NowościAktualnościNie używasz auta przez Covid? Możesz je stracić!

Nie używasz auta przez Covid? Możesz je stracić!

Polskie prawo przewiduje możliwość odholowania, a nawet złomowania auta, gdy można stwierdzić, że pojazd nie jest od dłuższego czasu użytkowany.

Zacznijmy od dobrych wiadomości. Na terenie prywatnym pojazd może stać przez lata i nie istnieje ryzyko, że gmina będzie chciała go odholować – jedną z nielicznych przesłanek jest stwarzanie przez auto zagrożenia dla bezpieczeństwa. Sytuacja wygląda inaczej w przypadku samochodów ustawionych na drogach publicznych, które z założenia powinny służyć wszystkim, więc zamienianie ich w permanentne miejsce postojowe nie jest na rękę zmotoryzowanym. Stąd artykuł 50a kodeksu drogowego stanowi, że pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub pojazd, którego stan wskazuje na to, że nie jest używany, może zostać usunięty z drogi przez straż gminną lub policję na koszt właściciela. W tym czasie urzędnicy próbują skontaktować się z kierowcą i proszą o odbiór. Jeżeli samochód nie zostanie odebrany, po sześciu miesiącach auto przechodzi na własność gminy. W zależności od stanu pojazd może zostać sprzedany lub zezłomowany.

Porzucony samochód - odholowanie
Jeżeli samochód sprawia wrażenie nieużytkowanego od dłuższego czasu albo został pozbawiony tablic rejestracyjnych, straż miejska coraz częściej przykleja na jego szybie informację, że w przypadku nieusunięcia samochodu z drogi, zostanie od odholowany na parking depozytowy.

Jest też artykuł 130a, który reguluje odholowywanie pojazdu w szeroko rozumianych przypadkach nieprawidłowego parkowania, braku polisy OC czy wycieków płynów eksploatacyjnych. W sejmie jest już projekt ustawy (pełna treść tutaj), która stanowi, że pojazd podlega wyrejestrowaniu na wniosek starosty który usunął pojazd z drogi, jeżeli pomimo powiadomienia, właściciel lub osoba uprawniona nie odebrała pojazdu w terminie 3 miesięcy od dnia jego usunięcia.

Celem ustawy jest umożliwienie wyrejestrowania pojazdu, w sytuacji gdy pojazd nie jest odbierany przez właściciela albo gdy nie jest możliwe ustalenie właściciela pojazdu – przed rozpatrzeniem przez sąd wniosku starosty o przepadek takiego pojazdu na rzecz powiatu. Od momentu wyrejestrowania pojazdu starosta nie będzie już zobowiązany do ponoszenia kosztów ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej za taki pojazd.

Redakcja poleca: Mandat za złe parkowanie. Za co można go dostać i na jaką kwotę?

Po usunięciu pojazdu z drogi starosta występuje do sądu z wnioskiem o orzeczenie przepadku takiego pojazdu na rzecz powiatu, jeżeli prawidłowo powiadomiony właściciel lub osoba uprawniona nie odebrała pojazdu w terminie 3 miesięcy od dnia jego usunięcia. Wniosek do sądu może być złożony nie wcześniej niż przed upływem 30 dni od dnia takiego powiadomienia. Jeżeli ustalenie właściciela nie jest możliwe, wniosek do sądu może być złożony po upływie 4 miesięcy od dnia usunięcia pojazdu. Do czasu prawomocnego orzeczenia sądu starosta jest zobowiązany nie tylko przechowywać taki pojazd na strzeżonym parkingu, ale także opłacać składkę z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia pojazdu od odpowiedzialności cywilnej. Zdecydowana większość takich pojazdów to pojazdy bez jakiejkolwiek wartości rynkowej, ze względu na ich stan kwalifikujące się wyłącznie do recyclingu. Odzyskanie poniesionych nakładów od właściciela, nawet jeśli został ustalony, jest bardzo często niemożliwe. Dlatego obowiązek ponoszenia składki z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej pojazdu, który stoi na parkingu i który ze względu na swój stan prawdopodobnie już nigdzie nie pojedzie, budzi uzasadnione zastrzeżenia.

Odholowanie wraku z ulicy 02
W określonych przypadkach straż miejska może zlecić odholowanie nawet poprawnie zaparkowanego pojazdu. Ma to miejsce m.in. w sytuacjach, gdy auto jest pozbawione tablic rejestracyjnych lub wygląda na porzucone. Odholowanie jest możliwe z przestrzeni publicznej. Z parkingów prywatnych auto można odholować, gdy stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa.

W Polsce możliwości wyrejestrowania pojazdu są ograniczone – zwykle jest to równoznaczne ze złomowaniem pojazdu. W tym przypadku sytuacja będzie wyglądała inaczej. Projektowana ustawa wprowadza też swoiste zabezpieczenie, stwarzając możliwość ponownej rejestracji takiego pojazdu. W tym celu proponuje się uzupełnienie katalogu przypadków dopuszczających możliwość ponownej rejestracji wyrejestrowanego pojazdu, określonego w art. 79 ust. 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Nie przegap najnowszych artykułów! Obserwuj Wybór Kierowców na FACEBOOKU

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

NEWSY
Polecane
Wybór redakcji