się z miejsca kolizji. I warto to potraktować naprawdę poważnie, bo redakcji znany jest przypadek, w którym doszło do zdarzenia, jeden z uczestników nie zatrzymał się i odjechał z miejsca kolizji, a później powiadomił policję, że z miejsca zdarzenia… zbiegł drugi kierujący. Sprawa znalazła finał w sądzie, który – nawet posiłkując się opiniami biegłego – nie był w stanie wskazać sprawcy. W przypadku aut z wypożyczalni czy leasingu regulamin użytkowania może wymagać wezwania policji nawet do kolizji.

Wzywając policję na miejsce zdarzenia trzeba mieć też świadomość, że będzie to wymagało oczekiwania, a także dla sprawcy skończy się mandatem w wysokości przynajmniej 1500 zł i 6 punktów karnych, co samo w sobie bywa wystarczająco mocną przesłanką, by się „dogadać”. Zdarza się, że z mandatem kończą… dwie strony zdarzenia. Wystarczy, że poszkodowany nie ma ważnego badania technicznego albo uczestnicy kolizji nie usunęli pojazdów z drogi i tamują ruch.

Oświadczenie po kolizji drogowej

Warto pamiętać, że do uzyskania pieniędzy z odszkodowania z tytułu OC wystarczy spisanie oświadczenia. Podobnie wygląda sytuacja, jeżeli zawinioną przez nas szkodę będziemy likwidowali z polisy AC.

Co równie istotne, oświadczenie nie musi zostać spisane na konkretnym druku. W końcu nie każdy przygotowuje się na zdarzenie i nie drukuje takiego dokumentu. Wystarczy zwykła kartka papieru, na której znajdą się dane osobowe poszkodowanego i sprawcy, dane pojazdów, opisy przebiegu zdarzenia, okoliczności i uszkodzeń oraz podpisy poszkodowanego i sprawcy – ważne jest, żeby zostało wyraźnie zaznaczone, kto jest sprawcą, a poszkodowanym. Komplet informacji, które muszą znaleźć się w oświadczeniu sprawcy kolizji drogowej prezentujemy pod głównym tekstem. Policja poleca, by dokument zawierał charakter oświadczenia sprawcy np.: “Ja, Krzysztof Nowak (… tu wpisane są dokładne dane sprawcy) spowodowałem kolizję drogową, w której poszkodowany został (… – dane poszkodowanego).”

W opisie przebiegu zdarzenia warto umieścić istotne informacje – np. o świetle wyświetlanym przez sygnalizator, zajmowanych pasach ruchu czy sposobie ich zmiany, nazwy ulic, itd. Gdyby pojawiły się wątpliwości, ubezpieczalnia będzie mogła rekonstruować przebieg zdarzenia. Poza opisem zdjęć, warto również zrobić zdjęcia pojazdów – w miarę możliwości także bezpośrednio po zdarzeniu czy prezentujących np. resztki plastiku lub szkła na drodze. Jeżeli zdarzenie doprowadziło do uszkodzenia przewożonych w kabinie czy bagażniku przedmiotów – należy wpisać je do oświadczenia. W oświadczeniu można wpisać także dane świadków.

Warto wiedzieć: Kolizja lub wypadek bez zderzenia. Sprawca może trafić nawet do więzienia!

Wiele osób decyduje się na wezwanie policji, która sporządzi protokół z miejsca zdarzenia, obawiając się, że po jakimś czasie podważy swoje oświadczenie i wyprze się dokonanej szkody, gdy ubezpieczyciel poprosi go o potwierdzenie przebiegu zdarzenia. Sprawca teoretycznie może kwestionować treść oświadczenia, powołując się na wady oświadczenia woli, np. błąd lub działanie pod wpływem groźby. Nie zawsze z miejsca oznacza to problem z wypłatą odszkodowania i konieczność skierowania sprawy na drogę sądową – ubezpieczyciel może zbadać sprawę we własnym zakresie, korzystając z informacji zawartych w oświadczeniu, a także innych dostępnych dowodów (np. zdjęć pojazdów czy wyników ich oględzin). Jeżeli rezygnujemy ze wzywania policji, a jesteśmy poszkodowanym, warto wykonać możliwie dużo zdjęć, a także bardzo precyzyjnie spisać oświadczenie.

Oświadczenie sprawcy kolizji drogowej – wzór

…………………
(miejscowość i data)

Data i miejsce zdarzenia:
…………………

Dane sprawcy kolizji drogowej:
Imię i nazwisko:…………………,
zamieszkały w:…………………,
posiadający prawo jazdy kat…… seria i nr…………………,
wydane przez: …………………,
pojazd marki………………… nr rejestracyjny…………………,
należący do…………………,
ubezpieczony w zakresie OC (nazwa ubezpieczyciela, nr polisy):…………………,
polisa ważna do…………………

Dane poszkodowanego w kolizji drogowej:
Imię i nazwisko:
…………………,
zamieszkały w:…………………,
posiadający prawo jazdy kat….. seria i nr…………………,
wydane przez:…………………,
pojazd marki………………… nr rejestracyjny…………………,
należący do…………………,
ubezpieczony w zakresie OC (nazwa ubezpieczyciela, nr polisy):
…………………,
polisa ważna do…………………

Okoliczności zdarzenia:
…………………
…………………

Opis uszkodzeń pojazdu poszkodowanego:
…………………
…………………

Opis uszkodzeń pojazdu sprawcy:
…………………
…………………

Inne uszkodzenia/informacje:
…………………
…………………

podpis sprawcy kolizji
…………………

podpis poszkodowanego lub kierującego pojazdem poszkodowanego
…………………

 

Nie przegap najnowszych artykułów! Obserwuj Wybór Kierowców na FACEBOOKU
NEWSY
Polecane
Wybór redakcji