PoradyPoradyDopuszczalna masa całkowita pojazdu. Co trzeba wiedzieć o DMC?

Dopuszczalna masa całkowita pojazdu. Co trzeba wiedzieć o DMC?

W dowodzie rejestracyjnym znajdziemy rubrykę z dopuszczalną masą całkowitą pojazdu (DMC). Czym jest dopuszczalna masa całkowita i co się na nią składa?

Dopuszczalna masa całkowita (DMC) to jedno z podstawowych pojęć związanych z pojazdami mechanicznymi. Jest to największa, określona właściwymi warunkami technicznymi, masa pojazdu, obciążonego osobami i ładunkiem, dopuszczonego do poruszania się po drodze. Co musisz wiedzieć o DMC?

Czym jest dopuszczalna masa całkowita pojazdu lub zespołu pojazdów?

DMC to największa masa pojazdu, która nie może być przekroczona podczas jazdy po drodze. Obejmuje ona masę własną pojazdu, w tym pojazdu samochodowego (pozycja G w dowodzie rejestracyjnym), masę kierowcy i pasażerów, masę ładunku i ewentualnych dodatków (np. bagażnika dachowego, haków holowniczych, instalacji gazowej itp.). DMC nie obejmuje masy przyczepy lub naczepy, które mają własną DMC i są dodawane do DMC pojazdu ciągnącego, tworząc DMC zestawu pojazdów.

Dopuszczalna masa całkowita jest określona przez producenta pojazdu na podstawie jego konstrukcji i wykonania, tak aby zapewnić odpowiednią wytrzymałość i stabilność układów hamulcowego, kierowniczego, zawieszenia, oświetlenia, opon itp. DMC jest zatem ograniczeniem technicznym, a nie prawnym. DMC jest wpisana w rubrykę F.2 w dowodzie rejestracyjnym. W rubryce F.3 znajdziemy z kolei dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów, czyli DMC pojazdu np. z podłączoną przyczepą.

Ile wynosi dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów w Polsce?

Dopuszczalna masa całkowita zestawu to suma DMC pojazdu ciągnącego i DMC przyczepy lub naczepy. W Polsce obowiązują następujące limity DMC zestawu w zależności od liczby osi i rodzaju pojazdu:

  • 36 t dla zestawu dwuosiowego pojazdu ciągnącego i dwuosiowej przyczepy lub naczepy;
  • 40 t dla zestawu trzyosiowego pojazdu ciągnącego i dwuosiowej przyczepy lub naczepy;
  • 44 t dla zestawu trzyosiowego pojazdu ciągnącego i trzyosiowej przyczepy lub naczepy;
  • 60 t dla zestawu czteroosiowego pojazdu ciągnącego i czteroosiowej przyczepy lub naczepy (tylko dla transportu ładunków ponadgabarytowych).

DMC pojazdu. Jaka jest DMC w Polsce?

DMC w Polsce jest określona w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Dopuszczalna masa całkowita pojazdu jest również wpisana w rubrykę F.2 w dowodzie rejestracyjnym.

Rubryka F.2 oznacza dopuszczalną masę całkowitą pojazdu, będącą największą określoną w przepisach o warunkach technicznych masą pojazdu obciążonego osobami i ładunkiem, dopuszczonego do poruszania się po drodze. W większości przypadków wartość w rubryce F.2 jest taka sama jak w rubryce F.1 (w której jest maksymalna masa całkowita), ponieważ producenci dostosowują swoje pojazdy do obowiązujących norm. Jednak mogą wystąpić sytuacje, w których wartości te się różnią.

Na przykład, jeśli pojazd został sprowadzony z innego kraju, w którym obowiązują inne przepisy dotyczące DMC, to może się okazać, że maksymalna masa całkowita określona przez producenta (F.1) jest wyższa niż dopuszczalna masa całkowita określona krajowymi przepisami (F.2). W takim przypadku kierowca musi się dostosować do wartości z rubryki F.2.

Dopuszczalna masa całkowita DMC
Informację na temat dopuszczalnej masy całkowitej (DMC) pojazdu znajdziemy w rubryce F.2 w dowodzie rejestracyjnym.

Jaka jest różnica między dopuszczalną masą całkowitą a rzeczywistą masą całkowitą?

Rzeczywista masa całkowita (RMC) to faktyczna masa pojazdu wraz z zawartością w danym momencie. RMC zależy od tego, ile osób i ładunku znajduje się w pojeździe. RMC można zmierzyć na wadze samochodowej lub obliczyć, dodając masę własną pojazdu (G) do masy kierowcy, pasażerów i ładunku.

RMC nie może przekraczać DMC, ponieważ wtedy pojazd jest przeciążony i stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa i ładu ruchu drogowego. Przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej może skutkować mandatem, zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego, zakazem dalszej jazdy lub nawet utratą ubezpieczenia.

Przekroczenie DMC w Polsce – mandat. O ile można przekroczyć DMC?

DMC nie można przekroczyć w żadnym przypadku. Jest to naruszenie przepisów drogowych i podlega karze. Wysokość kary zależy od tego, o ile i jakiego rodzaju pojazdem przekroczono dopuszczalną masę całkowitą. Według ustawy o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 r. kary za przekroczenie DMC są następujące:

  • od 50 do 200 zł za przekroczenie DMC pojazdu osobowego, motocykla, motoroweru lub roweru z silnikiem spalinowym o masie własnej nieprzekraczającej 550 kg;
  • od 100 do 500 zł za przekroczenie DMC pojazdu innego niż wymienione powyżej o masie własnej nieprzekraczającej 3,5 t;
  • od 200 do 1000 zł za przekroczenie DMC pojazdu o masie własnej przekraczającej 3,5 t.

Ponadto, w przypadku przekroczenia DMC pojazdu o masie własnej przekraczającej 3,5 t, organ kontroli ruchu drogowego może zatrzymać dowód rejestracyjny pojazdu i zakazać dalszej jazdy do czasu usunięcia nadmiaru ładunku lub pasażerów.

Dopuszczalna masa całkowita DMC 02
Objaśnienia poszczególnych rubryk znajdują się w środkowej części dowodu rejestracyjnego pojazdu.

Dopuszczalna masa całkowita (DMC). Jak się liczy DMC?

Aby obliczyć DMC pojazdu, należy dodać do jego masy własnej (pozycja G w dowodzie rejestracyjnym) masę kierowcy, pasażerów, ładunku i ewentualnych dodatków (np. bagażnika dachowego, haków holowniczych, instalacji gazowej itp.). Masa własna pojazdu to masa pojazdu bez wliczenia jego ładunku, w stanie nieruchomym i gotowym do drogi.

Aby obliczyć dopuszczalną masę całkowitą zestawu, należy dodać do DMC pojazdu ciągnącego DMC przyczepy lub naczepy. DMC przyczepy lub naczepy to największa, określona właściwymi warunkami technicznymi, masa przyczepy lub naczepy, obciążonej ładunkiem, dopuszczonej do poruszania się po drodze. DMC przyczepy lub naczepy jest również wpisana w rubrykę F.2 w dowodzie rejestracyjnym przyczepy lub naczepy.

Przykładowo, jeśli pojazd ciągnący ma DMC 3,5 t, a przyczepa ma DMC 2 t, to DMC zestawu wynosi 5,5 t. Jeśli pojazd ciągnący ma DMC 3,5 t, a naczepa ma DMC 5 t, to DMC zestawu wynosi 8,5 t.

Redakcja poleca:

Co mówią rubryki w dowodzie rejestracyjnym?

Co warto wiedzieć o tymczasowym dowodzie rejestracyjnym?

Nie przegap najnowszych artykułów! Obserwuj Wybór Kierowców na FACEBOOKU
NEWSY
Polecane
Wybór redakcji