PoradyPoradyWypowiedzenie umowy najmu samochodu – jak powinno wyglądać? Kiedy można z niego...

Wypowiedzenie umowy najmu samochodu – jak powinno wyglądać? Kiedy można z niego skorzystać?

Zdarza się, że strony umowy nie mogą się dogadać w jakiejś sprawie i jedna z nich decyduje się wypowiedzieć umowę. Jak powinno wyglądać wypowiedzenie umowy, aby spełniało wszystkie niezbędne warunki?

Kiedy można wypowiedzieć umowę najmu?

Jeśli wynajmujesz coś na podstawie umowy najmu (np. samochód), to pamiętaj – masz również prawo do jej wypowiedzenia, jeśli druga strona nie będzie wywiązywała się ze swoich obowiązków. Jednak to, kiedy można złożyć takie wypowiedzenie, zależy od rodzaju umowy. Jeśli została zawarta na czas nieokreślony, to można ją zerwać w każdym momencie. Inaczej to wygląda w przypadku czasu określonego – wtedy można ją zerwać tylko na podstawie zapisanych warunków.

Ile wynosi czas wypowiedzenia umowy najmu?

Kiedy w umowie najmu na czas nieokreślony nie zostały uwzględnione warunki jej wypowiedzenia, to stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego (art. 673). To oznacza, że jeśli wynajmujący płaci miesięcznie, to okres wypowiedzenia wynosi miesiąc, a jeśli okres płatności wynosi więcej niż miesiąc, to czas wypowiedzenia sięga do 3 miesięcy. Kiedy wynajmujący płaci często, np. co tydzień, to wypowiedzenie wynosi 3 dni. Z kolei jeśli płatność obowiązuje za jeden dzień, to tyle samo wynosi okres wypowiedzenia.

Natomiast wypowiedzenie umowy najmu na czas określony może nastąpić w konkretnych sytuacjach i terminach, jakie zostały wcześniej uzgodnione. Taką umowę można zerwać także w trybie natychmiastowym.

Najemca i wynajmujący – do czego są zobowiązani?

Najemca może złożyć wypowiedzenie umowy najmu na czas nieokreślony w każdej chwili, jeśli nie jest przestrzegana przez drugą stronę. Jeśli umowa jest na czas określony, to może to zrobić tylko na podstawie zapisanych w niej warunków. Najemca może także wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym, jeśli odkryje uszkodzenia, o których nie wspominał wcześniej wynajmujący.

Wynajmujący może wypowiedzieć umowę najmu, ale musi przestrzegać okresu wypowiedzenia. Wynajmujący również ma prawo do natychmiastowego zerwania umowy, może to zrobić w określonych ustawowo przypadkach:

  • Jeśli najemca używa wynajmowanej rzeczy niezgodnie z przeznaczeniem lub umową,
  • Jeśli najemca nie dba o wynajmowaną rzecz i naraża ją na uszkodzenie,
  • Jeśli najemca nie płaci za co najmniej dwa pełne okresy rozliczeniowe,
  • Jeśli najemca oddał wynajmowaną rzecz komuś innemu bez zgody właściciela.

Jak powinno wyglądać wypowiedzenie umowy najmu?

Wypowiedzenie umowy powinno zawierać przede wszystkim dane wynajmującego oraz najemcy. Powinna się znaleźć w tym dokumencie również data i miejscowość sporządzenia. Oprócz tego w wypowiedzeniu musi być podana podstawa prawna (art. 673 KC), przedmiot najmu, data zawarcia umowy i jej strony, data zakończenia obowiązywania umowy, a także uzasadnienie wypowiedzenia umowy oraz podpis wypowiadającego.

O tym trzeba pamiętać!

Jeśli chcesz wypowiedzieć umowę, to pamiętaj – wszystko zależy od czas na jaki została zawarta!

  • Umowa na czas nieokreślony może być zerwana przez obie strony w każdej chwili. Jeśli nie uwzględniono w niej warunków wypowiedzenia, to korzysta się z zapisów Kodeksu Cywilnego.
  • Umowa na czas określony może zostać wypowiedziana przez obie strony na podstawie sytuacji i w terminach określonych w dokumencie.
  • Najemca i wynajmujący mogą zerwać umowę w trybie natychmiastowym. Mogą to zrobić tylko w określonych przypadkach.

Samo przygotowanie wypowiedzenia nie jest skomplikowane, wystarczy tylko pamiętać o powyższych szczegółach.

Redakcja poleca:

Umowa najmu samochodu. Jak ją spisać? Wzór umowy najmu auta

Umowa użyczenia samochodu. Jak ją spisać? Wzór umowy użyczenia auta

Umowa najmu garażu/miejsca postojowego. Co powinna zawierać?

Nie przegap najnowszych artykułów! Obserwuj Wybór Kierowców na FACEBOOKU
NEWSY
Polecane
Wybór redakcji