NowościAktualnościBłąd pomiaru? Nie licz, że uchroni Cię od mandatu za prędkość!

Błąd pomiaru? Nie licz, że uchroni Cię od mandatu za prędkość!

Nawet najdoskonalsze urządzenie dokonuje pomiarów z pewnym marginesem błędu. Nie należy jednak liczyć, że pozwoli on na uniknięcie mandatu lub obniży go.

Każdy pomiar jest obarczony pewnym marginesem błędu. W przypadku pomiaru prędkości nawet dodatkowy 1 km/h może wpłynąć na przekroczenie kolejnego progu kwotowego i punktowego, a nawet zatrzymanie prawa jazdy. Tymczasem warto wiedzieć, że  zgodnie z § 21 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w kontroli ruchu drogowego, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych, wartości błędów granicznych dopuszczalnych przyrządu wynoszą podczas badań i sprawdzeń poza laboratorium: ± 3 km/h – dla prędkości do 100 km/h, oraz ± 3% wartości mierzonej – dla prędkości powyżej 100 km/h.

Mając na względzie powyższe grupa posłów (Jakub Kulesza, Artur Dziambor, Konrad Berkowicz, Dobromir Sośnierz, Michał Urbaniak) w interpelacji nr 26650 skierowanej do ministra spraw wewnętrznych i administracji zaważyli, że obywatele podnoszą, że funkcjonariusze Policji na etapie kontroli drogowej nie biorą pod uwagę dopuszczalnego błędu pomiaru poprzez pomniejszenie wyniku dokonanego pomiaru prędkości pojazdu o wartość dopuszczalnego błędu granicznego urządzeń pomiarowych.

Byłoby to zasadne – skoro urządzenie może pomylić się o 3 km/h czy 3%, a wszelkie niejasności z ogólnymi zasadami prawa rozpatruje się na korzyść podejrzanego, od wyniku pomiaru należałoby odjąć wspomniane wartości, by rozwiać wszelkie wątpliwości.

Posłowie podkreślali przy tym, że powszechnie znany jest problem wadliwych pomiarów radarów (Ultralyte LTI 20-20 100LR, TruSpeed 100DC oraz LTI 20/20 TruCAM) – decyzją komendanta głównego policji z dnia 11 kwietnia 2018 roku powołano zespół, którego zadaniem jest przeanalizowanie wyroków uniewinniających w sprawach dotyczących zakwestionowanych przypadków przekroczenia prędkości, przeprowadzenie diagnozy oraz wyznaczenie kierunków dalszych prac zmierzających do usunięcia ewentualnych nieprawidłowości pomiarów.

Posłowie zapytali ministra spraw wewnętrznych i administracji:

  1. Jakie przepisy nadają funkcjonariuszom policji prawo do niestosowania tolerancji pomiaru prędkości określonych w ww. rozporządzeniu ministra gospodarki?
  2. Jak przebiegały prace wspomnianego zespołu powołanego przez komendanta głównego Policji, jeżeli nie zostały zakończone, to na jakim są etapie i jakie przyniosły rozwiązania?

W odpowiedzi Maciej Wąsik, sekretarz stanu w MSWiA stwierdził, że zgodnie ze stanowiskiem Komendy Głównej Policji, że w przedmiotowej sprawie kluczowe wydaje się być stanowisko Wiceprezesa Głównego Urzędu Miar z 22 września 2020 r. (zajęte w związku z zapytaniem skierowanym przez Zastępcę Głównego Inspektora Transportu Drogowego) , w którym jednoznacznie stwierdzono, że „przepisy § 21 rozporządzenia stosuje się do czynności wykonywanych przy zatwierdzeniu typu, legalizacji pierwotnej oraz legalizacji ponownej przyrządów do pomiaru prędkości pojazdów w kontroli ruchu drogowego, a nie do czynności wykonywanych przez użytkowników tych przyrządów pomiarowych np.: przez strażników straży miejskiej, czy pracowników GITD lub policji. Wskazanie przyrządu do pomiaru prędkości pojazdów w kontroli ruchu drogowego z aktualnym świadectwem legalizacji, stanowi wynik pomiaru prędkości pojazdu, którego prędkość została zmierzona”.

Innymi słowy – kierowca nie powinien oczekiwać, że funkcjonariusz uwzględni potencjalny błąd pomiarowy i odejmie go od wskazywanej przez urządzenie prędkości.  Warto przy tym dodać, że w niektórych krajach zachodniej Europy np. w przypadku pomiarów wykonywanych fotoradarem odejmowany jest właśnie wspomniany margines błędu.

FRENCH SPEEDING FINES EXPLAINED | Classics World
Przykładowy mandat z fotoradaru z Francji – na ograniczeniu do 80 km/h zmierzona prędkość pojazdu wynosiła 94 km/h, jednak na potrzeby sprawy uwzględniono 89 km/h.

Jak czytamy w dalszej części odpowiedzi na interpelację – wszystkie przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym używane przez policję zostały dopuszczone do stosowania przez Główny Urząd Miar, który wydając decyzje zatwierdzenia typu zagwarantował, że konstrukcja i ich metody pomiarowe spełniają wymagania techniczne i metrologiczne.

Redakcja poleca: Taryfikator mandatów na 2022 r. Kompleksowy i aktualny. Ile zapłacisz za przekroczenie prędkości? Mandaty 2022

Według sekretarza stanu w MSWiA w obowiązującym stanie prawnym nie ma przepisu, który upoważniałby policjanta do pomniejszenia wyniku dokonanego pomiaru prędkości pojazdu o wartość dopuszczalnego błędu granicznego urządzenia, o którym mowa w rozporządzeniu w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w kontroli ruchu drogowego, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych.

W odpowiedzi na interpelację czytamy również, że powołany przez Komendanta Głównego Policji zespół do przeprowadzenia analizy wyroków uniewinniających w sprawach o przekroczenie dopuszczalnej prędkości przez kierujących pojazdami dokonał – w oparciu o uzasadnienia wyroków uniewinniających – weryfikacji przyczyn uzasadniających wydanie przez sądy rozstrzygnięcia korzystnego dla kierującego pojazdem. Jak wynika z analizy ww. uzasadnień żaden wyrok uniewinniający nie był związany z niesprawnością techniczną przyrządu pomiarowego. Do głównych powodów wydawania takich wyroków zaliczono: niewystarczający materiał dowodowy; decyzje sądu oparte na opinii biegłego; ocenę sądu, że urządzenie nie zapewniało identyfikacji pojazdu; błąd policjanta związany z pomiarem czy nieprzygotowanie funkcjonariusza do rozprawy. Przedstawione przez zespół rekomendacje mające na celu wyeliminowanie stwierdzonych uchybień zostały zrealizowane. Wnioski dotyczyły m.in.: wprowadzenia zmian w systemie szkolenia funkcjonariuszy ruchu drogowego z obsługi urządzeń do pomiaru prędkości; zwiększenia nadzoru nad prowadzonymi sprawami, w tym udziału oskarżycieli publicznych w postępowaniach przed sądem; poprawy jakości i doszczegółowienia gromadzonej w tych sprawach dokumentacji czy zwiększenia wymogów dla wprowadzanych do użytkowania przyrządów kontrolno-pomiarowych do pomiaru prędkości.

Nie przegap najnowszych artykułów! Obserwuj Wybór Kierowców na FACEBOOKU

3 KOMENTARZE

  1. Miernictwem i przyrządami pomiarowymi zajmowałem się przez 40 lat. Każdy przyrząd pomiarowy posiada tolerancję kilku procent +- i jest to prawidłowość. Niestety tę tolerancję zawsze trzeba uwzględniać w czasie pomiaru – czyli uwzględniać błąd pomiaru. Koniec i kropka. Po to jest ta tolerancja.

  2. „Przeprowadzili analizę wyroków uniewinniających”. To nie o to chodzi. Chodzi o nieprawidłową wysokość mandatu, bo na uniewinnienie szans nie mamy. Nikt nam nie próbuje wciskać mandatu za przekroczenie o 1 km/h. Natomiast funkcjonariusze niesłusznie obciążają nas wyższymi mandatami i punktami i na to znajdziemy pewnie w sądach wyroków na pęczki. Dopóki się tym nie zajmą, pozostaje nam szturmować sądy, aż zrozumieją, że trzeba się nad tym zastanowić.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

NEWSY
Polecane
Wybór redakcji