Importowane i niezarejestrowane wcześniej w kraju samochody są objęte podatkiem akcyzowym. Od lat punktem wyjścia do obliczenia wysokości akcyzy jest pojemność skokowa silnika.

Dla samochodów z silnikami o pojemności do 2000 cm³ stawka podatku wynosi 3,1% wartości pojazdu. W przypadku samochodów z silnikami o pojemności przekraczającej 2000 cm³ to 18,6% podstawy opodatkowania. Urzędnicy weryfikują, czy kwota transakcji, a więc i podstawa opodatkowania, nie odbiegają od średniej rynkowej wartości danego auta – notowanej na rynku krajowym z uwzględnieniem rocznika, stanu technicznego czy wyposażenia. W przypadku wątpliwości podatnik może zostać poproszony o złożenie wyjaśnień.

W ciągu 14 dni, licząc od dnia powstania obowiązku podatkowego, nie później jednak niż w dniu rejestracji samochodu na terytorium kraju należy dostarczyć wypełnioną deklarację AKC-U – może to zrobić osobiście w urzędzie, listownie lub drogą elektroniczną. Jak informuje Ministerstwo Finansów – w przypadku osób fizycznych, które dokonują nabycia wewnątrzwspólnotowego, z wyjątkiem nabycia w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, organami podatkowymi są naczelnik urzędu skarbowego i dyrektor izby administracji skarbowej właściwi ze względu na adres zamieszkania tych osób.

Wielkość podatku akcyzowego oblicza się na podstawie kwoty transakcji – w przypadku gdy jest wyrażona w walucie obcej, do przeliczenia podstawy opodatkowania stosuje się kurs waluty ogłoszony przez Narodowy Bank Polski w dniu powstania obowiązku podatkowego.

W trakcie wypełniania deklaracji AKC należy pamiętać, że wyliczoną podstawę opodatkowania i kwoty podatków zaokrągla się do pełnych złotych – końcówki kwot poniżej 50 gr. pomija się, a wyższe podwyższa do pełnych złotych. Podatek akcyzowy należy zapłacić w ciągu 30 dni od powstania obowiązku podatkowego, jednak nie później niż w dniu rejestracji auta na terenie kraju.

Dokładną instrukcję składania deklaracji (także w formie elektronicznej) można znaleźć na stronie Ministerstwa Finansów.

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj