PoradyPoradyCzy można wyrejestrować auto bez złomowania. Kiedy to możliwe?

Czy można wyrejestrować auto bez złomowania. Kiedy to możliwe?

Część kierowców zastanawia się, jak auto można wyrejestrować nieużywany lub uszkodzony samochód bez złomowania. Przy obecnie obowiązujących przepisach „wyrejestrowanie” możliwe tylko w ściśle określonych przypadkach.

Na początku warto zaznaczyć, że polskie przepisy nie przewidują typowego, znanego chociażby z Niemiec i innych krajów zachodnich, wyrejestrowania pojazdu, gdzie jego właściciel zdaje w urzędzie tablice rejestracyjne, a dowód rejestracyjny ma odcinany róg i pojawia się w nim adnotacja o wyrejestrowaniu czy konieczności przekazania dokumentów. U nas obowiązuje wycofanie pojazdu z ruchu.

Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu

Możliwość czasowego wycofania pojazdów z ruchu przewidziano dla:

 • samochodów ciężarowych i przyczep o dopuszczanej masie całkowitej powyżej 3,5 tony
 • autobusów
 • pojazdów specjalnych
 • ciągników samochodowych.
Porzucony samochód
Pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub pojazd, którego stan wskazuje na to, że nie jest używany, może zostać usunięty z drogi przez straż gminną lub policję na koszt właściciela lub posiadacza (na wniosek zarządcy drogi).

Wyrejestrowanie jest realizowane na wniosek właściciela pojazdu złożony w urzędzie, w którym pojazd jest zarejestrowany. Samochód może zostać wycofany z ruchu na okres od 2 do 24 miesięcy. W razie potrzeby – np. trudnej sytuacji ekonomicznej czy reorganizacji firmy – czas ten można wydłużyć.Art. 78a prawa o ruchu drogowym stanowi, że łączny czas wycofania pojazdu z ruchu nie może jednak przekroczyć 48 miesięcy.

Do „wyrejestrowania” pojazdu konieczne jest:

 • wypełnienie wniosku o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu,
 • dostarczenie do urzędu dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu (jeżeli była wydana) oraz tablic rejestracyjnych.

Dowód i tablice rejestracyjne będą przechowywane przez urząd do momentu złożenia wniosku o przywrócenie pojazdu do ruchu.

Ile kosztuje czasowe „wyrejestrowanie” pojazdu?

Wycofanie samochodu na okres 2 miesięcy kosztuje 80 zł. Za każdy kolejny miesiąc trzeba dopłacić:

 • 4 zł – w przypadku wyrejestrowania na 3-12 miesięcy,
 • 2 zł – 13-24 miesięcy,
 • 0,25 zł – 25-48 miesięcy.

Okresowe „wyrejestrowanie” samochodów osobowych

Obecnie z założenia nie jest możliwe czasowe wycofanie z ruchu samochodów osobowych. Taka procedura została przewidziana wyłącznie, gdy auto musi zostać naprawione po szkodzie istotnej lub w przypadku konieczności naprawy istotnych elementów konstrukcyjnych. Wycofanie z ruchu może nastąpić na okres od 3 do 12 miesięcy i nie może zostać przedłużony. Kolejne wycofanie może nastąpić po upływie trzech lat od dnia, w którym upłynął okres czasowego wycofania, określony w ostatniej decyzji.

Podczas składania wniosku wydział komunikacji poprosi właściciela pojazdu o oświadczenie na piśmie, że wystąpiły w pojeździe szkody istotne lub samochód wymaga naprawy elementów nośnych konstrukcji. Za złożenie fałszywych zeznań grozi odpowiedzialność karna. Dodatkowo czasowe wycofanie pojazdu z ruchu nie zwalania z konieczności opłacania składek OC.

Redakcja poleca: Żółte tablice rejestracyjne. Jakie auto można zarejestrować na zabytek?

Wyrejestrowanie auta w Polsce

Nasze prawo przewiduje skreślenie auta z ewidencji jedynie w kilku przypadkach:

 • kradzieży,
 • wywozu albo sprzedaży za granicą,
 • kasacji (zniszczenia) za granicą,
 • trwałej utraty (na przykład w wyniku pożaru),
 • przekazania do stacji demontażu pojazdów albo do punktu zbierania odpadów — jeśli nie wyrejestrujesz pojazdu, zrobi to urząd, gdy dostanie zaświadczenie ze stacji demontażu.

Oczywiście urząd poprosi o udokumentowanie sprzedaży czy kasacji pojazdu, a przynajmniej napisanie oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Dodatkowo planowane jest wyczyszczenie systemu CEPiK z tzw. pojazdów archiwalnych, czyli takich, które od lat nie miały aktualizowanego statusu dotyczącego przeglądu czy polisy OC.

stare auto
Dopóki samochód osobowy nie uzyska statusu zabytku, jego posiadacz musi liczyć się z koniecznością ciągłego płacenia za polisę OC.

Pojazd, który został wyrejestrowany, nie może zostać ponownie zarejestrowany.

Przewidziano jednak wyjątki.

Ponownie zarejestrowane mogą zostać pojazdy:

 • odzyskane po kradzieży,
 • zabytkowe,
 • mające co najmniej 25 lat i uznane przez rzeczoznawcę za unikatowe bądź mające mają szczególne znaczenie dla historii motoryzacji,
 • zostały wywiezione z kraju albo sprzedane za granicą,
 • ciągniki i przyczepy rolnicze.

Data aktualizacji: 7.06.2024

Nie przegap najnowszych artykułów! Obserwuj Wybór Kierowców na FACEBOOKU

2 KOMENTARZE

NEWSY
Polecane
Wybór redakcji